Redactie - 04 juni 2021

BTG verbindt op inhoud, ook als het om cloud gaat

BTG verbindt op inhoud, ook als het om cloud gaat image

Cloud computing vormt het fundament van de digitale business. Branche-organisatie BTG en dochteronderneming TGG, de service-organisatie, spelen daarin een centrale en verbindende rol. Petra Claessen, de CEO van beide organisaties, geeft haar visie op de kansen die cloud biedt en het belang van een sustainable digitale infrastructuur.

Claessen praat gepassioneerd over de activiteiten van BTG en TGG. Daarin speelt cloud vaak een centrale rol. “Cloud is een overkoepelend thema in onze expertgroepen”, geeft ze aan. “Het is een essentieel onderdeel van de digitale infrastructuur.” Ze noemt de expertgroep Smart Society als voorbeeld. “Daarbij gaat het bijvoorbeeld om slimme oplossingen voor de leefomgeving. Het is veelomvattender dan alleen Smart Cities. Het gaat ondermeer ook over de zorg, het onderwijs, de overheid en veiligheid voor de inwoners. Dat is ondenkbaar zonder cloud. Dat geldt eigenlijk voor elke innovatie op het gebied van infrastructuur. Artificial Intelligence, bijvoorbeeld. Het op een slimme manier opslaan van data in de cloud is daarbij cruciaal.”

“Met BTG en TGG hebben we in het vroege voorjaar samen met Motivaction een onderzoek uit laten voeren, wat resulteerde in de ICT Development Index 2021”, vervolgt ze. “Er is een kwalitatief en kwantitatief onderzoek verricht onder personen uit de top van het bedrijfsleven, maar ook young professionals is naar hun mening gevraagd. De resultaten van het onderzoek gaven aan, dat onderwerpen als data science, data analytics en cybersecurity nu heel belangrijk zijn. Ook dat alles valt of staat met goede cloudoplossingen.”

Bundelen van kennis
BTG werkt nauw samen met dochteronderneming TGG, de service-organisatie die diensten en services rondom de telecommunicatieproducten levert. Deze vorm van samenwerken pakt goed uit, geeft Claessen aan, onder andere bij thema’s zoals cloud. “Met de expertgroepen en peergroepen van BTG ontwikkelen we content”, legt ze uit. “Vervolgens kijken we naar wat we nodig hebben aan producten en diensten en welke service geleverd kan worden. Als het om digitale infrastructuur gaat kom je uit bij proposities die te maken hebben met bijvoorbeeld managed cloud of SaaS. TGG ontwikkelt dan producten en diensten, we werken vraaggestuurd en niet aanbod-gedreven. We luisteren naar onze leden en klanten wat zij nodig hebben en dat ontwikkelen we samen met onze partners. Zo hebben we bijvoorbeeld een mooie propositie op het vlak van data analytics.”

Onder het motto ‘Connected Impact’ geeft BTG ook in 2021 veel prioriteit aan het bundelen en delen van kennis. Verbinden op inhoud, dat is het doel. Zeker ook als het gaat om cloud computing. “Er zijn veel belangrijke en mooie initiatieven op dat gebied. De Dutch Datacenter Association (DDA, red.), de Dutch Cloud Community (na een fusie van DHPA en ISPConnect, red.), de Nederlandse Cloud Infrastructuur Coalitie (CiC, red.) en de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC, red.), om er maar een paar te noemen. Ook Cyberveilig Nederland hoort daarbij, want als het om security gaat, is cloud ook niet meer weg te denken. Met de meeste partijen werken we al intensief samen, bijvoorbeeld in co-creatie en denkend vanuit ecosystemen. Het bundelen van krachten is essentieel wil je iets bereiken”, aldus Claessen.

GAIA-X
Als het om samenwerken gaat, mogen landsgrenzen geen beperking zijn. “Voor Nederland is het heel belangrijk dat wij een rol spelen bij het versterken van de Europese Cloud service. Nederland staat niet op zichzelf in dit opzicht”, zegt Claessen. Dat is ook het doel van GAIA-X, een samenwerkingsverband van verschillende soorten partijen in Europa, dat als doel heeft om de totale data-infrastructuur in de EU door samenwerking sterker en veiliger te maken. Er zijn inmiddels al meer dan 200 bedrijven lid, waaronder veel grote namen zoals AWS, Google, Intel en IBM. Claessen volgt die ontwikkeling op de voet. “GAIA-X is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat gebruikers in de EU meer grip krijgen op hun eigen data. Wij vinden het heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor datasoevereiniteit, met de securitystandaarden die daarbij horen. TNO, ook een partner van ons, speelt een belangrijke rol binnen GAIA-X. Vanuit onze rol adviseren we Nederlandse bedrijven om er goed naar te kijken. Wij gaan daar graag de dialoog over aan. Tot nu toe doen er nog niet zoveel bedrijven uit Nederland mee. Dat kan beter. Door GAIA-X ontstaat er een beweging door heel Europa heen, grensoverschrijdend, en kunnen we meer tegenwicht bieden aan met name de VS.”

Concurrentiepositie
Nederland kan dus kansen pakken door buiten de grenzen te kijken. Tegelijkertijd is het belangrijk om de eigen concurrentiepositie binnen de EU goed in de gaten te houden. Ook daarbij speelt cloud een grote rol. “Cloud is belangrijk voor innovatie en voor het creëren van banen. Voor de concurrentiepositie van Nederland binnen de hele EU is het van groot belang dat we innovatief blijven als het om cloud gaat. Zonder een goed data-ecosysteem gaan we als Nederland onze positie in Europa verliezen.”

Daar ligt een belangrijke rol en vooral een kans voor onze overheid. Claessen heeft uitstekend contact met onder meer het Ministerie van EZK en maakt zich hard voor een zogeheten Deltaplan voor de Digitale Infrastructuur. De overheid bevindt zich in de positie om adviezen te vragen aan onafhankelijke branche-organisaties zoals BTG. Op deze wijze kan de overheid gebruikmaken van de kennis en kunde van de achterban c.q. de markt. “De vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken is nu een commissie met een groot aantal deskundigen op het vlak van ICT. Passend hierbij zou zijn, om je als overheid te laten omringen door een keur van deskundigen, voortkomend uit de diverse branches.” Dit zou het advies van Claessen zijn: “Maak als overheid veel meer gebruik van deze mogelijkheid. Wij weten immers wat er speelt in de markt en als BTG worden we steeds meer gevraagd door de overheid om consultatierondes te verrichten in onze directe achterban. Dit geeft validering in het veld en bij de overheid van hetgeen we doen”, aldus Claessen. “Ook bij onderwijsinstellingen zien we dat steeds meer gebeuren. Zij weten zich stevig te laten omringen door het werkveld. Ik mag vanuit mijn rol bij een aantal Hogescholen participeren in bijvoorbeeld deeladviesraden. De overheid kan daarin beslist nog stappen maken. Wij vanuit BTG/TGG willen ze daar heel graag bij helpen. BTG building bridges in a smart (cloud) society.

Door: redactie

Trend Micro  BW Risk to Resilience World Tour week 20 tm 23-2023 SLTN Vierkant
Nutanix BW/BN 30-05 tm 15-06-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!