Redactie - 10 december 2021

Hoe pas je lessen uit de IT toe om klimaatdoelstellingen te bereiken?

Hoe pas je lessen uit de IT toe om klimaatdoelstellingen te bereiken? image

Eén van de grootste uitdagingen die tijdens de COP26 besproken is, is dat de wereld in een hoog tempo door haar natuurlijke hulpbronnen heen raakt. Volgens het rapport Global Resources Outlook 2019 is de helft van de totale uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de winning en verwerking van natuurlijke hulpbronnen, zoals fossiele brandstoffen. Daarnaast is de wereldbevolking in de afgelopen 50 jaar verdubbeld en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen meer dan verdrievoudigd. 

Reden genoeg voor de Europese Green Deal om alle landen op te roepen - en niet alleen de grootste producenten - om aanzienlijke stappen te nemen in het verlagen van hun broeikasgassen door te transformeren naar een circulaire economie. Dit is essentieel om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Maar helaas… in plaats van dat de circulaire economie groeit, neemt deze juist af. Sterker nog, volgens het Circularity Gap Report 2021 was de wereldeconomie in 2020 slechts 8,6% circulair, tegen 9,1% twee jaar eerder.

Hoe komt dat dan? Doordat de transformatie naar circulair werken niet makkelijk te realiseren is voor bedrijven. Het vereist een kostbare en complexe transformatie van hun hele ontwerp- en ontwikkelingsproces. Zo moeten onderdelen die bij de productie worden gebruikt, duurzamer zijn en geschikt zijn om te repareren en hergebruiken.

Wat kan ik zelf als IT afnemer doen

Bij de meeste bedrijven zie je dat er een mismatch is tussen IT en de rest van de organisatie als het gaat over IT en sustainability. Vaak vallen de kosten, zoals stroomverbruik en extra inspanning van IT specialisten, en baten bij verschillende afdelingen en wordt er niet met een sustainability blik naar IT gekeken. IT moet inkopen voor projecten en moet gebruik voorspellen en koopt dus vaak veel te veel.

Maar er zijn een aantal stappen die de organisatie in ogenschouw kan nemen en die vaak aan de orde komt. De stappen zijn: ga als eerste de huidige omgeving optimaliseren; bv de juiste Bios settings kan 10%+ power besparen. Vervolgens ga je consolideren waarbij je zorgt dat je meer werk met minder servers kan doen. Maar dan moet je dus andere afspraken maken met inkoop, zodat je mag bijkopen als de nood aan de man is. Dan kom je bij verbeterde software en verbeterde HW accelerators. Deze laatste 2 stappen vragen veel innovatie, maar met de eerste kan je vandaag al beginnen.

Neem nu de andere manier van inkopen. Daar waar eerst enorme hoeveelheden apparatuur gekocht en geïnstalleerd werden, die vervolgens on(der)benut bleven, moet men naar een “aanschaffen wat je nodig hebt” model. Je wilt immers niet meer teveel spullen aanschaffen die je niet gebruikt en die ook later in het proces weer het milieu kunnen belasten.

Even voorstellen: het “as-a-service” model

Wat is dan een mogelijke oplossing? Kijk naar de nieuwste trend in IT, waarbij klanten technologie niet meer zelf aanschaffen, maar precies dat afnemen wat ze op dat moment nodig hebben. Ook voor andere producten is dit een van de meest impactvolle veranderingen die we vandaag de dag kunnen maken. Hiermee doorbreek je namelijk het patroon van slecht op elkaar afgestemde vraag en aanbod (los van dat het aanzienlijke groeikansen biedt voor veel bedrijven). Bij zo’n model blijft de producent eigenaar van - en verantwoordelijk voor - het product, gedurende de gehele levenscyclus. De klant kan zo lang als nodig volledig gebruik maken van het product en betaalt alleen voor het moment waarop het daadwerkelijk wordt gebruikt, in plaats van voor het product zelf of het onderhoud ervan.

De producent is op zijn beurt verantwoordelijk voor het maken van een kwaliteitsproduct dat lang meegaat en energie- en materiaalzuinig is. Het is ook hun taak om het product terug te nemen en het (of de onderdelen ervan) klaar te maken voor hergebruik.

Een voorbeeld: drie as-a-service voorbeelden die het verschil maken in de sustainable IT

  1. Het elimineren van ‘overbevoorrading’
    In het gemiddelde datacenter staat 25% (en soms nog veel meer) van de computers niets te doen en werkt de rest op een fractie van hun capaciteit. Het gevolg: hogere kosten en onnodig stroomverbruik, ruimte en koeling. Door IT af te nemen als een dienst en alleen IT af te nemen die daadwerkelijk nodig is, zullen de kosten en het energieverbruik aanzienlijk dalen.
  2. Organisaties zitten niet tot aan het einde van de levenscyclus aan hun IT vast
    Dankzij het as-a-service model kunnen bedrijven hun IT-apparatuur snel upgraden naar de nieuwste, energiezuinige technologieën, zonder zich zorgen te hoeven maken over kapitaalkosten. Dat is cruciaal voor bedrijven, aangezien het gebruik van inefficiënte verouderde apparatuur betekent dat maar liefst 65% van de energie in datacentra wordt ingezet om maar 7% van het werk te doen.
  3. IT-apparatuur terugnemen aan het einde van hun gebruik
    Bij het zoeken naar as-a-serviceproviders is het belangrijk om leveranciers te kiezen die zelf een renovatieservice bieden en die kunnen helpen om e-waste uit de vuilstortplaatsen te houden. Hewlett Packard Enterprise (HPE), heeft bijvoorbeeld meerdere Renewal centra die in 2020 meer dan 3,1 miljoen IT-apparaten hebben verwerkt. Bijna 90% van de apparatuur werd opnieuw verkocht en weer in gebruik genomen; de rest werd op verantwoorde wijze gerecycled.

Een wereldwijde trend
Het as-a-service werpt zijn vruchten af in veel verschillende sectoren. Signify, voorheen bekend als Philips Lighting, verkoopt "licht as a service" aan klanten. Dit is een bedrijfsmodel waarin lichtservice wordt afgerekend op abonnementsbasis in plaats van via een eenmalige betaling. Het bedrijf geeft aan dat de besparing op energieverbruik kan oplopen tot 80%. Het is echter belangrijk om de paradigmaverschuiving die de overstap naar as-a-service voor een bedrijf met zich meebrengt, niet te onderschatten. Het aanbieden van as-a-service vereist een grondige herziening van de bedrijfs- en digitale transformatiestrategie, maar levert voor iedereen aanzienlijke voordelen op.

Door: Clemens Esser, Chief Technologist & Presales Manager, Hewlett Packard Enterprise

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!