Redactie - 03 juni 2021

Micro Focus: Partners hebben de kans mee te bewegen

Micro Focus: Partners hebben de kans mee te bewegen image

Versneld door Covid-19 is het bedrijfsleven volop bezig met digitale transitie. Dit gaat gepaard met complexiteit. “Maar dat mag niet leiden tot ingewikkelder beheer. Daarop is onze focus gericht”, zeggen Stef van Rookhuijzen en Jasper Wenselaar van Micro Focus. Zij zien talloze kansen voor partners die meebewegen met de markt.

Van Rookhuijzen is Managing Director Micro Focus Nederland; Wenselaar is er Partner Business Manager. Beiden hebben een achtergrond bij HP(E) en zijn in 2017 naar Micro Focus verhuisd toen deze de softwaredivisie van HPE overnam. Beiden zijn gepokt en gemazeld in de wereld van enterprise-software.

Micro Focus richt zich nadrukkelijk op ondersteuning van organisaties bij hun digitale transformatie, bij de optimalisering en introductie van (nieuwe) bedrijfsmodel(len). Dat zijn complexe bewegingen die vergaande gevolgen hebben voor de informatietechnologie, maar ook voor de cultuur, de manier van werken van een bedrijf. “Ons doel is om die overgang evolutionair en soepel te laten verlopen door software te leveren die het de IT-organisatie mogelijk maakt de veranderingen snel en gecontroleerd te faciliteren en vervolgens goed te beheren. Dus snel en geautomatiseerd applicaties ontwikkelen binnen de complexe en sterk aan verandering onderhevige situaties. De nieuwe bedrijfsvoering moet, ondanks de spreiding van werklasten over on premise, private en public cloud omgevingen, eenvoudiger worden dan zij nu is”, verklaart Van Rookhuijzen.

Twee one-liners van het softwarehuis vatten zijn intenties samen: ‘Run and Transform’ ofwel de winkel moet open blijven tijdens de verbouwing en ‘High Tech. Low Drama’, hoogstaande technologie die gewoon moet werken en doet wat het belooft.

Vier kerngebieden
Het softwareportfolio van Micro Focus kent vier kerngebieden, vertelt Van Rookhuijzen. “Het eerste gebied is programmatuur om de levering van applicaties te versnellen. Alles wat een DevOps-groep nodig heeft.”

Het tweede kerngebied heeft alles te maken met het vereenvoudigen van de IT-transformatie. “Organisaties ontwikkelen zich naar een hybride model waarbij het eigen datacenter en multi-cloud omgevingen het IT-landschap vormen. Wij bieden hulpmiddelen om dat optimaal in te richten en te beheren.”

Security is het derde domein. Dan gaat het niet alleen over het beveiligen van applicaties, maar evenzeer van data en identiteiten. “Denk aan onderwerpen als security monitoring, gecontroleerd toegangsbeheer, data versleuteling, veilige applicatieontwikkeling en testen etc. Daarbij hebben we nadrukkelijk oog voor de samenhang; wij hanteren een holistisch perspectief dat samenkomt in het cyber resilience portfolio.”

Tot slot bevat het portfolio analytische en kunstmatige intelligentie toepassingen die geautomatiseerd ingezet worden om de snelheid van veranderingen, de benodigde schaalbaarheid en toenemende complexiteit goed aan te kunnen. Deze AI-toepassing is een vast component in de drie eerder genoemde kerngebieden.

“Trouwens, wij zitten als bedrijf ook volledig in de digitale transformatie. Wij zijn drukdoende om al onze oplossingen als een dienst te kunnen aanbieden”, aldus Van Rookhuijzen.

Meer maatwerk
Wenselaar ziet in de zich voltrekkende digitale transformatie volop kansen voor zijn partners. “Ook al betrek je programmatuur uit de cloud, of laat je werklasten landen op bijvoorbeeld het platform van AWS; er zullen altijd meer koppelingen nodig zijn voor onder andere alle data koppelingen en micro services. Daardoor is op dit vlak meer maatwerk nodig, hetgeen extra complexiteit in onderhoud (en monitoring) met zich meebrengt. Tevens is er meer aandacht voor de processen en de mensen die met die processen werken. Via onze oplossingen kunnen partners dat bieden en daarmee een totaaloplossing leveren.”

