Redactie - 05 juli 2022

Partners zijn cruciaal voor moderne apps in succesvolle organisaties

Partners zijn cruciaal voor moderne apps in succesvolle organisaties image

Apps zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het is een goede manier om snel te voldoen aan de eisen van de klant en de behoeften van werknemers. Daarom vinden organisaties overal ter wereld het zo belangrijk om zelf snel nieuwe applicaties te kunnen ontwikkelen en op de markt te kunnen brengen.

En terecht. Door een agile benadering van app-ontwikkeling te hanteren kunnen organisaties continu de manier waarop ze communiceren met hun klanten verbeteren en voldoen aan de steeds veranderende verwachtingen, zowel intern als extern. Daarom is het niet alleen een topprioriteit van IT, maar ook van de organisatie als geheel. Het Market Insights Report van VMware laat bijvoorbeeld zien dat 91% van de organisaties zich wat betreft applicaties vooral bezighoudt met het migreren en moderniseren van legacy apps. Omdat de focus hierop ligt, verwachten we dat in 2024 de helft van alle applicaties die we nu ‘legacy’ noemen, gemoderniseerd zal zijn.

Heel veel organisaties zijn zich wel bewust van de kansen die apps kunnen bieden, maar velen hebben niet de benodigde vaardigheden of kennis in huis op het gebied van app-modernisering en het leveren van multi-cloud strategieën om die kansen ook echt te benutten. Partners kunnen organisaties helpen met hun transitie van legacy apps naar cloud-native apps en van cloud- naar multi-cloudinfrastructuur. Want organisaties die op beide vlakken succesvol zijn, zullen voorop lopen in de huidige wereld vol apps.

De culturele kloof verminderen

Partners kunnen zichzelf positioneren als de partij die ervoor zorgt dat organisaties hun apps veilig en snel in productie kunnen nemen en die de barrières voor innovatie wegneemt. Jeffrey Kusters (op foto met wit overhemd) is CTO bij full service IT-dienstverlener ITQ, dat een focus heeft op het gehele VMware-productportfolio. “Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven zoals ITQ zich moeten positioneren als kennishuizen met experts die gesprekken kunnen voeren op elke laag binnen een organisatie en kunnen optreden als vertalers. We moeten de brug slaan tussen IT-infrastructuur, centrale IT en de developers die steeds vaker actief zijn in de business. Het komt nog te vaak voor dat deze groepen niet met elkaar communiceren. Kennis over de drivers en de cultuur van beide groepen binnen een organisatie is dan ook bijzonder waardevol.”

Organisaties hebben de expertise van partners nodig, omdat applicatieontwikkeling tegenwoordig steeds gefragmenteerder plaatsvindt in organisaties. DevOps-teams bevinden zich vaak niet op één plek binnen een organisatie en werken vaak zonder communicatie met centrale infrastructuurteams – die dan weer niet de ervaring hebben om apps te bouwen en beheren. Dit leidt tot een culturele kloof tussen deze twee teams en zorgt ervoor dat gecentraliseerd samenwerken wordt bemoeilijkt. Zoals Forrester zegt: “De belangrijkste uitdagingen zijn cultureel van aard, niet technisch” (Forrester Research, Modernize with Cloud and New Computing Architectures, augustus 2021). Daarnaast houden verschillen in prioriteiten en een gefragmenteerd technologielandschap de silo’s in stand. Organisaties beheren cloud-native oplossingen én behouden nog steeds hun traditionele infrastructuur. Hierdoor ontstaat een strijd om tijd, aandacht en budget en falen pogingen om meer afstemming te creëren.

Partners kunnen, dankzij hun technische expertise en professionele consultancy, deze samenwerking faciliteren en de silo’s tussen developer- en infrastructuurteams doorbreken. Hun consultancy levert betere bedrijfsresultaten op. Uit een onderzoek van Forrester en VMware blijkt dat afstemming tussen teams ervoor zorgt dat organisaties silo’s kunnen verminderen (71%), veiligere applicaties kunnen ontwikkelen (70%) en meer flexibiliteit hebben om nieuwe workflows en technologieën te adopteren (66%). En bovenal kunnen ze meer waarde halen uit hun app-moderniseringsinitiatieven.

Praten over technologie op zakelijk niveau

Om deze eenheid te bereiken is een verandering in mentaliteit nodig en moet iedereen dezelfde ‘taal’ gaan spreken om het eens te worden over de resultaten. De rol van partners is om te zorgen dat organisaties zich concentreren op het uiteindelijke bedrijfsdoel – namelijk om een organisatie app-ready te maken – in plaats van eerst aan de technologie te denken. Als organisaties veranderingen op ondernemingsniveau willen bewerkstelligen, dan moeten ze verder kijken dan het bouwen van apps zoals ze infrastructuren bouwen en niet te afhankelijk zijn van developers.

Een andere reden om partners hierbij te betrekken, is dat ze dankzij hun diepgaande en brede expertise op het gebied van app-modernisering misvattingen kunnen verhelpen en gaten in de communicatie kunnen dichten. Zij zijn goed in het samenstellen van teams om snel proof of concepts uit te voeren en de voordelen van apps aan te tonen. Door hen ‘ambassadeurs’ te maken binnen organisaties, die zorgen voor meer en correcte adoptie in de hele organisatie, kunnen organisaties het interne technologieprofiel vergroten en app-ready worden.

Het geheim van succes

Wanneer partners hun technische expertise en 'bigger picture'-visie aanbieden, moeten ze klanten niet alleen de juiste technologie bieden om app-ready te worden, maar ook de juiste cultuur om continu betere software to production te leveren. Wanneer bijvoorbeeld Kubernetes wordt toegevoegd aan de infrastructuur van een organisaties, moet er geen complexiteit aan toegevoegd worden. Het moet organisaties juist helpen hun infrastructuur gereed en consistent te maken voor moderne apps. Het is de taak van de partner om het voor alle teams eenvoudiger te maken om alle apps in de cloud centraal te beheren, en ervoor te zorgen dat developers een naadloze en veilige ervaring krijgen.

Training is hierbij een belangrijk onderdeel. Partners kunnen developer- en infrastrucutuurteams uitrusten met de juiste vaardigheden, zodat ze hun doelen beter op elkaar afstemmen en de organisatie de kansen rondom app-gebaseerde innovatie beter benut. Ook de partners zélf moeten hun kennis up to date houden om zichzelf te kunnen blijven positioneren als experts die waarde uit apps kunnen halen. Het beheersen van de cloud-native principes is bijvoorbeeld essentieel voor het creëren van nieuwe verdienmodellen die inspelen op de focus in de sector op moderne apps.

De leiding nemen

Succes hangt tegenwoordig af van hoe snel organisaties hun klanten en werknemers kunnen geven wat ze willen – een doel dat organisaties wereldwijd dagelijks proberen te bereiken, met apps als de kern van hun strategie. Partners die het zichzelf positioneren als consultants, makelaars en leveranciers van app-modernisering, zullen de ambities van klanten op het gebied van apps waarmaken en de bedrijfsgroei stimuleren.

Door: Kenneth del Rio van Heese (op foto met blauw overhemd), Channel Director Benelux van VMware

Vertiv BW week 6 liggend oranje/vierkant blauw 04-12-2023 tm 11-12-2023 Comstor BW 11 tm 17 dec 2023
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!