Witold Kepinski - 23 september 2016

Alles wat nodig is om gebouwen slim te maken

De tijd dat het portfolio van Forehand zich beperkte tot bekabeling is voorbij. Het Rotterdamse bedrijf heeft de stevige ambitie om binnen drie jaar een totaaldistributeur te zijn voor alles wat nodig is om gebouwen 'slim' te maken. “Smart buildings waarin alle mogelijke data worden verzameld en geanalyseerd, om het leven zo duurzaam en comfortabel mogelijk te maken”, is volgens René Vrij het ultieme doel.

 

Met de naamgeving 'bekabelaar' doe je de Rotterdamse IT-distributeur Forehand tekort. Forehand Electronic Extensions BV zette twee jaar geleden een beweging in gang met een duidelijk doel: zoveel mogelijk intelligentie in gebouwen zien te krijgen zodat gebouwen 'smart' worden. “Door portfolioverbreding en kennisverbreding willen we een totaaldistributeur zijn voor alles wat nodig is om gebouwen slim te maken”, vertelt directeur sales René Vrij. “We willen nieuwe producten en technologieën aanbieden en ter ondersteuning nieuwe kennis binnenhalen. En heel belangrijk: we willen totaaloplossingen aanbieden. Daarom zitten we aan tafel met fabrikanten als Cisco en met system integrators die veel doen met 'building automation': de automatisering in gebouwen. Het is complex om een (compleet) platform te bouwen dat nodig is voor een smart building en er zijn veel verschillende partijen nodig, maar het begint vorm te krijgen.”

Forehand verzamelt steeds meer partners om zich heen die een stuk aanleveren in de schakel van intelligentie die voor smart buildings nodig is. Vrij: “We praten met partijen die big data beheren en data analytics doen. We willen ook zelf iemand in die richting aannemen. Je kunt van alles verzamelen – daar leveren wij de producten voor – maar uiteindelijk moet daar een slimheid uit ontstaan: de intelligentie van een gebouw. Het gaat erom dat ieder apparaat een IP-adres kan hebben en een gebouw slim kan maken: een access point, camera, desktop of beeldscherm, maar ook een lichtarmatuur. Zulke apparaten hebben allemaal een voeding nodig, die je kunt combineren met datavoorziening. Dat is wat wordt bedoeld met Power over Ethernet (PoE): alle devices in een gebouw worden gevoed via het ethernet. Dat netwerk kennen we bij Forehand als geen ander; daar leveren we al jaren de producten en diensten voor en daar zijn we goed in. Dan is het niet gek dat we ook alle andere producten en diensten willen leveren die nodig zijn om door middel van PoE gebouwen slim te maken.”

Terughoudend

Hoe slimmer je een gebouw wilt maken, hoe meer devices je nodig hebt. Forehand zoekt daarom samenwerking met veel verschillende fabrikanten. Maar dat gaat nog niet zo snel als Vrij zou willen. “Cisco doet bijvoorbeeld goed mee. Maar vooral fabrikanten van verlichtingsproducten zijn terughoudend, terwijl je juist met verlichtingsarmaturen heel goed metingen kunt doen en informatie kunt inwinnen over wat er in een pand gebeurt. Het vermogen dat uit een switch moet komen om een device te voeden via een PoE-netwerk moet toenemen en het moet ook nog betaalbaar zijn. Het intelligent maken van een gebouw is een langetermijninvestering waar iedereen zich bewust van moet worden.

Er is bovendien nog te weinig kennis onder installateurs over de voordelen van slimheid in gebouwen als het gaat om het onderhoud, ervaart Vrij. “Partijen, die de onderhoudstaak in een gebouw hebben, moeten inzien dat intelligentie in een gebouw het onderhoud duurzamer en efficiënter maakt. Door al in een voortraject slimheid aan te dragen bij de beheerder van een gebouw, kom je tot een heel efficiënte en slimme investering die op de lange termijn onderhoudskosten bespaart.”

Aftasten

Er ontstaan volgens Vrij steeds meer innovatieve ideeën, maar het is aftasten. “Er is al slimme verlichting en er zijn allerlei meetsensoren in gebouwen. Maar het zijn vaak 'eigen platformen', met een eigen systeem, protocol en netwerk. De verlichting wordt slim gemaakt en daar blijft het bij. Wat we nodig hebben en wat er wel degelijk aan zit te komen: open systemen en open platforms, waardoor ieder device gemakkelijker benaderbaar is en waardoor je de slimheid binnen een heel pand optimaal gebruikt. Stel je hebt een bedrijf met meerdere vestigingen en meerdere locaties, maar je wilt weten of je al die vierkante meters werkelijk nodig hebt. Dat kan door voortdurend te monitoren waar in de gebouwen mensen zich bevinden. Met slimme verlichting kun je heel precies het gebruik per vierkante meter bepalen. Dat is wat ik bedoel met duurzaamheid. Gebouwen slim maken levert forse besparingen op, ook in onderhoud.”

Het partnerecosysteem van Forehand is al een stuk breder dan voorheen en zal de komende periode nog omvangrijker worden. “Producenten van LED-verlichting zijn voor ons interessant vanwege het lage vermogen van LED-lampen. De teruggang in kwaliteit is minder en je kan een LED-lamp voeden vanuit een switch. Maar we praten ook met de grote bouwondernemers in Nederland en met architecten, die inzien dat als gebouwen zo slim worden als wij voorzien, ze heel anders moeten worden ingericht. Wij weten welke technologieën straks nodig zijn. Onlangs gingen we een partnership aan met Duurzaam Gebouwd, een samenwerkingsverband van Nederlandse experts op het gebied van duurzaam bouwen. Dat gaat ons om duurzaamheid in de breedste zin: energiebesparing, maar ook het gebruik van producten die na pakweg twintig jaar volledig kunnen worden gerecycled. Hoe minder onderhoud, hoe minder afval, hoe duurzamer. We willen slimmigheden creëren waardoor je kan besparen op het gebied van stroom of luchtbehandeling, licht of onderhoud.”

Comfort

Duurzaamheid gaat niet alleen over kostenbesparing en milieubewustzijn, besluit Vrij. “Duurzaamheid is ook beleving en comfort. Vooral in de zorgsector praten we veel met partijen over de temperatuur en de lichtinval in gebouwen. Forehand wil echt meedenken over de verdere ontwikkeling van slimme gebouwen. Onze resellers willen we ondersteunen met kennis van alle producten die je nodig hebt voor een smart building. Dat gaat een stuk verder dan alleen maar verstand hebben van een device of van bekabelingstechnieken. Hoewel onze klanten daarvoor ook nog steeds bij ons terecht kunnen.”

Door: Witold Kepinski 

Doe mee met Dutch IT Cloud Survey 2023 BW vierkant tot 31 mei 2023 AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023
AWS Summit Amsterdam liggend tm 31 mei 2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!