Witold Kepinski - 03 februari 2024

Cyberbijeenkomst voor Noord-Hollandse MKB-ondernemers

Op 15 februari 2024 organiseert het Openbaar Ministerie (OM), Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland (PVO Noord-Holland), en het landelijk programma Cybercrime en Gedigitaliseerde Criminaliteit de cybersessie "Slachtoffer in Beeld". Deze bijeenkomst, gericht op zowel mkb-ondernemers in Noord-Holland als op medewerkers van het OM en politie, heeft als doel ervaringen over cybercriminaliteit te delen en de noodzaak van samenwerking te benadrukken.

Cyberbijeenkomst voor Noord-Hollandse MKB-ondernemers image

Toename slachtofferschap cybercriminaliteit
De aandacht en actiebereidheid bij Nederlandse bedrijven voor digitale veiligheid neemt toe. Wel onderneemt 1 op de 5 kleine mkb’ers nog altijd in het geheel geen actie om digitaal veilig te zijn. Dat blijkt uit een door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd onderzoek: Alert Online 2023.

Belang van de bijeenkomst
Het initiatief voor de bijeenkomst “Slachtoffer in Beeld” komt voort uit toenemende bezorgdheid van het Openbaar Ministerie over het groeiende aantal slachtoffers van cybercriminaliteit in het bedrijfsleven, gecombineerd met een lage meldingsbereidheid bij ondernemers. De bijeenkomst brengt het OM, politie en ondernemers samen om ervaringen te delen en het belang van samenwerking, meldingen en aangifte te benadrukken.

Sprekers en Programma
De bijeenkomst wordt ingeleid door Xander Koppelmans en Jildau Borwell. Koppelmans spreekt over zijn ervaring als ondernemer en slachtoffer, Borwell deelt uitkomsten van haar promotieonderzoek over de impact van cybercrime op slachtoffers. Verder is er een paneldiscussie met alle betrokken partijen, waarbij belangrijke kwesties met betrekking tot slachtofferschap, risico's en preventietips worden besproken.

Slachtoffer als ervaringsdeskundige
Ervaringsdeskundige Xander Koppelmans vertelt over de schokkende gevolgen van een cyberaanval voor zijn bedrijf, waardoor hij alles wat hij had opgebouwd met zijn bloeiende reclamebureau verloor. Bestanden, foto's, filmpjes – hele producties werden voor zijn ogen uitgewist. Ondanks zorgvuldige en weldoordachte beveiligingsmaatregelen werd zijn bedrijf slachtoffer van een cyberaanval.

De middag wordt geleid door Corien Fahner, plaatsvervangend hoofdofficier van het Openbaar Ministerie Noord-Holland en lid van de Raad van Toezicht van het PVO Noord-Holland. Zij heeft een duidelijke boodschap voor ondernemers:

“Zorg dat je als ondernemer niet het slachtoffer wordt van bijvoorbeeld hacking, ransomware of CEO-fraude, want dat zorgt voor veel schade en verdriet voor je onderneming en ook voor jou persoonlijk. Wees alert op deze vormen van fraude en neem maatregelen om je bedrijf te beschermen. Wij van het OM helpen graag, maar om de daders te kunnen pakken hebben we jullie nodig, dus doe altijd aangifte. Tijdens de bijeenkomst ‘Slachtoffer in Beeld’ delen we onze kennis met elkaar en dat is misschien wel de beste manier om cybercrime te voorkomen.“

Programma donderdagmiddag 15 februari 2024 van 13:30 – 17:00 uur

13:30 – 14:00 uur: Inloop en ontvangst met koffie en thee
14:00 – 14:15 uur: Opening en ontvangst door middagvoorzitter Corien Fahner
14:15 – 15:00 uur: Spreker Jildau Borwell
15:00 – 15:45 uur: Spreker Xander Koppelmans

15:45 – 16:00 uur: Pauze

16:00 – 16:30 uur: Stellingen en afsluiting Corien Fahner
16:30 – 17:00 uur: Netwerken

Locatie: De Koepel Haarlem, Koepelplein 1, 2031 WH Haarlem
Aanmelden voor de gratis bijeenkomst kan via de website www.pvonh.nl

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Dutch IT Golf Cup BN tm 16-09-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!