Redactie - 20 januari 2021

DDA: Apart ministerie voor digitalisering

DDA: Apart ministerie voor digitalisering image

Gezien het belang van digitalisering voor de Nederlandse economie is het onbegrijpelijk dat er geen apart ministerie is voor dit thema. Zo meent Stijn Grove, managing director van de Dutch Datacenter Association. Om Nederland toekomstbestendig te maken moet het kennisniveau van onze volksvertegenwoordigers omhoog op dit vlak.

Terugkijkend op 2020 stelt Grove dat het fris begonnen was met de Kickstart Europe. Een evenement dat toen nog fysiek kon plaatsvinden met 1100 bezoekers. De 2021-versie die plaatsvindt op 21 januari staat in de startblokken. Maar dat zal een online gebeurtenis zijn. Hiermee is de rest van 2020 in een notendop weergegeven: de gevolgen van de pandemie. “Gelukkig hebben we in Nederland een goede ICT-infrastructuur en hebben we met alle restricties toch als land redelijk kunnen doordraaien. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld hebben ze vaak te maken met slechte verbindingen en is het lastiger om de overgang naar online te maken.” Er is in die beginmaanden heel wat apparatuur bijgeplaatst in datacenters; vrijwel elke organisatie heeft de digitalisering versneld doorgevoerd.

“En ook de gaming industrie heeft flink opgeschaald”, weet Grove. Hoewel datacenters flink meer te verstouwen hebben gekregen, is het energieverbruik met slechts 1 tot 4 procent gestegen. “Dat komt voornamelijk door de inzet van meer energiezuinige apparatuur.” Maatschappelijk staan de datacenters te boek als stroomvreters. “Maar ze dragen wel een groot deel van de economie. Sterker, het is de industrie met een van de kleinste milieu footprints. Veel mensen weten niet wat er achter internet schuilgaat. Maar die stroom wordt dus gebruikt voor iets waar iedereen profijt van heeft. En natuurlijk probeert de sector het verbruik naar beneden te brengen, want het is een grote kostenpost.”

Kennisprobleem

De datacenterbranche is een jonge industrie. “Gelukkig wel met goede belangenorganisaties”, zegt Grove. “Maar er is te veel onbekendheid met de materie. Wij hebben een blik geworpen op het kennisniveau van mensen die verkiesbaar zijn voor de komende Kamerverkiezingen. Dan valt op dat er maar heel weinig politici zijn die zicht hebben op wat er werkelijk gebeurt binnen de ICT-sector. Terwijl er toch indringende vraagstukken leven, denk maar aan bescherming van persoonsgegevens, de afhankelijkheid van grote Amerikaanse bedrijven, ontwikkelingen binnen het onderwijs, en cyberrisico’s. We voerden altijd de wereldwijde lijstjes aan met landen die goed scoren op het vlak van digitale economie, maar de laatste jaren vallen we terug. Er is te weinig kennis.”

Er worden wel stappen gezet, zoals de inrichting van een Vaste Kamercommissie Digitale Zaken. “Het is goed bedoeld, maar het gaat niet werken”, vindt Grove. Hij vindt het onbegrijpelijk dat in een land waar digitale diensten voor zestig procent van het BNP zorgt, de aandacht hiervoor zo miniem is. “Er is een apart ministerie voor nodig. En eigenlijk ook eentje voor de energietransitie. Dit zijn zulke belangrijke onderwerpen en van essentieel belang voor de toekomst van Nederland; die moet je bestuurlijk het gewicht geven dat ze nodig hebben en verdienen. Wij lopen inmiddels achteraan in Europa.”

Opleidingen

Hij verwijst naar GAIA-X, een project om een efficiënte en concurrerende, veilige en betrouwbare data-infrastructuur voor de Europese Unie te ontwikkelen. “Op IT-gebied wordt alles bepaald in de VS en Azië. In Europa hebben we eigenlijk alleen nog Nokia en Ericsson. Het is goed dat we een Europees alternatief ontwikkelen. Er was wat strubbeling aan het begin tussen Frankrijk en Duitsland, de initiatiefnemers van GAIA-X, maar daar zullen we toch overheen moeten stappen. En de Nederlandse overheid moet snappen dat het ook hierin zinvol is om te investeren.”

