Redactie - 19 oktober 2013

'Agility, dàt is het toverwoord voor de toekomst'


In de instant economy kopen wat ze nu willen hebben. Onherroepelijk gaat de wereld sneller, en het is voor organisaties cruciaal daarop in te spelen door meer agile te worden. Daarvoor heeft een CIO overzicht nodig. Protinus biedt dit overzicht, volgens een beproefde methode waarvan het verbazingwekkend is dat die nooit eerder in de IT is ingezet.

Marcel Nulden, algemeen directeur van Protinus, bepleit een volwassen benadering van IT: "IT is in mijn optiek een veel te wollig vak, waar veel onduidelijkheid bestaat over wat mensen doen. In andere sectoren is direct duidelijk wat iemand doet, maar bij IT zijn de ambachten niet duidelijk. Er wordt wel gezegd dat IT een jonge branche is, maar dat is niet waar, Het zou al lang een volwassen branche kunnen zijn, maar IT gedraagt zich niet volwassen. Je ziet wel veel nieuwe dingen, maar tegelijkertijd zijn er veel bedrijven die nog op een verouderde manier zaken doen. Dat moet echt anders."

Het begint met overzicht, vult directeur managed sourcing Vincent Verbiesen aan: "Achter de IT zitten leveranciers. Bij een ministerie kunnen dat al snel drieduizend leveranciers zijn. Een gemeente bijvoorbeeld achthonderd. En met al die leveranciers heb je, als het goed is, een contract, een SLA en andere afspraken. Maar wie houdt dat allemaal in de gaten? Bij grote organisaties is dat typisch bij verschillende mensen belegd. Contractbeheer is iets heel anders dan inkoop. En hoe meer je uitbesteedt, hoe meer contracten je moet managen. En het zijn ook nog eens verschillende contracten. Bovendien koop je dat maar heel weinig in, dus je kunt er niet echt verstand van krijgen."

Nulden: "Vroeger gebruikte men vaak de term bedrijfskritisch. Maar op dit moment kunnen organisaties geen enkel onderdeel van hun IT meer missen, van ERP tot email. Belangrijker is het begrip consumentkritisch. Die dicteert wat er belangrijk is. Je kunt het je niet meer veroorloven slechte service te leveren. De consument bepaalt de snelheid waarmee we werken. Wereldwijd. Je ziet dat het in gebieden waar ze niet te maken hebben met een remmende voorsprong veel sneller gaat dan in Nederland, als we niet oppassen krijgen we het nakijken. De consument dicteert wat er gebeurt, dat bepaalt het tempo."

Wendbaarheid managen

"Eerst was managen het toverwoord, toen kwam transformeren. Maar die woorden blijken nu minder waard. Ik geloof in agility, dàt is het toverwoord voor de toekomst. De wereld gaat zo snel dat je dit als economie moet kunnen volgen. Het zou mooi zijn als je die wendbaarheid kunt managen, waardoor je in staat bent snel een andere richting in te slaan als wereld of economie dat dicteren. En de meeste bedrijven zijn er niet op ingesteld. Ook al maakt IT het technisch mogelijk, het zit ingebed in de oude businessmodellen."

"Protinus is Latijn voor instant, want ik geloof in de instant economy, Mensen kopen wat ze nu willen hebben. En of we het willen of niet, de wereld gaat sneller. En naarmate de wereld sneller gaat moeten organisaties meer agile worden. Maar dat kan niet met duizend leveranciers. Daar heeft de CIO geen zicht op. Het kan miljoenen kosten, zonder dat hij het exacte overzicht heeft. Dat komen we steeds opnieuw tegen. Echt inzicht ontbreekt. Ik heb een gemeente meegemaakt waar we mee gingen samenwerken, waar een van de managers mij als leverancier vroeg om hem te helpen met contractmanagement. Als je het niet in de hand hebt werk je niet efficiënt, want al het geld gaat daar wel doorheen. Maar niemand doet het anders. "

Sourcen

Verbiesen: "Wij hebben vanuit die ervaring een aantal diensten ontwikkeld. Er zijn veel bedrijven die moeilijk hebben met sourcen. Er is behoefte aan hulp, om agile en flexibel te werken. De eerste dienst is Presourcing, dat is eigenlijk marktconsultatie. Je ziet vaak dat ondernemingen vanuit hun eigen proprietary-gedachte met een eigen bril naar de markt kijken. Ga de markt onderzoeken, op basis van je eigen behoefte. En doe dat niet alleen met de IT-afdeling, want dat is met de kalkoen over Kerst praten. Niet alleen systemen zijn legacy, ook mensen en contracten. Dat weerhoudt je onbedoeld van ‘nieuwe dingen. Maar als je agile wilt worden moet je veranderen."

Hij benadrukt nogmaals: consumenten beslissen. "Zij kunnen bijvoorbeeld binnen een maand van energieleverancier of telecomprovider wisselen. Maar probeer als bedrijf maar eens van IT-leverancier te wisselen. Daar begint wel verandering in te komen dankzij de cloud, de verdienmodellen gaan veranderen."

Een andere dienst van Protinus is online sourcing. "Alles wat je kunt sourcen, van producten tot diensten, willen we online beschikbaar stellen. Hiermee doorbreken we de oude, traditionele distributieketens, die bestaan uit leveranciers, resellers en distributeurs. Wij brengen dat samen, en zorgen ervoor dat er contact tot stand komt op basis van de behoefte. Als je alleen een grote hoeveelheid pc’s nodig hebt kun je direct terecht bij de fabrikant. Wil je diverse producten kun je dat halen bij een distributeur. Voor een geïntegreerde oplossing heb je een gespecialiseerde reseller nodig. Wij geloven niet in distributieketens, maar waardeketens. Wij bieden een hybride model waarbij klanten binnen één contract zaken doet met de partij die hem het beste kan helpen. Wij ontsluiten dat ondermeer met onze portals."

Online diensten

Nulden: "Wij hebben daarnaast een tool, gebaseerd op de wereld van facility management, waarmee je alle contracten kunt beheren. Daarmee krijg je inzicht in de contracten en de bijbehorende kosten. Zo zit er vaak een gat tussen maximale en minimale compliancy. Om precies te kopen wat je nodig hebt moet je contract in orde zijn, dat scheelt veel geld. Dat regelen we via ITcontracten.nl. Want het is allemaal al een keer bedacht, ik geloof niet in proprietary en maatwerk.

Dat vatten wij samen als managed sourcing, dus alles rondom je sourcing, je houdt het hele veld in de gaten."

Deze visie brengt Protinus zelf ook radicaal in praktijk. "We hebben de IT van het hele bedrijf opgebouwd met bestaande online diensten die we gekoppeld hebben. Tegen hele lage kosten. We hebben niets zelf ontwikkeld, maar maken gebruik van bestaande diensten die leveren waar we behoefte aan hebben. Daarmee kunnen we onze klanten optimaal bedienen. Je kunt het vergelijken met een verzekeringsagent, die de verzekeringen belegt bij de maatschappij die het beste past bij de klant. Dit model bestaat in iedere branche, behalve de IT. Dat is waar wij nu in voorzien, en gezien onze snelle groei is daar volop behoefte aan."

 

 

 

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!