Dan moet je wel weten hoe je dat het beste kan doen. Daarom ligt in het nieuwe partnerprogramma (dat trouwens vijf sterren heeft gekregen bij de beoordeling van Computer Reseller News) de nadruk op kennisontwikkeling en -overdracht.

“Met hun kennis kunnen zij meerwaarde leveren aan klanten”, legt Wenselaar uit. “Dit is waarom wij een uitgebreid trainingsprogramma in het leven hebben geroepen.”

Dit geldt ook voor SaaS-oplossingen. “De transformatie naar SAAS biedt partners de kans Micro Focus SAAS te leveren of een eigen SAAS of managed service oplossing te bouwen in combinatie met hun eigen diensten inspelend op specifieke regionale behoeften in de markt.”

OPTIC
Als vanzelf komt het gesprek dan op OPTIC (Operations Platform for Transformation, Intelligence and Cloud), hét platform dat Micro Focus onlangs heeft gelanceerd. “Hierin hebben we alle elementen samengevoegd die je nodig hebt om hybride IT-landschappen effectief, te beheren en daarmee digitale transformatie te laten slagen”, vertelt Van Rookhuijzen.

OPTIC voorziet in een uniform, geautomatiseerd proces met ingebouwde ‘best practice’ modellen om de productiviteit te verbeteren.

Het OPTIC Data Lake stelt organisaties in staat grote hoeveelheden data die door IT-omgevingen gegenereerd worden te verzamelen binnen één platform, te verwerken en te analyseren en daarmee de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de IT-diensten te garanderen en te verhogen. Het OPTIC Data Lake wordt zowel gevuld met data die kan komen uit de Micro Focus oplossingen zoals, Operations Bridge, Network Operations Management, Data Center Automation, Service Management, alsook uit de oplossingen van een groot aantal andere vendoren. Hiermee krijgen organisaties de mogelijkheid om geautomatiseerd data analyses en data visualisaties toe te passen over hun IT landschap en geavanceerde event correlatie toe te passen. “Als je het over innovatie hebt, dan is OPTIC echt een voorbeeld. En een van de kansen voor onze partners om het te implementeren en daar diensten omheen te bouwen bij hun klanten”, stelt Wenselaar.

Service management
Van Rookhuijzen brengt het gesprek op Service Management Automation (SMAX) de ESM-oplossing van Micro Focus, deze integreert, uiteraard, volledig met OPTIC.

“Onze SMAX-oplossing biedt een intuïtieve self service portal, in combinatie met eenvoudig uitbreidbare dienstencatalogus, virtual agents en AI-gestuurde toepassingen. Dit zorgt voor een grotere tevredenheid bij business en IT-gebruikers. Simpelweg omdat veel incidenten ook zonder directe tussenkomst van een drukbezette supportafdeling opgelost kunnen worden. “

Voor de IT- en business rollen met een supportfunctie is het daarbij ook het codeloos creëren en aanpassen van geautomatiseerde workflows en het versneld doorvoeren van veranderingen met geautomatiseerd change management een grote uitkomst.

In zijn The Forrester Wave: Enterprise Service Management, Q4 2019 stelt deze analistengroep: ‘Micro Focus biedt een van de meest intelligente servicemanagement platformen die momenteel beschikbaar zijn, inclusief uniek geavanceerde geautomatiseerde change risk scoring en proactieve change optimalisatie suggesties.’

“Dit vertelt precies waar onze kracht ligt met SMAX. Het is bovendien een heel open platform, beschikbaar vanuit de hyperscalers, maar we zien steeds meer dat regionale partners het vanuit een eigen hosted omgeving aanbieden in combinatie met hun diensten. Dat gebeurt al vanuit Nordics en Duitsland. Op deze manier kan rekening worden gehouden met lokale behoeften inzake wet- en regelgeving, data opslag en bijvoorbeeld support in de lokale taal. Dat zijn voor veel eindgebruikers wensen waar onze partners in kunnen faciliteren”, geeft Wenselaar aan.

Auteur: Teus Molenaar

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!