Redactie - 08 september 2022

Energieprijzen en het effect op prijzen van Hosting en Cloud diensten

Energieprijzen en het effect op prijzen van Hosting en Cloud diensten image

In een onderzoek afgelopen voorjaar over de stijgende energieprijzen onder de leden van Dutch Cloud Community was het meest voorkomende antwoord: “Vervelend, maar we kunnen het nog wel trekken”. Maar hoe zit dat nu? Simon Besteman, directeur van de Dutch Cloud Community (DCC), gaat in deze blog nader op in.

Voor een hosting- of clouddienst is stroom slechts een onderdeel van het totale kostenplaatje. De kosten van een dienst zijn een mix van de investering in hardware, de softwarelicenties, het onderhoud van de servers en de ontwikkeling en doorontwikkeling van de dienst zelf.

Daar komen de kosten van het hosten van de servers in een datacenter bij. En in die kosten vinden we de kosten van stroom. Als de stroom 5% van de totale kosten van de dienst representeert, en de prijs daarvan verdubbelt, dan gaan de kosten met 100% omhoog voor stroom en vertegenwoordigen deze nu circa 10% van de kosten van de dienst (afhankelijk van de veranderingen in de andere componenten). De meerderheid van onze leden gaf in het voorjaar aan de gestegen kosten (nog) wel te zullen absorberen.

Bovendien is er voor veel providers maar één moment in het jaar waar de prijzen aangepast worden, tijdens de jaarlijkse inflatiecorrectie. En daar worden uiteraard ook andere prijsstijgingen in meegenomen (softwarelicenties stijgen in veel gevallen harder dan de inflatie dit jaar).

Stroomprijzen gaan hard omhoog
Inmiddels is dit beeld wel aan het verschuiven. Bij alle colocatie datacenters gaan de prijzen nu hard omhoog. Dat gebeurt in ongelijke mate en is afhankelijk van de inkoopcontracten die datacenters hebben afgesloten met hun leveranciers. Ter illustratie: vorige week zijn de tarieven, die aan de klanten van het datacenter worden doorberekend gestegen van €0,35 per KwH (Q2) naar €1,00 per KwH in Q4! Er zijn grote verschillen tussen aanbieders. De grotere datacenter organisaties hebben iets minder last van de prijsverhogingen, omdat ze lang van tevoren hebben ingekocht.

Het zal voor de hosters en cloudproviders niet meer mogelijk zijn om dit soort verhogingen zelf helemaal te absorberen. De markt moet zich erop voorbereiden dat de prijsstijgingen uiteindelijk ook terug te vinden zijn in de tarieven die de providers aan hun klanten doorberekenen. Deze prijsverhogingen zullen gezien de wel zeer forse stijgingen aan de inkoopkant niet lang op zich laten wachten.

Welke stappen kan je nemen?
De eerste stap die de hosters en cloudproviders nemen, is erop gericht om zelf minder stroom te gebruiken om hun diensten te leveren. Sectorbreed brengt dit een efficiency verbetering die niet alleen leidt tot minder stroomgebruik, maar uiteindelijk ook de footprint van onze sector kleiner maakt.

Load balancing, het verdelen van taken over de aanwezige resources om ervoor te zorgen dat alle servers een gelijke belasting hebben, maakt ook een aanzienlijk verschil. Ook Resource allocation, het zo nauwkeurig mogelijk bepalen welke taak welke resources dient te gebruiken, en Job scheduling, waarmee de servers prioriteiten kunnen stellen en ook achtergrondtaken kunnen stilleggen, zijn voorbeelden van de efficiencymaatregelen die op de IT-laag forse besparingen opleveren.

Wij verwachten ook meer resource sharing tussen providers, waar onbenutte capaciteit van de een wordt gebruikt door de ander. Samenwerkingsmodellen kunnen hierdoor ontstaan. Percentages zijn lastig te noemen – er zijn geen twee clouds hetzelfde – maar onderaan de streep zijn dit zinvolle bijdragen aan een zuinige en milieuvriendelijke cloud.

Providers moeten harde keuzes maken
Uiteindelijk komen veel providers nu ook voor de keuze te staan of ze door moeten gaan om hun eigen hardware te blijven managen in een datacenter, of zich meer moeten focussen op het beheer en hun diensten op een IaaS-platform. Wanneer er wordt gekozen voor een IaaS-platform, kan er winst gehaald worden uit de beschikbaarheid van een grotere pool aan resources. In veel gevallen kunnen providers ook profiteren van de lagere inkoopprijs die grote aanbieders in hun meerjarencontracten hebben kunnen bedingen.

Waar de situatie naartoe gaat, is nog onbekend. De stijging van de energieprijzen heeft een duw in de rug gegeven aan de trend naar verduurzaming en efficiënter werken in de cloud. Dat is op zich een prima ontwikkeling. Dat uiteindelijk de stijgende kosten ook in de prijs van de dienst vertaald zullen worden, is wel onontkoombaar.

Door: Simon Besteman, directeur van de Dutch Cloud Community (DCC)

SLTN Vierkant Insight BW 27-09 tm 04-10-2023
Jamf BN Ebook 14-09-2023 tm 28-09-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!