Redactie - 14 april 2020

Complexe applicaties eenvoudig naar de cloud

Kostbaar, complex en tijdrovend in beheer en onderhoud. Slechts één op de vijf on-premise applicaties draait in de cloud, zo leert recent onderzoek door McKinsey. En dat is jammer want een overstap naar de cloud kan vele voordelen met zich meebrengen zoals een forse reductie van de IT kosten en verhoogde flexibiliteit. De cloud zorgt voor een schaalbare omgeving waarin data-beveiliging topprioriteit is. Toch is het vaak lastig om complexe software binnen een organisatie te migreren. Bart Idenburg, Senior IBM Solution Specialist (SoftwareONE) en Joost Mulder (IBM Security) vertellen hoe je ‘legacy applicaties’ op een zo eenvoudig mogelijke manier migreert.

Vooral in de afgelopen weken zien we dat de cloud een belangrijk speerpunt is voor gezondheidszorg, onderwijs, grote én kleine bedrijven en overheden. Nu toepassingen als e-mail, de werkplek en andere standaardsoftware doorgaans zijn gemigreerd, staan organisaties voor de uitdaging om de resterende applicaties naar de cloud te brengen. “Dat zijn veelal belangrijke, missie-kritische maatwerkoplossingen”, vertelt Bart Idenburg. Soms worden deze niet langer door de leverancier ondersteund. “Migratie blijkt vaak te complex, te riskant en de technische kennis en vaardigheid ontbreken.” En dat terwijl de cloud juist door de grote mate van flexibiliteit, snelheid en het beschikbaar maken van data, de ideale basis vormt voor digitalisering van producten en diensten. Ook de beveiliging speelt hierin een belangrijke rol om goed voorbereid te zijn op cyber-aanvallen van buitenaf. Het is behoorlijk complex geworden om zelf als organisatie je beveiliging volledig op orde te krijgen én te houden. In de cloud ben je ervan verzekerd dat een groot team van specialisten continu jouw beveiliging in de gaten houdt.  

Containers

“Maatwerkoplossingen kunnen niet één-op-één in cloud-infrastructuur worden gezet” vertelt Joost Mulder. Deze moeten eerst worden gemoderniseerd. ”Voor het moderniseren en opnieuw bouwen van applicaties spelen zogeheten ‘containers’ een sleutelrol. Software infrastructuur en besturingssystemen vormen daarbij de bouwstenen die in elke willekeurige cloud-omgeving specifieke taken kunnen uitvoeren.

Het door IBM overgenomen Red Hat biedt met OpenShift een open source-oplossing waarmee door ontkoppeling van de infrastructuur, deze gecontaineriseerde applicaties, als ‘microservices’ in elke cloud kunnen landen; AWS, Azure, IBM, Google en eventuele private clouds.  Door containers met specifieke taken te combineren ontstaat een flexibel alternatief voor legacy-applicaties.“Containerisatie is een voorwaarde voor een toekomstbestendige cloudstrategie”, zegt Idenburg van SoftwareONE. “Je moet als bedrijf altijd de mogelijkheid hebben om over te kunnen stappen naar een andere cloud provider. Wanneer het niet langer uitmaakt in welke cloud je je software implementeert, is er geen enkele afhankelijkheid meer.”

Hybride multicloud omgeving

“Bij het moderniseren van de applicatie hoef je deze in principe maar één keer te schrijven. Om deze vervolgens overal ter wereld in elke omgeving op verschillende manieren te kunnen implementeren”, vertelt Mulder. “Build once - Deploy anywhere” levert een enorme versnelling en efficiëntieslag op. Zeker voor bedrijven met vestigingen in meerdere landen, met uiteenlopende regelgeving ten aanzien van dataopslag of andere zaken.” Hierdoor is het soms nodig dat er wordt gekozen voor een combinatie met on-premise software in het eigen datacenter. Het resultaat is een hybride multicloud omgeving. Wel merken we op dat bedrijven soms niet weten dat ze meerdere cloud providers hebben; zes gemiddeld, veelal in combinatie met een eigen private cloud. Hierdoor blijft een groot deel van de ingekochte capaciteit ongebruikt. Gedurende containerisatie kunnen taken die voorheen vastzaten aan een specifieke cloud, nu in alle gewenste omgevingen draaien. Idenburg: “Daarmee ontstaat de mogelijkheid om de capaciteit veel beter te benutten.”

IBM Cloud Paks

Red Hat OpenShift kan op zichzelf staand worden gebruikt, maar maakt tevens onderdeel uit van het IBM-product: IBM Cloud Pak ™. Joost Mulder: “Met Cloud Paks versnel je jouw journey naar de cloud. Zo kun je met OpenShift cloud native applicaties bouwen, vernieuwen en containerizen – inclusief geïntegreerde ondersteuning bij de migratie. Andere beschikbare IBM Cloud Paks zijn:

  • Artificial Intelligence & Data
  • Applicatie-integratie
  • Proces automatisering
  • Security.

Een aparte categorie is Multi-cloud management, waarmee je de totale cloudomgeving vanuit één dashboard operationeel kunt beheren.

PyraCloud & multicloud

SoftwareONE voegt daar PyraCloud aan toe: een platform dat vanuit het perspectief van kosten, contracten en beheer inzicht geeft in het totale IT-landschap, van on-premise tot aan de cloud: https://youtu.be/M9SrhPSF93U

De dienstverlening van SoftwareONE kent vier fases die tezamen de levenscyclus van IT-oplossingen omvatten: van het ontwerp tot de aanschaf, maar ook de implementatie en optimalisatie zijn bij ons in goede handen. “Rond deze Software-Lifecycle-Management zijn al onze diensten gebouwd” vult Idenburg aan. We kiezen daarbij als Solutions integrator een onafhankelijke positie en werken samen met alle aanbieders in het ecosysteem.” IBM Cloud Pak ™ sluit hier als oplossing voor het bouwen en uitrollen van cloudapplicaties naadloos op aan. Dankzij het partnership met IBM kan SoftwareONE klanten van a tot z ondersteunen bij hun roadmap. Idenburg: “Dat begint met nadenken over de wensen en eisen ten aanzien van het applicatielandschap in relatie tot de mogelijkheden van de cloud.” Mulder: “De andere stappen volgen dan vanzelf.” Benieuwd hoe we je verder kunnen helpen?

Neem contact op met Bart Idenburg of één van de andere IBM specialisten. ibm.nl@softwareone.com
Of bezoek onze website: ‘Met Cloud Paks versnel je jouw journey naar de cloud’

 

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!