Redactie - 18 maart 2022

eG Enterprise laat applicaties optimaal presteren

eG Enterprise laat applicaties optimaal presteren image

Wie ergert zich niet aan traag werkende applicaties? Ergernis is de ene kant van de medaille, omzet/productiviteit de andere. eG Innovations helpt dergelijke problemen te voorkomen door de gehele keten te monitoren, te analyseren en knelpunten bloot te leggen.

Om met de deur in huis te vallen: een afvalverwerkingsbedrijf in Nederland kampte met traag werkende applicaties op werkplekken die via Citrix-software verbonden zijn met het bedrijfsnetwerk. eG Innovations heeft de complete infrastructuur doorgemeten (zowel het netwerk als de applicaties), de vinger op de zere plek weten te leggen en nu draait het systeem weer als een zonnetje. eG Enterprise, de monitoringsoftware van eG Innovations, doet dat overigens bijna vanzelf. Dat is wat de software doet: zorgen dat eindgebruikers optimaal kunnen werken met de applicaties die aangeboden worden.

Het is ook complex, zegt Barry Schiffer (pre-sales Consultant bij eG Innovations Nederland), met al die gedistribueerde applicaties; verdeeld over eigen datacenter, public cloud, soms aangevuld met SaaS-applicaties en containers. Het klinkt als een verontschuldiging voor al die keren dat het een beetje of helemaal mis gaat. Als iemand vingertrommelend zit te wachten tot een applicatie bepaalde gegevens heeft verwerkt.

“En, weet je”, gaat hij verder, “Het gaat niet alleen om de applicaties, maar ook om de hardware waarop ze draaien, het (werk)geheugen én de communicatielijnen tussen de verschillende platforms waarvan de applicatie gebruikmaakt.” Hij wil maar zeggen: het is ook complex.

Converged monitoring

Schiffer haalt het voorbeeld aan van converged computing om aan te geven dat alle componenten van een IT-landschap via één monitoring tool in de gaten worden gehouden; één alziend oog dat al die verschillende componenten, inclusief de werking van applicaties die gebruikt worden, binnen een organisatie in kaart brengt en in de gaten houdt of alles naar wens functioneert.

“En die wens is bij ons leidend: het gaat erom wat de eindgebruiker ervaart. Ook al staan alle signalen op groen, en de eindgebruiker is niet tevreden, dan is er toch iets mis. Wij vinden uit waar de fout zit. In ons jargon: end-2-end monitoring van een abstracte topologie”, legt Schiffer uit.

AutomatischeRoot cause analysis

Het begint inderdaad bij het in kaart brengen van de abstracte topologie. “eG Enterprise zoekt automatisch uit wat er allemaal is betrokken bij een applicatie om die goed te laten werken. Het komt vaak voor dat wij relaties ontdekken waarvan de beheerder het bestaan niet wist. Op heel diepgaand niveau laten we zien hoe alles met elkaar in verband staat.”

Mocht een applicatie traag lopen, dan doet eG Enterprise automatisch een root cause analysis. De beheerder krijgt op een presenteerblaadje aangereikt waar het mis gaat. “Sterker nog”, vervolgt Schiffer, “Wij kunnen tevoren aangeven of er problemen gaan ontstaan, bijvoorbeeld omdat de processorcapaciteit te kort gaat schieten, of dat er een gebrek aan opslag gaat ontstaan. Pro-actieve monitoring helpt eventuele problemen te voorkomen. De software vertelt de beheerder wat er aan de hand is, en doet suggesties om tot een oplossing te komen. De beslissing ligt uiteindelijk altijd bij de beheerder. Tenzij hij aangeeft in welke gevallen de software automatisch de benodigde stappen mag ondernemen.”

Dit is mogelijk met eG Enterprise v7 dat ruim een jaar geleden is gelanceerd. Inmiddels zijn veel klanten al overgegaan op deze versie. “We hebben ook een cloud-versie. Die is vooral in trek bij bedrijven die SaaS-applicaties gebruiken, bijvoorbeeld Microsoft 365.”

Onderbouwd

Mocht iets mis gaan bij een SaaS-aanbieder of een aanbieder van een public cloud, dan biedt eG Enterprise ook uitkomst. “Een beheerder kan een onderbouwd rapport tonen om aan te geven dat het toch echt bij hen mis gaat. Onze software toont tot op bit- en protocolniveau wat er scheelt. Als je dat bewijs bij je hebt, dan heb je een ander gesprek met een service provider dan wanneer je louter zegt: onze applicatie loopt traag en ik denk dat de fout bij jullie zit. Het brengt de regie over de ervaring binnen Cloud applicaties terug bij de organisatie.”

eG Innovations meet alle functies binnen een omgeving. Zo creëert de software – in hooguit twee dagen waar andere aanbieders volgens Schiffer weken over doen – een baseline. De nulmeting is de referentie om te bepalen of activiteiten trager dan gewenst worden uitgevoerd. “Daarbij gaan wij echt diep in de infrastructuur en we vergeten de wide area verbindingen niet. Zeker met de tegenwoordige software defined WAN’s is het noodzakelijk de tussenverbindingen ook te optimaliseren. Feitelijk stellen wij de ‘normaal’ vast.”

Rapportages

eG Enterprise geeft inzicht in de werking van een applicatie binnen zijn omgeving. “Dat kunnen we heel gedetailleerd weergeven, maar niet iedereen zit op details te wachten. Eigenlijk alleen maar de beheerder die wil weten of en hoe hij iets moet oplossen. Het algemeen management wil alleen maar op hoog niveau weten hoe de applicaties ervoor staan. De inkoper wil alleen maar weten of er extra capaciteit nodig was om de optimale werking van een applicatie te bereiken. Zo heeft iedereen andere wensen. En daarom maken wij het mogelijk om verschillende rapportages te maken.”

Schiffer vertelt dat SaaS-aanbieders mede klant zijn omdat zij met de rapportages hun klanten kunnen aantonen – tot op detailniveau – hoe het er binnen hun systemen aan toe gaat. “Daarbij draait het steeds om performance, om klantbeleving. Het belang daarvan neemt alleen maar toe, omdat geautomatiseerde processen in toenemende mate onderdeel zijn van het primaire bedrijfsproces. Je moet er wel voor zorgen dat alles optimaal presteert.”

Implementaties

eG Innovations werkt louter via het partnermodel. “Wij doen de implementaties niet; dat doen onze partners. Die hebben daar overigens niet veel werk aan, want eG Enterprise scant in één of twee dagen de hele omgeving automatisch. Alle wijzigingen daarna worden ook automatisch verwerkt. Natuurlijk kunnen onze partners, op grond van de bevindingen van onze software, met hun klanten in gesprek gaan om te bespreken hoe applicaties zo optimaal mogelijk kunnen draaien. Ze beschikken immers over de juiste informatie om te bepalen welke investeringen het nuttigst zijn.”

“En vaak gebruiken ze onze software ook zelf om het applicatiebeheer voor hun klanten uit te voeren.”

Door: Teus Molenaar

Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023 Axians BW MAESTRO start 28-9 tm 28-10
Gartner BN en BW liggend 5 juli tm 5 nov 2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!