Witold Kepinski - 08 juli 2019

Informatiebedrijf Veenman uit Rotterdam viert honderdjarig bestaan

Wat in 1919 begon toen oprichter Dick Veenman op de fiets typemachines ging verkopen in Rotterdam, is precies honderd jaar later een innovatief ICT-bedrijf met als specialisaties managed print, audiovisueel en informatie- & communicatiemanagement. 'Informatielogistiek' noemt managing director Wilco van Bezooijen de core business van Veenman anno 2019. Dutch IT-channel ging op bezoek bij een honderdjarige.

Veenman noemt zichzelf het oudste ICT-bedrijf van Nederland. Geen enkele andere speler in de Nederlandse ICT-sector bestond immers al in 1919. Dat we dit met een korreltje zout moeten nemen, snapt Veenmans hoogste baas Wilco van Bezooijen ook wel. Dick Veenman en later zijn broer Henk Veenman begonnen natuurlijk niet met audiovisuele oplossingen voor het MKB+ en services als managed printing. Aan de andere kant: het gaat bij Veenman al honderd jaar lang om het ontsluiten van informatie, ongeacht of je dat doet met een typemachine, een boekhoudmachine uit de jaren dertig, een rekenapparaat uit de jaren zestig of een hedendaagse 'self learning' multifunctional.

Hoe dan ook, Veenman heeft in de afgelopen honderd jaar evoluties meegemaakt van de meest uiteenlopende technologieën. “Het bedrijf heeft zich staande weten te houden in een zeer competitieve wereld”, vertelt Van Bezooijen ruim een week voordat een feest van maar liefst drie dagen zou losbarsten. “Maar wat altijd centraal heeft gestaan bij Veenman, is dat we mensen en organisaties altijd en overal gemakkelijk en veilig gebruik willen laten maken van informatie. Niemand wil immers tijd verspillen aan het zoeken naar informatie. Anno 2019 noemen we dat 'informatielogistiek'. We waren, zijn en blijven een echt informatiebedrijf.”

Informatiemomenten

Het portfolio van het moderne Veenman bestaat uit drie blokken: managed print, audiovisueel en informatie- & communicatiemanagement. “De gemene deler is dat we onze klanten helpen met oplossingen om structuur aan te brengen in de informatie-overload van vandaag de dag”, vat Van Bezooijen de kern van Veenmans activiteiten samen. “Mensen worden constant overvallen door informatie; er is een 'informatiecontinuüm'. Dat willen wij structureren, door informatie op de juiste manier te ontsluiten. Veenman zorgt dat mensen informatie krijgen op het juiste moment en in het juiste format, veilig en duurzaam. We willen dat mensen grip krijgen op het groeiende aantal 'informatiemomenten', die elkaar steeds sneller opvolgen. En op de steeds grotere hoeveelheid data die beschikbaar is, zodat ze in staat zijn om hun werk goed te doen en de juiste beslissingen te nemen.”

Technologische innovaties als artificial intelligence, big data, analytics en machine learning worden daarbij steeds belangrijker. “Met zulke technieken kunnen we op termijn voorspellen welke informatie iemand op welk moment nodig heeft”, legt Van Bezooijen uit. “We moeten omgaan met de impact van exponentiële informatievoorziening. Door deze nieuwe technologieën wordt informatievoorziening in hoge mate zelfsturend, en weten we uiteindelijk zonder te hoeven nadenken welke informatie wanneer en in welke vorm nodig is.”

Gespecialiseerde totaaloplossingen

Veenman wil meer zijn dan een 'gewone' printing leverancier. Van Bezooijen: “Onze klanten willen op een veilige manier plaats- en tijdonafhankelijk werken. We hebben veel klanten in de zorg, die we willen bedienen met heel specifieke totaaloplossingen. We kennen die markt, weten wat daar speelt, spreken de taal. Wij weten waar beslissers in de zorg wakker van liggen. Onze missie: mensen die zorg willen verlenen in staat stellen dat ook daadwerkelijk te doen. Dat ze met hun handen aan het bed staan en niet onnodig tijd kwijt zijn aan allerlei complexe processen om informatie te stroomlijnen.”

Ook de overheid en het onderwijs zijn verticale markten waar Veenman gespecialiseerde totaaloplossingen voor bedenkt. “Ook daar gaat het niet om de levering van een printer of een multifunctional, maar om de oplossing van een probleem. Wij verzinnen heel gespecialiseerde oplossingen voor bijvoorbeeld stadswachters die zien dat een vuilcontainer is gesloopt. Dat ze snel actie kunnen ondernemen, door beelden van zo'n vernieling snel en gemakkelijk te kunnen delen en koppelen aan dossiers.”

Innovaties in de praktijk

Van Bezooijen wil meedenken met klanten over hoe innovaties juist voor hén kunnen werken. “Wij snappen verticale markten en weten welke processen daar spelen en wat de complexiteit is. We spelen daarop in door toegevoegde waarde te leveren. Daarmee zetten we onszelf strategisch op de kaart. We helpen bijvoorbeeld een overheidsorganisatie met een translate app, die burgers met een migratie-achtergrond snel van relevante informatie voorziet. We maken de overheid intelligenter. We helpen gemeenten om op een hoog niveau service te verlenen, in een samenleving met veel verschillende culturen en talen.”

Een ander voorbeeld is de software-oplossing Geo-Sync, die Veenman ontwikkelde samen met AGEL Adviseurs en Acanthis, want gespecialiseerde totaaloplossingen bouw je zelden alleen. “Geo-Sync is feitelijk een schil over een DMS heen”, verklaart Van Bezooijen. “Van een bouwlocatie moet bekend zijn wat zich daar zowel onder, op, als boven de grond bevindt. Die informatie moet betrouwbaar en actueel zijn. Voor een optimale besluitvorming is het dus nodig dat je verschillende informatielagen in één keer hebt. Ook hier gaat het om het aanbrengen van structuur in het informatiecontinuüm van een klant. We zorgen ervoor dat mensen op één platform de informatie krijgen die op dát moment relevant is.”

Zelfstandigheid

Veenman heeft altijd snel willen anticiperen op klantvragen. Dick Veenman begon daar al mee in 1919, en het bedrijf is dat blijven doen. Ook na de overname door Xerox in 2008, want volgens Van Bezooijen opereert Veenman nog steeds vanuit 'een bepaalde zelfstandigheid'. “We noemen onszelf een 'flexibele corporate'. We zijn onderdeel van de sterke corporate organisatie van Xerox, maar nog steeds klein genoeg om vast te houden aan ons eigen DNA.”

Donderdag 23 mei barstte het feest los met een klantendag. Samen met klantrelaties werden 'iconische' Rotterdamse gebouwen bezocht, en historicus Herman Pleij vertelde in een key note hoe een 'informatiebubbel' er honderd jaar geleden (al) uitzag. Vrijdag was er in het eigen pand van Veenman een borrel voor oud-medewerkers, waarop de inmiddels 83-jarige Peter Veenman anekdotes vertelde over de man met wie het allemaal begon: zijn vader Dick Veenman. Zaterdag was het grote personeelsfeest. “Alles bij elkaar drie dagen feest”, concludeert Wilco van Bezooijen. “Want een succes mag gevierd worden, vinden we bij Veenman.”

Auteurs: Jeroen Bordewijk en Witold Kepinski

Cloudian BW - week 11/12-2023 Trend Micro  BW Risk to Resilience World Tour week 20 tm 23-2023
ALSO BN start week 21

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!