Overigens niet alleen daarin, als het aan Grove ligt. Er is dringend behoefte aan goede educatie. “In Delft wordt wel onderwezen op het gebied van security, maar er zal meer moeten worden ingezet op het opschalen van de opleidingen op het gebied van cloud- en datacentertechnologie.”

Ander tempo

De digitalisering gaat zo snel, evenals de technologie die haar mogelijk maakt. “Juist nu, na de versnelling van de digitalisering door COVID, zullen er op bestuurlijk vlak alle zeilen moeten worden bijgezet om kennis op peil te brengen. De overheden en het onderwijs bewegen zich nog te veel in een andere wereld met een ander tempo of praten niet met elkaar. Daarom was het ook niet te snappen dat regio Amsterdam een datacenterbouwstop oplegde, juist terwijl er een landelijk beleid met de sector werd voorbereid. Deze maatregel heeft Nederland miljarden schade berokkend.”

Hetzelfde ziet hij gebeuren bij bestrijding van zaken als abuse (“Dat staat overigens bijna volledig op servers van partijen die niet bij ons zijn aangesloten.”). “Begrijp me niet verkeerd, we lopen hier in Nederland niet achteraan, maar nog steeds niet waar we zouden moeten zijn. Opsporing is een overheidstaak, maar wordt nog te veel uitgevoerd door de industrie. Meldpunten voor abuse worden bijvoorbeeld bemenst met vrijwilligers. Dat zou anno 2021 niet meer mogen. Dit zijn overheidstaken; de politie moet zich hier nadrukkelijk mee bezighouden. Hier moet gewoon budget voor komen en niet alleen maar woorden.”

Trends

Wat ziet Grove in 2021 gebeuren? Welke trends ziet hij? “Er speelt heel veel op veel terreinen. Denk aan privacy, duurzaamheid, snelle en veilige verbindingen. De datacenteraanbieders zijn drukdoende om hier diensten voor te ontwikkelen en aan te bieden. Steeds meer organisaties zijn afhankelijk van cloud providers. Daar komt nogal wat bij kijken. Onze leden ontwikkelen daarom steeds meer additionele diensten die helpen hun klanten op dit gebied te ontzorgen.”

En daarbij is het ook steeds belangrijker om het op een duurzame manier te doen, want de energietransitie wordt gewoon doorgezet. “We werken aan verbeteringen in de hele keten. Van hardware, software tot koeling. Software die bijvoorbeeld zo is geschreven dat bepaalde opdrachten energiezuiniger kunnen worden uitgevoerd. IT-systemen die slim samenwerken met koelingssytemen, zodat er nog een paar procent kan worden bespaard. En we hopen dat de fossiele regelgeving wordt aangepast, zodat het gaat lonen om restwarmte te gebruiken.

Maar voor alles geldt, daar moet je met elkaar aan werken.” Back-up systemen die duurzamer zijn, vloeistofkoeling, batterijen in plaats van dieselgeneratoren. Dit is een zaak van de hele industrie van operators, cloud spelers en suppliers die reeds heel close samenwerken.

Want de groei gaat door, datacenters zullen slimmer en sneller moeten worden gebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen, meent Grove. En natuurlijk: daar is veel meer talent nodig. “Kortom: er is nog heel veel samen te doen en daar gaan we met frisse energie weer tegenaan!”

Door: Teus Molenaar

DDA heeft een aantal up to date bronnen die handig zijn bij het vinden van datacenters en verder.

Een datacenter gids voor het vinden van het datacenter:

https://www.dutchdatacenters.nl/publicaties/datacenter-gids-2020/

De ecosysteem guide voor het vinden van leveranciers die een datacenters kunnen designen, bouwen en onderhouden:

https://www.dutchdatacenters.nl/publicaties/state-the-dutch-data-centers-2020/

De digitale versie middels ons nieuwe platform (live vanaf 21 januari):

www.datacenterplatform.com

 

 

Infopulse BW vierkant en liggend week 10 -2024 Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!