Redactie - 07 augustus 2020

BTG is gereed voor de tweede helft van 2020, wat kunt u verwachten?

BTG is gereed voor de tweede helft van 2020, wat kunt u verwachten? image

BTG is gereed om ook in de tweede helft van 2020 diverse activiteiten zoals fysieke bijeenkomsten en webinars op te pakken. Samen met haar leden en partners gaat BTG in op de actualiteit m.b.t ICT/Telecom. Evident dat we de thema’s samen met onze Expert groepen initiëren, dit in samenspraak met de samenwerkende partners en overheid. Ook hierbij geldt weer; BTG handelt vanuit de triple helix gedachte om marktimperfecties op te lossen. Een vooruitblik op het komende half jaar.

Smart Society

De BTG Expertgroep Smart Society waarbinnen Smart Cities een belangrijk onderdeel is, gaf voor de zomer de aftrap van een reeks BTG Knowledge Cafés (Webinars). Deze reeks vormt een virtuele roadshow waarbij diverse thema’s die te maken met een Smart Society/Smart City centraal staan. Onderwerpen als crowd management, business cases, big data en private network staan op de agenda. In samenwerking met iPoort en Techpoort organiseert BTG een groot event op 28 oktober waarin al deze onderwerpen samenkomen.

Delft on IoT Fieldlab

BTG is een van de Partners in het Delft on IoT Fieldlab (Do IoT Fieldlab). Dit fieldlab stimuleert onderzoek naar innovatie op het gebied van Internet of Things- en 5G-toepassingen. Het fieldlab biedt onderzoekers, bedrijven, start-ups en studenten toegang tot de benodigde en beoogde infrastructuur. Op deze infrastructuur kunnen zij IoT-toepassingen ontwikkelen en testen op basis van de laatste draadloze communicatietechnologie, zoals 5G. Het fieldlab versnelt hiermee innovatie in onder meer mobiliteit, logistiek, zorg, de agrarische sector en de veiligheidssector in Nederland. BTG heeft hierin een cruciale rol voor het verspreiden van de boodschap en om partijen onderling aan elkaar te verbinden. Vanuit onze achterban werken we samen met bedrijven en organisaties die de oplossingen kunnen bieden. Ook hierbij geldt weer “verbinding leidt tot groei”.

BTG/TGG organiseert op 10 september samen met de TU Delft en diverse partners een webinar over het Do IoT Fieldlab en de mogelijkheden op het gebied van zowel IoT als 5G. Meer informatie over het webinar is hier beschikbaar. Ook kunt u zich via deze webpagina aanmelden voor het webinar.

Publieke telecom, openbare orde en veiligheid, wifi en OV

In samenwerking met de Expertgroep Indoordekking organiseert BTG binnenkort een bijeenkomst over actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van publieke telecom, openbare orde en veiligheid, wifi en het openbaar vervoer. Denk hierbij aan de komst van 5G in de lage en hoge banden, de uitfasering van 2G- en 3G-netwerken, de ontwikkeling van 6G en de mogelijke uitfasering van 4G.

Andere voorbeelden zijn de vervanging van het C2000-netwerk voor hulpdiensten en de start van Wifi 6 en Wifi 7. Wat betreft het openbaar vervoer gaat het onder meer over de vervanging van het GSM-Rail netwerk, dat primair wordt gebruikt voor communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook staat de vervanging van systemen van gemeentelijke en regionale vervoersbedrijven de komende jaren op de planning.

‘Sector is volop in beweging’

"De ICT/Telecom sector is volop in beweging. Zo staan diverse ontwikkelingen rondom 5G, IoT, Smart Society, Cybersecurity en nieuwe wifi-technologieën op stapel. Samen met onze Expertgroepen brengen wij onze directe achterban, maar ook andere geïnteresseerden in ICT/telecom permanent op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen”, zegt Eric Reij (links op de foto), Voorzitter van BTG.

Petra Claessen (rechts op de foto), CEO BTG/TGG, voegt toe: "BTG staat voor het delen van kennis en best practices, het halen en brengen ervan is voor leden en partners van essentieel belang. Dit om tijdig in te kunnen spelen, te innoveren en om hun positie in de markt te behouden. Door organisatie van onze bijeenkomsten (fysiek of digitaal) spelen we in op de behoefte aan het verkrijgen van informatie en het kunnen netwerken onderling. We onderkennen het belang van onze leden, aangevuld met de knowhow van onze partners en in samenspraak met de overheid behartigen wij de belangen van onze leden.”

“Naast deze activiteiten rolt BTG samen met haar dochterorganisatie TGG (Service organisatie op het gebied van ICT/Telecom) een programma uit ten behoeve van de leden. TGG werkt vraag gestuurd om samen met onze partners oplossingen te brengen. Het eerste halfjaar heeft in het teken gestaan van het scheppen van een stevige basis om het komende halfjaar flink in te zetten op service verlening. Overigens bestaat BTG 34 jaar en TGG 24 jaar en beiden bogen op een grote staat van dienst,” aldus Claessen.

Ons credo is dan ook; sluit aan bij dé branchevereniging voor ICT/Telecom in NL, u bent van harte welkom! Alle informatie over onze activiteiten is te vinden op www.btg.org

Nog een prettige nazomer en graag tot ziens op onze activiteiten.
Take care & stay safe all of you.

Hartelijke groet,
Eric Reij, Voorzitter BTG
Petra Claessen, CEO BTG/TGG

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!