Witold Kepinski - 16 mei 2023

Moet change management veranderen?

Moeten organisaties hun change management aanpassen? Ja, als digitale transformatie het doel is, wel. In veel organisaties is alles wat ‘change management’ wordt genoemd in feite éénrichtingsverkeer: nieuwe technologie wordt naar werknemers gepusht met een one-size-fits-all aanpak, waarbij hen vertelt wordt hoe ze de technologie moeten gebruiken. Daarna hoopt iedereen dat het goed komt. Echter, bij deze vorm van change management wordt iets heel belangrijks vergeten: technologie verandert, maar de mensen die het gebruiken ook! Dit schrijft Daan Ruizendaal, Country Manager Nederland bij Pure Storage, in een blog.

Moet change management veranderen? image

Transformatie hoort bij de mens

Niet alleen de banen, workflows en verantwoordelijkheden van mensen veranderen, maar ook de denkprocessen en de perceptie van hun werk veranderen mee met de technologie. Deze ‘people transformation’ – hoe reëel ook – blijft vaak op de achtergrond bij digitale transformatie (DX). Als DX-projecten dreigen te mislukken, is de kans groot dat gebrek aan aandacht voor menselijk gedrag daarin een grote rol heeft gespeeld.

Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat 70% van de complexe, grootschalige veranderingsprogramma’s de gestelde doelen niet bereiken. De redenen waarom deze doelen niet bereikt worden, hebben meestal betrekking op mensen, niet op producten. Gebrek aan werknemersbetrokkenheid, geen of onvoldoende steun vanuit het management, slechte samenwerking tussen verschillende functionarissen en een gebrek aan verantwoordelijkheid. Maar er is nog een ander aspect dat niet wordt benoemd in het onderzoek van McKinsey: de angst voor verandering.

Omgaan met angst, zorgen en gebrek aan vertrouwen

Een belangrijk effect van DX is de angst die verandering met zich meebrengt. Mensen kunnen bang zijn dat technologie hun baan zal overnemen of dat ze zich niet snel genoeg kunnen aanpassen aan nieuwe technologische oplossingen. Daarnaast bestaat er een zorg dat de toegang tot bestaande oplossingen verloren gaat. Het is dan ook geen wonder dat werknemers vaak niet enthousiast zijn over DX-projecten en er niet aan mee willen doen.

Naast angst voor verandering, hebben mensen er ook gewoon een hekel aan: het is storend, neemt te veel tijd in beslag en het creëert onzekerheid. Toch zal er altijd verandering zijn en aangezien er steeds meer concurrentie is in elke sector zullen we er regelmatig mee te maken krijgen – vooral met veranderingen door digitale transformatie. We moeten veerkrachtig zijn, maar op hun beurt moeten bedrijfsleiders ons tegemoetkomen en de mentaliteitsveranderingen en uitdagingen erkennen waar we allemaal mee worden geconfronteerd.

Uit onderzoek van Pure Storage en Bredin IT Research blijkt dat training en omscholing belangrijke succesfactoren zijn voor changemanagement tijdens digitale transformatie. Op de vraag hoe veranderingen in mensen en skills werden aangepakt in hun organisaties, gaf 72% van de werknemers aan dat er werd ingezet op training en omscholing, 59% gaf aan dat hun teams werden geherstructureerd, 35% zei dat er gebruik werd gemaakt van contractanten of deeltijdpersoneel en 24% gaf aan dat het personeelsbestand werd verkleind.

Dit is geen bemoedigend beeld voor werknemers die worstelen met veranderingen. Zij moeten maar hopen dat de training of omscholing aanslaat, hopen dat ze een herstructurering overleven en zijn bang om mogelijk hun baan te verliezen.

Oké zijn met je ongemakkelijk voelen

Uit de data van het eerder genoemde onderzoek over de rol van changemanagement op DX kunnen we niet afleiden of de ‘people transformation’ even grondig wordt aangepakt als de digitale transformatie. Daarnaast weten we ook niet of er tijdens de trainingen en omscholing begrip en empathie is voor de mensen die er veel moeite mee hebben.

Wat we wel weten is dat die people transformation even belangrijk is als de digitale transformatie. “Als werknemers de waarde van de transformatie niet inzien, zullen ze die afwijzen, waardoor wrijving ontstaat en de transformatie moeilijker is te realiseren”, aldus The Enterprisers Project, een community die CIO’s en IT leiders helpt om problemen op te lossen. “Mensen moeten oke zijn met het feit dat ze zich ongemakkelijk voelen en zullen hulp nodig hebben om verandering te omarmen."

Wat kunnen managers doen om werknemers mee te nemen in de verandering, op een manier die een gevoel van empathie, loyaliteit en empowerment geeft? Zet de toon voor transformatie door te kiezen voor mensgerichte technologieën die juist voor hen zijn ontworpen. Makkelijk te gebruiken technologie onderaan ‘de stack’ plaatsen, is de beste manier om te beginnen.

Hieronder zijn 4 tips om te overwegen bij DX:

  • Erken bij het communiceren over veranderingen wat er gebeurt. Neem werknemers rustig mee in het proces en biedt ze zo veel mogelijk openheid, details en structuur.
  • Leg goed uit waarom de verandering plaatsvindt. Laat werknemers niet tussen de regels door lezen, maar leg goed de redenen en voordelen uit. Als de verandering goed onderbouwd en relevant is, kan dit de weerstand tegen de verandering verzachten.
  • Geef een duidelijke visie. Het is de verbindende factor die een organisatie bij elkaar kan brengen en kan werknemers motiveren.
  • Communiceer zelf duidelijk, maar luister ook naar de zorgen en ideeën van medewerkers. Creëer kanalen en mogelijkheden voor werknemers om informatie uit te wisselen en om zelf te luisteren en begin hier al zo vroeg mogelijk mee.

Door: Daan Ruizendaal, Country Manager Nederland bij Pure Storage

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!