Witold Kepinski - 18 februari 2021

NTT Ltd: hybride cloud zorgt voor wendbaarheid

NTT Ltd: hybride cloud zorgt voor wendbaarheid image

Het algemeen management heeft wendbaarheid op nummer 1 staan; het vermogen om snel te reageren op veranderende omstandigheden. En IT-managers maken zich de meeste zorgen over de kosten. “Een opvallend verschil”, zegt Rob Lopez (foto), Executive VP for Intelligent Infrastructure bij NTT Ltd. “Onze conclusie: nog betere dienstverlening aan klanten, en zorgen dat zij sneller hun diensten en producten naar de markt kunnen brengen.”

Lopez reageert op de uitkomst van het 2021 Hybrid Cloud Report. Het onderzoek is uitgevoerd door 451 Research in opdracht van NTT. Deelnemers kwamen zowel uit het algemeen management als uit de groep IT-managers. In totaal hebben 950 mensen uit dertien landen, verdeeld over vijf regio’s meegedaan. De ondervraagden werken in veertien verschillende sectoren, waaronder de maakindustrie, financiële dienstverlening, gezondheidszorg, detail- en groothandel, en onderwijs.

Het spreekt voor zich, aldus Lopez, dat NTT Ltd de wensen van zowel algemeen als IT-management serieus neemt. “De hybrid cloud is het antwoord op beide wensen: wendbaarheid en kostenefficiëntie. Tenminste: dat laatste vereist wel dat je het goed aanpakt, want de cloud kan aardig in de papieren lopen als je niet goed oplet.”

Samen optrekken

De studie laat zien dat de public cloud sneller groeit dan de private cloud. Tweeëntwintig procent tegenover tien procent. “Maar ze groeien wel allebei!”, onderstreept Lopez. Hij vertelt dat die hang naar wendbaarheid en kostenefficiëntie altijd al aanwezig was bij ondernemingen. “Maar de pandemie heeft een versnelling gegeven. De noodzaak om zich aan te passen heeft iedereen verrast. En Covid-19 heeft de zwaktes in hun IT-infrastructuur bloot gelegd. Velen onderschatten wat ervoor nodig is om het netwerk aan te passen voor het gebruik van een hybride cloud omgeving. Het begint met een gezonde IT-strategie met wendbaarheid, beveiliging en kostenefficiëntie als kernwaarden.”

Voor het opstellen van een dergelijke strategie is het volgens hem van wezenlijk belang dat algemeen en IT-management samen optrekken. “Bij projecten zijn de IT’ers aanvankelijk onze gesprekspartners, maar allengs komt de line of business er vanzelf bij. Dat betekent trouwens ook dat onze mensen zich meer richten op de bedrijfsmatige aspecten van een geautomatiseerde bedrijfsvoering. Wij zijn geen puur consultancy-bedrijf, maar advisering op dit vlak hoort er echt bij. Belangrijk is dat wij de kennis en vaardigheden hebben, én voldoende mensen om aan de vraag te voldoen.”

Complexiteit

Lopez geeft aan dat het ook wel heel ingewikkeld is om een hybride cloud platform goed in te richten en te beheren. “De complexiteit neemt alleen maar toe. Zeker als je compliancy, bescherming van data en privacy in acht neemt. En natuurlijk het kostenaspect. Je ziet dan ook dat organisaties de laatste jaren workloads weer terughalen uit de cloud”, legt Lopez uit.

Hij ziet drie redenen voor het terugveren. “Allereerst blijkt bij een verkeerde inrichting van het platform de slechte performance een reden te zijn om de cloud – public of private – de rug toe te keren. Dat vloekt met het streven van de line of business naar een betere wendbaarheid. Vervolgens blijkt het vaak te duur. En daar wordt de IT-afdeling op afgerekend; vandaar dat het kostenaspect bij hen zulke hoge ogen gooit. Ten slotte zijn er zorgen over de beveiliging.”

Juist de security is volgens hem een cruciaal aspect voor de oplossing die NTT aandraagt. “Beveiliging wordt door velen als een kostenpost gezien, maar wij beschouwen haar als een manier om de gewenste wendbaarheid en kostenefficiëntie te bereiken. Natuurlijk vergroot je zogezegd het aanvalsoppervlak bij een hybride cloud, omdat je immers meer grenzen hebt te verdedigen. Maar uiteindelijk is security een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de aanbieders van cloud diensten en de afnemers daarvan. Gezien het belang ervan zet NTT sterk in op kennis en vaardigheden van en met beveiliging en hanteert een ‘secure by design’-aanpak Voor alles dat wij ontwerpen en bieden aan klanten is vooraf integraal over het securityvraagstuk nagedacht.”

NTT voorziet in cloud-security, end-point security, WAN-security en daaroverheen threat detection en intrusion prevention.

SD WAN

Dit brengt Lopez op de kostenefficiëntie van een hybrid cloud. “Je moet het wel waar maken dat gebruik van een hybrid cloud platform inderdaad leidt tot lagere kosten voor de automatisering”, legt hij uit. “Software Defined Wide Area Network (SD WAN) zorgt voor lagere kosten én betere performance. SD WAN, zo is gebleken de laatste jaren, is een kosteneffectieve manier om workloads te verplaatsen binnen een gedistribueerde omgeving. Maar vergeet niet dat je een geëigende architectuur nodig hebt om het verkeer langs meerdere verbindingsmogelijkheden goed te geleiden. Bovendien moet je dit goed beheren en het verkeer voortdurend analyseren om na te gaan of je nog steeds de juiste inrichting hebt. Het voordeel van SD WAN is dat je softwarematig kunt ingrijpen om de verkeersstromen te optimaliseren; daar zit een deel van de winst. Je moet weten wat er in het netwerk gebeurt.”

Voor de analyses zet NTT machine learning in. Ook kunstmatige intelligentie behoort tot de gereedschapskist die het bedrijf benut om verbindingen te optimaliseren.

Modernisering

Op de website van NTT Ltd is een tool beschikbaar om na te gaan hoe volwassen de hybride omgeving is van een organisatie. Die evaluatie is een goed startpunt voor het gesprek over de IT-strategie die nodig is om de gewenste wendbaarheid, beveiliging en kostenreductie te bereiken.

Lopez heeft al wel een paar aanbevelingen. “Moderniseer de applicaties op basis van best practices. Bekijk welke workloads je native in de cloud kunt draaien. Gebruik API’s om alles veilig aan elkaar te knopen. Integratie vervult een sleutelrol.”

Breng bij het opstellen van de architectuur ook de toekomstige mogelijkheden van bijvoorbeeld edge computing en Internet of Things in kaart en pas deze in in de architectuur. “En houd steeds in het achterhoofd de doelstelling van dit alles: zorgen dat organisaties data kunnen inzetten om hun bedrijfsvoering te verbeteren en de wendbaarheid te vergroten. Daar helpen wij graag bij”, aldus Lopez.

https://hello.global.ntt/nl-nl/insights/2021-hybrid-cloud-report

Door Teus Molenaar en Witold Kepinski

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!