Redactie - 04 augustus 2020

Cisco: partnercontinuïteit in moeilijke tijden

Cisco: partnercontinuïteit in moeilijke tijden image

We mogen nog niet naar kantoor. Dat wordt dus nog wel even thuiswerken en dat bevalt best goed. Want het loopt allemaal wel efficiënter en effectiever, we hebben de technologie natuurlijk prima voor elkaar en waren voor COVID-19 ook al gewend om overal vandaan te werken. Alleen ligt het sociale aspect natuurlijk moeilijk. Na de zomer keren we waarschijnlijk gefaseerd terug naar kantoor en we zijn nu al druk bezig met onze technologie om te zorgen dat we de 1,5 meter norm kunnen aanhouden. Voor nu is het goede nieuws dat we dan weer kunnen afspreken met onze klanten en partners.

Over het geheel genomen is de Cisco-business de afgelopen tijd overeind gebleven, al ging het in sommige sectoren minder goed, wat niemand zal verbazen. Sommige partners hadden het de afgelopen periode erg druk, maar voor andere was het niet altijd makkelijk. We zijn niet voor niets elkaars business partner en daarom hebben we hen waar nodig geholpen om door de coronaperiode te komen. We doen dat onder meer door uitstel te geven van de vernieuwing van hun certificering maar ook door via Cisco Capital onze partners een flexibel betalingsprogramma aan te bieden waar veel gebruik van wordt gemaakt. Partners kunnen hiermee op hun beurt onze gezamenlijke klanten continuïteit garanderen.

Nieuwe kansen

Natuurlijk willen we ook na de coronapiek de business continuïteit van onze partners blijven ondersteunen. De hulp die we samen met onze partners geboden hebben in de eerste hoogtijdagen van de COVID-19 crisis, onder andere het tijdelijk gratis beschikbaar stellen van licenties voor Webex en Cisco Security oplossingen, geeft ook kansen voor de korte en lange termijn. Veel klanten hebben net als wij ervaring opgedaan en beseffen dat veel zaken efficiënter en effectiever kunnen verlopen. Hierdoor zijn zij bereid te investeren in wat we vandaag de dag ‘workplace transformation’ noemen. Beveiligde connectiviteit en veilig kunnen samenwerken op meer plaatsen dan alleen maar kantoor of thuis is in korte tijd één van de basiseisen geworden van onze klanten. Door hen goed te begeleiden en te zorgen dat ze de volledige waarde uit de oplossingen en licenties kunnen halen hopen we over langere termijn de zekerheid van regelmatige inkomsten voor partners te kunnen waarborgen. Gelukkig zien we dat klanten blijven investeren om hun voorsprong op de concurrentie verder uit te bouwen. Alleen wil dat niet zeggen dat de situatie van voor corona voor iedere partner terugkeert.

Flexibel fundament dankzij software

Cisco is al jaren bezig om van een hardware-bedrijf in een software-gedreven bedrijf te transformeren. Die strategie komt nu door de toenemende digitaliseringsvraag in een stroomversnelling. Onze strategie biedt ook een flexibel fundament voor partners, omdat zij dankzij software meer mogelijkheden krijgen om hun eigen onderscheidend vermogen te onderstrepen. Daar komt nog bij dat ons portfolio nu in balans is, zowel aan de onderkant en de bovenkant - en daar tussenin - waardoor partners breed in de huidige digitaliseringsvraag kunnen voorzien.

Nieuwe skills en certificeringen

Zoals gezegd is de beweging onmiskenbaar richting software. Ons netwerkplatform biedt daarom de nodige application programming interfaces (API’s) waarop partners hun eigen ontwikkelde software kunnen laten aansluiten of met ecosysteempartners kunnen samenwerken om hun propositie nog relevanter te maken. Daar zit voor hen een belangrijke toegevoegde waarde. Dit betekent wel dat partners nieuwe vaardigheden nodig hebben om een eigen intellectueel eigendom te kunnen realiseren. We helpen om deze skills te verwerven met onze ‘black belt’ academy en gratis online trainingen voor zowel de saleskant als de technische kant. Het Cisco DevNet Training en Certification Program geeft partners de gelegenheid om de nodige software skills en bijbehorende certificeringen te verwerven.

Winstgevend

We gaan onvermijdelijk verder met het automatiseren van netwerkoperaties en het netwerkbeheer, wat zorgt voor de broodnodige vereenvoudiging van de IT-infrastructuur. Dit geeft onze partners de mogelijkheid om in andere facetten dan men gewend was proposities te ontwikkelen en zich te onderscheiden in de markt, wat natuurlijk weer ten goede komt aan de winstgevendheid. Van ons mogen partners daarom helderheid verwachten over de richting waarin Cisco zich beweegt en waar wij kansen zien. We helpen hen hier natuurlijk door met onze partnerprogramma’s aan te sluiten bij hun eigen verdienmodel. Ons gezamenlijke doel is business value bij de eindklant realiseren en dat is precies waar de toegevoegde waarde van onze partner moet zitten om voor hen continuïteit en winstgevendheid te kunnen waarborgen.

Door: Daan de Groot, Head of Partner Organization Netherlands bij Cisco

Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Comstor BN start 14 feb CIS Services Awareness

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!