Redactie - 05 december 2018

Voor- en nadelen van outsourcing en outstaffing

Voor- en nadelen van outsourcing en outstaffing image

Vanuit mijn werk bij SHORE teams help ik mensen bij hun keuze voor nearshore/offshore IT ontwikkeling. In het volgende artikel ga ik u dan ook meenemen in de voordelen en nadelen van de verschillende methoden en vertel over wat nu eigenlijk nearshore en offshore inhoudt. Maar om te beginnen leg ik uit wat nu eigenlijk de verschillen zijn tussen outsourcing en outstaffing.

Verschil outsourcing en outstaffing

Bij outsourcing werkt een ontwikkelpartner aan een project. Dit betekent dat de klant het volledige project en meestal ook de projectverantwoordelijkheid bij de ontwikkelaar neerlegt. De klant heeft geen toegang tot het ontwikkelteam en het is mogelijk dat de ontwikkelaars aan verschillende projecten tegelijkertijd werken.

Outstaffing is een vorm van samenwerking op afstand met ingehuurde ontwikkelaars. De ontwikkelaars werken volledig voor uw bedrijf, maar zijn officieel in dienst van de ontwikkelpartner. Deze partner is dan ook verantwoordelijk voor verloning, bonussen, materiaal, werkplekken, verzekeringen, enzovoort. Terwijl de klant de ontwikkelaars van taken en opdrachten voorziet. In deze vorm is de ontwikkelpartner verantwoordelijk voor in de inhuur en onderhoud van het team. En u huurt mensen die als verlengstuk van uw mensen intern zullen gaan fungeren.

Het grootste verschil is dat outsourcing gaat om uitbesteden van projecten, terwijl outstaffing het mogelijk maakt om individuele ontwikkelaars in te huren.

Wat is nearshore en offshore?
Er is geen vaste definitie van nearshore en offshore. En vaak verschilt dit per land. In Nederland (en wij) houden gemiddeld het volgende aan:

– nearshore is binnen Europa. Meestal gaat het om Centraal-, Oost- en Zuid-Europa

– offshore is buiten Europa. Hierbij moet u met name denken aan: Azië en Afrika.

Voordelen outsourcing

– de ontwikkelpartner is verantwoordelijk voor kwaliteit en het opgeleverde

– er is minder/geen projectmanagement vanuit u als klant nodig

– u hoeft niet mee te doen in het inhuurproces


Nadelen outsourcing

– u heeft minder inspraak in het ontwikkelproces

– als een project niet goed is afgekaderd, kunnen kosten hoger uitvallen of deadlines verschoven worden.

– uurtarieven zijn meestal hoger dan bij outstaffing

Voordelen outstaffing

– outstaffing geeft de mogelijkheid uitstekende ontwikkelaars in te huren, zonder hoge tarieven te hoeven betalen.

– u bent flexibel in het op- en afschalen van uw ontwikkelteam

– u heeft volledige controle over het ontwikkelproces

– u heeft volledige toegang tot uw ontwikkelaars. Ze werken namelijk alleen voor u.

– de uurtarieven zijn lager dan in andere bedrijfsmodellen

Nadelen outstaffing

– de communicatie en het proces dient van hoog niveau te zijn

– u bent projectverantwoordelijk. Eventuele problemen zullen dus extra uren (en kosten) met zich mee brengen.

Conclusie

Welke methode het beste voor u gaat werken hangt af van de expertise die intern aanwezig is, hoeveel tijd u wenst te besteden aan de ontwikkeling en uiteraard wat uw budget is. Globaal geldt: nearshore geeft meer zekerheid dan offshore (maar is duurder). En outstaffing geeft u meer inspraak in het project en toegang tot de ontwikkelaars, maar vereist technische expertise.

Door: Eelke Broersma, Expert in Outstaffing & Outsourcing IT Development bij SHORE teams en Inventief IT

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!