Redactie - 07 januari 2019

3 tips om de bijdrage van IT inzichtelijk te maken in je business

3 tips om de bijdrage van IT inzichtelijk te maken in je business image

In het huidige tijdperk van digitale transformatie is het meer dan ooit noodzakelijk dat de doelstellingen van de organisatie en die van de IT-afdeling continu op elkaar worden afgestemd. Echter, in de praktijk blijkt dit een lastige opgave. Uit onderzoek van Telindus onder IT-beslissers blijkt dat slechts 29 procent aangeeft dat de bijdrage van IT inzichtelijk en meetbaar is. Werk aan de winkel dus! In deze blog geef ik drie handvatten om hier verandering in aan te brengen.

1: Maak een IT-roadmap voor de business

Iedere organisatie heeft een visie, missie en strategie die ook de IT-afdeling moet kennen. Op basis hiervan worden namelijk de IT-doelstellingen geformuleerd. Uit het onderzoek onder IT-beslissers blijkt echter dat organisaties niet duidelijk aangeven wat de exacte bijdrage van IT moet zijn. Dit leidt bij de IT-beslissers tot het gevoel dat de IT-afdeling niet betrokken is bij de organisatiedoelstellingen (31%). En nog schokkender: slechts 2 procent geeft aan dat er concrete plannen liggen om hier verandering in aan te brengen. Dit moet anders.

Als IT-afdeling moet je helder maken hoe IT de business kan ondersteunen. Om dit te doen, is het van belang om een doorvertaling te maken van visie en strategie naar IT-visie en -strategie. Zijn deze al aanwezig dan is het raadzaam om een IT-roadmap op te stellen samen met de directie. Het opstellen van een roadmap helpt je de doelstellingen voor de komende jaren te visualiseren: voor zowel de IT-afdeling als de business. Tegelijkertijd maak je inzichtelijk wat de concrete bijdrage van IT is aan bedrijfsdoelstellingen en wat je nodig hebt om de doelstellingen te behalen. Natuurlijk is het hiervoor noodzakelijk dat de organisatiedoelstellingen bekend zijn. Het is belangrijk dat de IT-afdeling hier zelf een proactieve rol in speelt en niet afwacht tot de directie naar hen toe komt. Durf innovatief te zijn en kwantificeer de bijdrage van IT. Alleen zo kun je daadwerkelijk waarde toevoegen.

2: Word een innovator
Het bij elkaar brengen van IT en de business is al jaren een diep gekoesterde wens. Dit kan natuurlijk op allerlei niveaus. Van een reactieve samenwerking waarbij eens per jaar plannen uitgewisseld worden, tot aan het daadwerkelijk faciliteren van vernieuwingen binnen de organisatie. IT-beslissers is gevraagd hoe zij denken dat de directie de rol van de CIO ziet. De meningen zijn nogal verdeeld. 21 procent geeft aan gezien te worden als degene die de infrastructuur in de lucht houdt en die IT-problemen oplost. Het merendeel (24%) denkt dat de directie hem/haar ziet als de persoon die een brug bouwt tussen techniek en de business. Als we op meer strategisch niveau kijken, dan blijkt dat 22 procent gezien wordt als een belangrijke sparringpartner voor verdere bedrijfsontwikkeling en slechts 10 procent als facilitator voor vernieuwing binnen de organisatie. Dit terwijl 44% van Nederlandse organisaties digital followers zijn. Daar kunnen organisaties nog een flinke slag slaan. Want de digital leaders in onze samenleving zullen zich echt gaan differentiëren en harder groeien dan de traditionele concurrent.

De digitale transformatie draait om vernieuwing en innovatie en daar spelen IT-beslissers een cruciale rol in. Om succesvol te transformeren is het belangrijk dat directies de CIO meer gaan zien als een facilitator voor vernieuwing en minder als een bruggenbouwer. Hiervoor is een innovatiecultuur onmisbaar. IT-afdelingen moeten durven experimenteren. Vraag input aan de business, van jong tot oud, en zet de beste ideeën om in prototypes. Zo toon je direct je meerwaarde aan de business en draag je bij aan vernieuwing. 

3: Blijf jezelf ontwikkelen

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Dit dwingt IT-afdelingen om continu na te blijven denken over hun IT-strategie, hun vaardigheden en die van de medewerkers. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 45 procent van de IT-beslissers een duidelijke visie heeft op welke vaardigheden zij de komende jaren nodig hebben en moeten gaan ontwikkelen. Daarnaast geeft maar liefst 65 procent van de ondervraagden aan dat wanneer er geen nieuwe vaardigheden ontwikkelt worden, hij of zij verwacht over 5 jaar de functie niet meer uit te kunnen voeren. Dit schept geen positief beeld voor de toekomst. Om echt toegevoegde waarde te kunnen leveren, moeten IT-medewerkers zich continu blijven ontwikkelen. Niet alleen op technisch vlak, maar zeker ook op strategisch gebied. Verbreed je horizon en breng in kaart wat jij nodig hebt om je werk goed, of zelfs beter, te kunnen doen. Alleen dan lukt het daadwerkelijk vernieuwingen te realiseren.

IT is dé factor voor betrouwbaarheid, wendbaarheid en toekomstig succes. Toch blijkt het vaak moeilijk om de bijdrage van IT inzichtelijk te maken. Technologische ontwikkelingen gaan extreem snel en dit zorgt voor een hoge druk op organisaties. Juist hierom is de samenwerking tussen de directie en IT van cruciaal belang.

Auteur: Bas ter Heurne, Sales Director bij Telindus

 

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!