Redactie - 20 september 2018

VMware wil fundering leggen voor digitale transformatie

VMware wil fundering leggen voor digitale transformatie image

Digitale transformatie is misschien een containerbegrip geworden, maar het geeft in de basis wel de uitdaging aan waar elke organisatie in deze samenleving voor staat. Het is geen kwestie meer van wel of niet, maar van ‘do or die’,” stelt Leon de Werker van VMware Benelux. “Organisaties die de komende jaren niet digitaliseren en automatiseren, hun business transformeren, zullen hun relevantie over een paar jaar gaan verliezen.”

Voor VMware is de digitale transformatie de afgelopen jaren net zo ingrijpend geweest als voor elke andere organisatie, stelt Leon de Werker, senior regional director VMware Benelux. “Wij hebben onze organisatie ook ingrijpend moeten veranderen. Het gaat te ver om te zeggen dat we onze deuren hadden kunnen sluiten. Maar ik denk wel dat we in de problemen hadden gezeten als we ons nog steeds alleen richten op virtualisatie van servers en niet het netwerk, de werkplekken en breder het datacentrum in waren gegaan. Je moet zoeken naar waar je relevant kunt zijn.”

Niet digitaliseren om het digitaliseren

Overigens staan we ook na jaren roepen over digitale transformatie nog pas aan het begin van een lange weg, meent De Werker. Pas 40 procent van de bedrijfsprocessen zijn gedigitaliseerd of geautomatiseerd. Dat betekent dat er nog veel stappen gezet moeten worden. Maar waarom? Is het digitaliseren om het digitaliseren? Zeker niet, gelooft De Werker.

“De consument, de eindklant, is in de afgelopen jaren gewend geraakt dat alles online en direct kan gebeuren. Internet en daarna de smartphone heeft voor deze consument een enorme wereld geopend en hem/haar veel macht in handen gegeven. Dat betekent voor bedrijven, maar ook voor overheden, dat ze hun frontoffice moeten digitaliseren om tegemoet te komen aan wat consumenten en burgers verwachten. Dat gaat alleen werken als je backoffice alle processen aan de voorkant snel en digitaal kan ondersteunen, zodat gegevens intern en met partners snel uitgewisseld kunnen worden.”

Omslag in traditionele sectoren

“Het is een omslag die je nu ziet in een vrij traditionele sector als de telecom. Operators hebben in de afgelopen jaren hun IT-infrastructuur en -netwerken grotendeels geautomatiseerd en gevirtualiseerd. Datzelfde is echter niet gebeurd met hun telecomnetwerken, of in veel beperktere mate. Maar een eindklant kun je veel beter bedienen wanneer beide netwerken op elkaar aangesloten zijn en niet gescheiden werken. Dus is het veel logischer om beide netwerken te integreren in een enkel virtueel netwerk. Die omslag zie je nu geleidelijk plaatsvinden.”

Een ander voorbeeld van een traditionele sector is die van de verzekeraars, eigenaren van enorme papierstromen met klantgegevens. “Hier zie je nu een omslag plaatsvinden, waarbij klanten steeds meer digitaal bediend worden. Zowel bij bestaande processen als bij het online aanbieden van nieuwe verzekeringen. Dan is het wel een must om ook je backoffice volledig te digitaliseren, anders gaat het daar gegarandeerd vastlopen.”

Legacy niet altijd slecht

Het is een transformatie die nu aan de gang is, maar die zeker nog een aantal jaren in beslag zal nemen, stelt De Werker. Dat geldt overigens voor elke sector in meer of mindere mate. Er is nog enorm veel legacy. “Dat is ook niet per definitie slecht. Het betekent gewoon dat je al een lang digitaal verleden hebt. Daar mag je als bedrijf ook trots op zijn. Je hoeft niet alles in een keer te veranderen, alsof nu opeens alles de cloud in moet. Waar het om gaat, is dat organisaties en hun managers, hun leiders, goed gaan en blijven nadenken over waar en hoe digitale transformatie nodig is. Wat de beste manier is voor hun organisatie. Wat de juiste instrumenten zijn.”

