Redactie - 19 juli 2020

Duurzaamheid biedt HP Partners kansen

Duurzaamheid biedt HP Partners kansen image

Duurzaamheid is een uitgelezen kans voor partners van HP om zich te profileren en extra omzet te genereren door producten/diensten te leveren die organisaties helpen te groeien naar een circulaire economie. “Ze kunnen altijd op onze steun rekenen”, zegt Rob Idink, algemeen directeur van HP Nederland.

Idink zegt dit tijdens een online presentatie van het Sustainable Impact Report 2019. De computerfabrikant laat zijn sterke betrokkenheid bij duurzaamheid al sinds 2001 zien in een de vorm van een duurzaamheidsrapport. Idink maakt hier wel een kanttekening bij. “We leggen elk jaar in die rapportages verantwoording af over hoe wij als bedrijf ons duurzaamheidsstreven vorm geven, welke vooruitgang we maken en welke taken nog op ons wachten, maar eigenlijk is onze betrokkenheid met de maatschappij onderdeel van de bedrijfsvoering sinds de oprichting in 1939. Het zit in ons DNA.”

Meer omzet
Christana Geierlehner (foto), Sustainability Manager Benelux HP, zegt dat de visie van de onderneming is om technologie te maken die het leven van iedereen op de planeet moet verbeteren. Dan ontkom je er niet aan mens en milieu serieus te nemen. Zij licht een aantal zaken toe uit het jongste duurzaamheidsrapport. Opvallend is dat het streven naar een circulaire economie de onderneming zeker geen windeieren legt. In 2019 heeft de duurzaamheidsaanpak 1,6 miljard dollar bijgedragen aan nieuwe verkopen.

HP wil 75% minder plastic toepassen voor eenmalig gebruik in zijn verpakking tegen 2025, vergeleken met 2018. En wat de fabrikant toch als plastic gebruikt, is steeds vaker gerecycled, onder meer ocean bound: plastic dat HP verzamelt voordat het zijn weg naar de oceaan heeft gevonden. “Wij willen toe naar een wereld zonder afval. Moeilijk te recyclen materialen willen wij zoveel mogelijk elimineren”, vertelt Geierlehner. “Wij zijn bezig de kringloop echt gesloten te maken.”

Op het gebied van inclusiviteit, meldt zij dat het bedrijf tegen 2025 het aantal hoge posten bezet door Black en African American collega’s in de Verenigde Staten wil verdubbelen. HP besteedt veel energie aan bestrijding van racisme en discriminatie in al zijn vormen. “Wij vinden dit zo’n belangrijk aspect dat wij dit jaar voor het eerst de jaarlijkse activiteiten met betrekking tot Human Rights afzonderlijk in een eigen Human Rights Progress Report hebben opgesteld, waarin wij uit de doeken doen hoe wij hiermee omgaan en welke doelen wij ons zelf stellen.”

In 2020 moeten alle HP-merkpapieren en bijbehorende verpakkingenuit gecontroleerde bossen komen. “En samen met natuurorganisaties hebben wij de Sustainable Forests Collaborative opgericht. Hiermee beschermen en beheren we meer dan 80.000 hectare bossen in Brazilië en China”, aldus Geierlehner.

Nauw betrokkenheid
Idink zegt nauw betrokken te zijn bij het thema ‘Planet’, onder meer als voorzitter van ICT Milieu, opgericht in 2001 en behartiger van de milieubelangen van circa 300 bedrijven uit de IT-sector, telecomsector en de sector kantoortechnologie. “Wij prijzen ons gelukkig dat er veel samenwerking is in de IT-industrie en dat we met z’n allen toe willen naar een e-waste-vrij Nederland”, zegt hij voordat hij het woord geeft aan Jeroen van der Tang, Public Policy Manager Sustainability NLdigital and Manager ICT Milieu. “Het is een hele kluif om alle mensen zo ver te krijgen dat zij afgedankte apparatuur inleveren bij bijvoorbeeld een milieustraat of een winkel”, aldus Van der Tang. Toch is in 2019 10 miljoen kilo afgedankte ICT ingezameld voor ICT Milieu via de organisatie Wecycle. De inzamelingsdoelstelling is in 2019 verhoogt van 45% naar 65%. “Het terugnemen van onderdelen begint schaal te krijgen. Ruim drie kwart van de grondstoffen is teruggewonnen en door hergebruik van materialen hebben we vorig jaar de uitstoot van 14.100 ton CO2 weten te vermijden.” Hij vertelt dat de stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland) is opgericht om de inzameling van afgedankte apparatuur nog beter te stroomlijnen.

Niet met de auto
Tijdens de paneldiscussie meldt Idink dat de stimulans van Covid19 om meer thuis te werken, zal worden doorgezet. “Soms is het goed om elkaar lijfelijk te ontmoeten, maar heel veel werk kan vanuit huis worden verricht. Het kantoor zal steeds meer een ontmoetingsplaats zijn. In Nederland waren we gewoon om onze business partners en klanten zo vaak mogelijk te bezoekn, meestal met de auto. Door de pandemie konden we dat niet doen. Het is goed om elkaar in den lijve te ontmoeten, maar we zullen niet meer standaard met de auto iedereen afgaan. Ik denk dat veel bedrijven en overheden toegaan naar het standaard deels thuis werken en meer beleid bij het maken van de keuze, ga ik de weg op of niet.”

Duurzame inkoop
Hoe werkt de Green Deal van de Europese Commissie door in Nederland? Van der Tang: “Je ziet dat organisaties, vooral overheden, duurzaam gaan inkopen. Dat ze bijvoorbeeld bij de aanschaf van producten rekening houden met hoe makkelijk iets is te repareren.”

Idink heeft dezelfde ervaring. “Bij publieke aanbestedingen wordt meer gekeken naar wat je als aanbieder doet op het gebied van duurzaamheid. Dat speelt een steeds belangrijkere rol. Onze partners weten dat ook en brengen die aspecten naar voren bij hun aanbiedingen.”

Ook is het belangrijk ICT-producten en diensten die duurzaamheidsdoelen verwerkelijken onder de aandacht te brengen bij organisaties. Daar ontstaat een nieuwe markt. “Daar kunnen partners zich op gaan specialiseren bijvoorbeeld”, meent Idink.

Hij komt met voorbeelden als Virtual Reality, 3D printing (dat veel transport en materiaalverlies voorkomt) en het as-a-service model waarmee je levenscycli van producten kunt oprekken. “Dat kan bijvoorbeeld met onze workplace-as-a-service. Wij zorgen dat onze partners op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en van wat wij te bieden hebben.”

Door: Teus Molenaar

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!