Redactie - 07 juli 2021

Een nieuw tijdperk in educatieve technologie

Een nieuw tijdperk in educatieve technologie image

IT-beheerders werkzaam in het onderwijs zijn niet onbekend met de enorme impact van de corona-pandemie. Hoewel alle scholen inmiddels weer geopend zijn na de lockdown, heeft het afgelopen jaar dankzij alle online lessen voor een nieuw tijdperk in het onderwijs gezorgd - met technologie als het hart van les- en leerstrategieën.

Als gevolg hiervan zijn digitale strategieën belangrijker geworden voor onderwijsinstellingen. IT-teams binnen onderwijsinstellingen hebben de afgelopen tijd een technologische reset ondergaan, waarbij gekeken is of bestaande infrastructuren en technologieën geschikt zijn om een veilige en betrouwbare leerervaring te bieden. Recent onderzoek door Dynabook toont aan dat bijna twee derde van de IT-leiders in de onderwijssector meer budget tot zijn beschikking heeft gekregen om hier veranderingen in aan te brengen.

Hybride werken heeft, in tegenstelling tot het bedrijfsleven, weinig impact binnen het onderwijs. Maar wat de pandemie wel heeft aangetoond is de behoefte aan effectieve educatieve technologie voor gebruik op school en thuis. Die behoefte is niet verdwenen met het einde van de lockdown. Als we kijken naar de toekomst van leren, hoe zien deze nieuwe IT-gedreven prioriteiten er in praktijk uit?

Zelfde prioriteiten, nieuwe betekenis

Met meer budget groeit ook de verantwoordelijkheid om dit geld op de juiste manier te besteden. Onderwijs op afstand heeft ontegenzeggelijk de kracht van de cloud aangetoond. Veel onderwijsinstellingen konden dankzij digitale oplossingen les blijven geven, ook toen de fysieke deuren noodgedwongen dicht bleven voor de leerlingen.

Dit heeft uiteraard zijn weerslag gehad op het IT-team en zijn prioriteiten. Zo laat het onderzoek van Dynabook zien dat 53% van IT-beheerders in het onderwijs cloudoplossingen als topprioriteit ziet, terwijl zowel IT-ondersteuning op afstand als de security-infrastructuur door 49% wordt aangemerkt als hoogste prioriteit. Maar liefst 84% van de IT-beheerder beschouwt de security-infrastructuur zelfs als belangrijker dan voor de pandemie, bij cloudplatforms is dit 75%.

Leraren ondersteunen

Met de focus op scholieren in veel van de discussies rondom onderwijstechnologie moet ook onthouden worden dat leraren ondersteuning nodig hebben om veilig en effectief les te kunnen geven. Voor veel leerkrachten - die voor het eerst in hun werkzame leven op afstand les moesten geven - was het werken vanuit huis lastig en eenzaam. Het was een manier van werken die bijna haaks stond op hoe ze gewend waren les te geven.

Hoewel veel leraren inmiddels weer voor de klas staan, zullen virtuele lessen onderdeel blijven van het schoolleven, helemaal in het beroepsonderwijs of op de universiteit. Dit betekent dat de discussie rondom de productiviteit en onderlinge samenwerking van leraren nog wel even aan zal houden, ook als we de pandemie straks achter de rug hebben. Tegelijkertijd vormen productiviteit en samenwerking de grootste uitdagingen voor 40% van de IT-beslissers.

Als onderdeel hiervan moeten leraren voorzien worden van de juiste technologie zodat zij op hun beurt de juiste ondersteuning kunnen bieden aan hun leerlingen. Meer dan de helft van de onderwijsinstellingen geeft dan ook prioriteit aan technologie om werknemers op afstand te ondersteunen.

Het juiste device

Hoewel devices al langer (voor corona) een belangrijke plek innemen in het klaslokaal, is hun rol het afgelopen jaar wel veranderd. Laptops in het bijzonder zijn onmisbaar gebleken tijdens de lockdown. Bijna driekwart (73%) van de IT-afdelingen in de onderwijssector besteedt meer aandacht aan de aankoopbeslissingen voor laptops dan voor de pandemie.

Hoe ziet de toekomst voor devices in het onderwijs eruit nu veel scholen hun digitale strategie opnieuw vormgeven? Hoewel bij 93% van de onderwijsinstellingen werknemers al laptops gebruiken bij het thuiswerken - het hoogste percentage vergeleken met andere sectoren zoals de financiële dienstverlening, overheid en de zorg - is 65% van de IT-leiders van plan om komend jaar meer laptops toe te voegen aan de infrastructuur.

Het is begrijpelijk dat IT-teams en -beheerders op scholen zullen kijken naar manieren om het device-aanbod te upgraden zodat nieuwe manieren van leren en werken kunnen worden ondersteund. Logischerwijs zorgt het toenemende aantal cyberaanvallen ervoor dat security door een vijfde van de instellingen wordt beschouwd als belangrijkste eigenschap bij de aankoop van een nieuwe laptop, alleen prestaties worden door een groter deel (28%) als belangrijkste beschouwd.

Het is duidelijk dat onderwijsinstellingen op zoek zijn naar devices die alles bieden wat nodig is voor een betere leer- en leservaring - of dat nou krachtige prestaties, opslag, geheugen of stevig design is. De meeste instellingen zijn zich hier al bewust van, gelet op het percentage IT-beheerders dat belang hecht aan security (87%), connectiviteitmogelijkheden (85%), prestaties (78%) en duurzaamheid (75%).

Het afgelopen jaar was een periode waarin de digitale transformatie binnen veel scholen en andere onderwijsinstellingen van start ging. De pandemie heeft gezorgd voor meer bewustzijn rondom beschikbare digitale diensten die het onderwijs kunnen ondersteunen en heeft daarnaast geleid tot het heroverwegen van IT-prioriteiten en -infrastructuur. We hebben het afgelopen jaar gezien dat technologie inmiddels een onmisbaar onderdeel is in het klaslokaal en thuis - en dat zal de komende jaren ook wel blijven.

Auteur: Ronald Ravel, Country Manager Benelux bij Dynabook Europe

Dutch IT Channel Awards Nomineer Nu vierkant Axians BW MAESTRO start 28-9 tm 28-10
canalys BW 7 juli tm 2 okt 2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!