Leiderschap: juiste balans

Wat is er aan leiderschap nodig? CEO’s, maar ook CIO’s en Raden van Bestuur, moeten de juiste balans vinden tussen creativiteit en innovatie en solide business- en verdienmodellen. “Het stimuleren van creativiteit en innovatie is heel belangrijk, maar je moet dat ook kunnen zien waar een nieuw businessmodel in zit. Net zozeer als dat je als leider van een organisatie in staat moet zijn om te zien of een bestaand businessmodel over een paar jaar niet meer voldoet.”

Technologie is een must als het gaat om het faciliteren van digitale transformatie en dus om het faciliteren van goed leiderschap. Het gebruikmaken van nieuwe technologie alleen, is geen garantie voor goed leiderschap, meent De Werker. “Waar het om gaat, is dat je medewerkers moet mee krijgen. Die van jezelf, maar ook die van je klanten. Met de jongere generatie gaat dat makkelijker, die zijn opgegroeid met internet, mobieltjes en cloud. Maar ik zie onder meer bij overheden veel organisaties worstelen: hoe krijg ik mijn medewerkers mee?”

Die terughoudendheid om te veranderen is niet onlogisch. Elke verandering kost energie en bestaande processen hebben altijd gewerkt. Het tekent dan ook een goed leider wanneer iemand er in slaagt om het merendeel van zijn of haar medewerkers – en in tweede instantie ook bij klanten – te overtuigen van de noodzaak tot verandering.

Digitale fundering voor transformatie

“Ik denk dat we ons als VMware wat bescheiden moeten opstellen als het gaat om hoe we het benodigde leiderschap bij onze eindklanten kunnen faciliteren. Wij zijn een technologiebedrijf, geen organisatie-adviesbureau. Wat wij doen, is de benodigde digitale fundering leggen voor een digitale transformatie.”

Dat betekent echter niet dat VMware geen rol speelt in wat De Werker ‘thought leadership’ noemt. “Het primaat hiervoor ligt bij onze partners, zowel technologiepartners als system integrators. Maar wij zijn met dezelfde veranderingsprocessen bezig. In onze innovatielabs stimuleren we creativiteit en innovatie, zoeken we naar toepassingen voor bijvoorbeeld blockchain en proberen we te bepalen wat succes zal hebben. Daarmee kunnen we onze partners en uiteindelijk ook onze klanten helpen.”

Eenvoud in gebruik

Een ander belangrijk punt waarin technologie goed leiderschap in digitale transformatie faciliteert, is het zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk maken van het gebruik van technologie voor eindgebruikers. Een nieuwe medewerker moet, bij wijze van spreken, al na een paar uur aan de slag kunnen met zijn of haar werk.

“Een goede digitale fundering is hiervoor belangrijk. Een die gemak biedt, maar ook vertrouwen. Dat wat je gebruikt, moet intrinsiek veilig zijn. Wij leveren geen security-oplossingen, maar onze oplossingen moeten wel zo secure mogelijk zijn. Elke component moet die veiligheid ingebakken hebben – microsegmentatie noemen we dat - het moet er niet als een soort laag overheen liggen. Daarnaast gaan we uit van het basisprincipe dat een medewerker geen toegang heeft tenzij er een uitzondering is. Daarmee voorkom je dat er achterdeurtjes open blijven staan. Dat soort intrinsieke veiligheid is het uitgangspunt van ons hele portfolio.”

Relevante rol voor technologieleverancier

Kortom, VMware denkt wel degelijk na over hoe het organisaties kan ondersteunen, maar pakt daarin de voor een technologieleverancier relevante rol: hoe kan technologie de juiste digitale fundering bieden waar partners en klanten op kunnen bouwen? Daarbij maakt het bedrijf, waar mogelijk, gebruik van de sterke punten van moederbedrijf Dell EMC, maar blijft het volledig onafhankelijk wanneer andere oplossingen voor een klant meer voordelen biedt.

SLTN Vierkant SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
SentinelOne bannercampagne BW BN 04-09-2023 tm 31-01-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!