Anne van den Berg - 27 oktober 2022

Cloudian: IT is geen kostenpost, maar een continuïteitspost

Cloudian: IT is geen kostenpost, maar een continuïteitspost image

Het idee heerst dat organisaties veredelde IT-organisaties zijn, maar volgens Vincent van der Linden van Cloudian is niets minder waar: ‘Organisaties zijn datamanagementhuizen geworden.’ En als je dat helder hebt als CIO, dan wordt het ook makkelijker om te beargumenteren dat IT geen kostenpost is. ‘Met IT bescherm je je data en houd je het beschikbaar. Zonder data kan je niets.’

In de wereld van cloud en SaaS-oplossingen is de rol van de IT-manager sterk veranderd. Waarbij eerder vooral technisch werd gestuurd op het aanhouden van de lichten, wordt vandaag de dag verwacht dat deze zelfde IT-manager zich manifesteert als een CIO, meedenkt met de business en zorgt dat die businessbehoeften worden ondersteund. Maar in de praktijk is deze transitie niet zo rechttoe rechtaan, vertelt Vincent van der Linden, Director Sales - Benelux, Middle East, Nordics and France bij Cloudian. ‘IT wordt nog steeds gezien als kostenpost.’

CIO’s vervullen rol van businessdeveloper
Eigenlijk, zegt Van der Linden, is er helemaal niet zoveel veranderd als wordt gezegd. ‘Alles wat je vandaag ziet in IT, was er dertig jaar geleden ook. Toen heette het een extern datacenter, nu is het de cloud. Maar waar CIO’s, destijds nog IT-managers, eerder werden aangenomen om processen in te richten en hardware beschikbaar te houden, wordt nu van ze verwacht dat ze businessdeveloper zijn en een commerciële rol vervullen.’

‘CIO’s moeten zich verplaatsen in de business en voor hun uitdagingen snel, flexibel en zo kosten efficiënt een oplossing aandragen. En daar gaat het volledig mis’, vertelt Van der Linden. ‘Omdat IT wordt gezien als kostenpost, wordt nog steeds van CIO’s verwacht dat ze een duurzaam advies aandragen die geschikt is voor de komende vijf tot zeven jaar. Zeker als een CAPEX-investering model wordt gehanteerd, maar nu wordt ook steeds meer bij een OPEX-investering verlangd dat met de gekozen oplossing de organisatie jaren vooruit kan, terwijl deze op haar beurt juist extreem dynamisch handelt en in de levensloop van de IT-investering meerdere malen van richting veranderd.’

Niet zomaar overstappen
Enerzijds is het niet gek dat organisaties verlangen dat de CIO-oplossingen aandraagt voor de komende vijf tot zeven jaar, want migreren kost geld. Maar anderzijds kan de business wél een beetje aanrommelen met een oplossing en daarna besluiten om de oplossing aan de kant te zetten. ‘En dat is ook wat SaaS-leveranciers zeggen: bij ons draai je in een paar klikken. Maar als je er eenmaal mee werkt, dan kom je er niet zomaar vanaf.’

Niet alleen moet een CIO nadenken hoe hij IT-uitgaven voor de komende jaren gaat verantwoorden, terwijl hij moet meebewegen met de wendbaarheid van de business. Hij wordt ook nog eens een relatiemanager, vertelt Van der Linden: ‘Door de diversiteit aan diensten en cloudservices en de onderlinge afhankelijkheid wordt het managen van kosten er niet eenvoudiger op. CIO’s moeten de juiste IT-uitgaven realiseren door te onderhandelen en contracten te beheren met steeds meer partijen.’

Data maakt het verschil
Als CIO’s het narratief van de IT-afdeling als kostenpost willen aanpakken, dan is het slim om te praten over het goud dat alle organisaties hebben: data. ‘Organisaties zeggen dat ze IT-organisaties zijn geworden omdat ze door digitale businessmodellen het verschil maken. Maar het is niet de technologie die het verschil maakt, maar de data die een organisatie gebruikt’, aldus Van der Linden.

‘Organisaties zijn datamanagementhuizen geworden. Het intellectuele eigendom van organisaties is data. Daarmee ga je jezelf onderscheiden in de markt. Het gaat dus niet om de kleur en merk van de techniek, maar hoe ga je om met data? Als je de data verliest, dan stopt de business. Dus IT is geen kostenpost, maar met IT bescherm je data. Daarmee houd je het beschikbaar en daardoor kan je bedrijf voortbestaan.’

Hoe houd je data beschikbaar?
Als je dus als CIO mee wilt denken met de business, dan moet je als eerste nadenken over hoe je welke data beschikbaar houdt, vertelt Van der Linden. ‘Een CIO moet zich positioneren als dataspecialist en de belangrijkste taak is het beschikbaar houden van data. Hoe zorg je dat je toegang hebt tot je data op de momenten die voor jouw organisatie cruciaal zijn en hoelang duurt het voordat je weer toegang hebt tot die data als het misgaat?’

Als voorbeeld hoe belangrijk data is, haalt Van der Linden het voorbeeld van een CRM-oplossing aan: ‘Als die oplossing niet beschikbaar is of je data is gegijzeld, dan kan je eigenlijk niet verder werken. Je mist gewoon omzet. Daarom is het belangrijk om altijd na te denken over hoe je data beschikbaar houdt en als het niet beschikbaar is, hoe snel je weer up and running kan zijn.’

Waar is mijn data?
Juist omdat IT-omgevingen zo complex worden en data dus overal en nergens is, is het extra belangrijk om na te denken: waar is mijn data? Voor welke applicaties en processen gebruik ik welke data? Welke data is onmisbaar en moet ik dus extra beschermen? ‘De CIO moet eigenlijk de rol innemen van een dataspecialist en daarbij gaat het niet om welke opslag wordt gekozen, maar: welke datastromen hebben we in onze organisatie?’

De volgende stap is het bepalen hoe belangrijk data is en of data altijd beschikbaar moet zijn. ‘Neem HR: die data moet vooral aan het begin en het eind van de maand beschikbaar zijn voor het onboardingsproces en het betalen van werknemers. In de tussentijd hoeft het misschien niet beschikbaar te zijn en zeker niet voor iedereen bij de HR-afdeling. Zo kan je je eigen beschikbaarheidsmodellen koppelen aan je data.’

Data als object
Om organisaties te helpen met het correct managen van data biedt Cloudian object storage, waarbij data als object wordt gezien en metadata meekrijgt om de data vindbaar en doorzoekbaar te maken. Dat in tegenstelling tot data dat wordt geïdentificeerd op basis van de hiërarchie waarin het zich bevindt. ‘Door object storage te gebruiken kan je toewerken naar persoonlijke beschikbaarheidsmodellen, data makkelijker uitwisselen én echt innoveren.’

‘Vraag jezelf af: wat is innovatie? Is het data verplaatsen naar je cloudprovider? Of is het data inzetten om nieuwe businessmodellen te genereren? Je hebt een doos met informatie: houd je dat voor jezelf? Of ga je het verkopen?’ Als voorbeeld vertelt Van der Linden over een ziekenhuis en universiteit die geanonimiseerde data delen met commerciële organisaties en daarvoor betaald krijgen. ‘Maar dan moet je als CIO wel de rol van een commerciële dataspecialist kunnen innemen.’

Auteur: Anne van den Berg

AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023 Doe mee met Dutch IT Cloud Survey 2023 BW vierkant tot 31 mei 2023
AWS Summit Amsterdam liggend Nieuwsbrief  tm 31 mei 2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!