Redactie - 06 juli 2022

Interxion: Datacenters faciliteren nieuwe data-architectuur soevereine cloud

Steeds meer IT-beslissers willen de datacompetentie van hun werknemer vergroten om zo meer informatie en inzichten te halen uit de enorme en snelgroeiende berg data waar ze over beschikken. Dat bleek begin mei dit jaar uit onderzoek van datacenter-aanbieder Digital Realty. Niet onlogisch, meent Enrico de Boer, Director Sales & Marketing bij Digital Realty Interxion Nederland. “Data wordt niet voor niets het nieuwe goud genoemd. Maar je kunt data niet meer gewoon ergens neerzetten. Bedrijven moeten goed nadenken over een goede data-architectuur, zodat ze altijd weten waar – vaak in de cloud – hun data staat. Datacenters kunnen een belangrijke rol spelen in het faciliteren van deze datasoevereiniteit.”

65 procent van de IT-leiders van een aantal van 's werelds grootste bedrijven wil de data-competentie van hun teams vergroten om concurrerend te blijven en waarde uit data te halen. Dit percentage ligt op 55 procent voor Europese bedrijven, vergeleken met 78 procent bij Noord-Amerikaanse bedrijven, 63 procent bij Latijns-Amerikaanse bedrijven en 48 procent bij Aziatische bedrijven.
Het belang van het bijscholen van teams overtreft volgens de Global Data Survey van Digital Realty het investeren in kunstmatige intelligentie (59%) en was het op een na populairste antwoord van de ondervraagden op de vraag wat voor hun bedrijven in de komende twee jaar de belangrijkste factor is om meer datagestuurde inzichten mogelijk te maken. Alleen het verbeteren van de data-infrastructuur (72%) scoort hoger.
Daarnaast benadrukte 21 procent van de IT-leiders wereldwijd dat het gebrek aan intern talent om data te analyseren en het gebrek aan talent om technische capaciteit op te bouwen (21%), tot de grootste obstakels behoren waar hun organisaties mee te maken hebben als ze waardevolle inzichten uit hun data willen halen.

Data nieuwe goud
Data is inderdaad het nieuwe goud. En de bronnen ervan om uit data inzichten te halen via toepassingen als data analytics en AI zijn overal, stelt Enrico de Boer. “Vond je bedrijfsdata voorheen vooral achter de zogenaamde ‘firewall’, nu zie je dat er ook steeds meer gebruik wordt gemaakt van data die vóór de ‘firewall’ staat, gecombineerd met data dat achter de ‘firewall’ staat. Online te vinden, of van andere organisaties. Die datastromen worden gebundeld, zodat je van die data informatie kunt maken en er nieuwe inzichten uit kunt halen. En dat gebeurt vooral in datacenters.”

Gartner voorziet dat in 2025 zo’n 85 procent van alle data wordt gegenereerd door enterprises – ook nieuw gegenereerde data uit die gebundelde datastromen. Dat is echt een enorme berg, stelt De Boer. Momenteel wordt slechts 12 tot 15 procent van alle data productief gebruikt, maar dat percentage neemt toe. “Bedrijven zien steeds meer mogelijkheden om data in te zetten, er ontstaan nieuwe business-modellen, en er ontstaan steeds meer datagedreven bedrijven. Dat zie je ook terug in de toenemende vraag naar specialisten op gebieden van data analytics en data science.”

Kortom, de technologie maakt het mogelijk om op steeds meer manieren met data om te gaan en nieuwe bedrijfsmodellen in te voeren. Vervolgens probeer je dus die informatie en inzichten eruit te halen. Daarvoor is datacompetentie noodzakelijk buiten de dataspecialisten om, en er zijn spelregels nodig om op een correcte wijze met die data om te gaan. Niet alleen onderling, maar ook vanuit de overheid op gebieden als privacy.

Budget naar IT-infrastructuur
De combinatie van data en bedrijfsstrategie betekent ook dat er steeds meer IT-budget gaat naar het beschikbaar maken van de IT-infrastructuur die deze combinatie mogelijk maakt, schetst De Boer. “Je mensen moeten die datagebaseerde strategie daarnaast in de praktijk kunnen brengen, waarvoor de eerdergenoemde datacompetentie nodig is. Trainingen en educatie zijn nodig om met data in en buiten het eigen bedrijf om te gaan.”
Deze ontwikkelingen maken een thema zoals datasoevereiniteit steeds belangrijker, zien steeds meer organisaties. Ben je als organisatie compliant, weet je waar welke data staat, waar data gecreëerd wordt, waar je het mag opvragen en waar je het mag wijzigen? Daar moet je als organisatie steeds beter over nadenken, benadrukt De Boer. Je kunt niet gewoon je data (laten) neerzetten en dan verwachten dat het wel goed zal zijn.
“Om dit te faciliteren, worden er nieuwe data-architecturen ontwikkeld en ontstaan er nieuwe rollen in organisaties die inhoudelijk kunnen aangeven hoe er met data omgegaan moet worden en hoe dus die architecturen ingevuld worden. De IT-infrastructuur die je kiest, vormt dus een steeds belangrijkere basis voor je data-architectuur. Je infrastructuur moet namelijk faciliteren dat je kunt kiezen waar welke data terecht komt, nationaal en internationaal.”

Rol datacenters
Een datacenteraanbieder zoals Digital Realty kan hier een rol in spelen, meent De Boer. “Wij hebben hiervoor ons platformDIGITAL onwikkeld. Zo kunnen we voldoen aan de steeds veranderende eisen van ondernemingen op het gebied van data, controle, netwerken en hen helpen nieuwe, data-first strategieën te realiseren. Het platform leunt in Nederland op 13 datacenters en wereldwijd op 290+. Alles is geconnecteerd met elkaar. Zo kun je klanten helpen te bepalen waar welke data staat en wat ermee mag. Op locatie A bijvoorbeeld alleen opslaan, op locatie B ook muteren. Maar ook het faciliteren van een samenwerking met andere bedrijven en daar de data van te combineren.”

Dat betekent dus een gedecentraliseerde infrastructuur voor data. Voorheen werd data vaak zo centraal mogelijk opgeslagen. Maar data komt tegenwoordig overal vandaan. Vanuit IoT-bronnen, van werknemers die thuis werken, vanuit mobieltjes. En een cloud-architectuur is tegenwoordig ook steeds meer verspreid over allerlei uiteenlopende clouds en datacenters. In het geval van data betekent dit volgens De Boer dat je je er als IT-beslisser heel bewust van moet zijn dat die decentrale infrastructuur volledig compliant ingericht wordt. En dat betekent een hele andere inrichting van je architectuur.

Gedistribueerde datawereld
Ook de locatie van datacenters speelt volgens De Boer een steeds belangrijkere rol in de steeds meer gedistribueerde datawereld. En die locatie wordt bepaald door drie zaken: bovenop het internet zitten (zoals in de buurt van een Internet Exchange); maximale connectiviteit (zoveel mogelijk aanwezigheid van carriers in je datacenter); directe toegang tot nationale en internationale cloud-spelers (want elk bedrijf maakt inmiddels wel gebruik van cloud-toepassingen).

“Al deze nieuwe en al langer bestaande ontwikkelingen op het gebied van data – van data naar informatie, compliance, data-architecturen - betekenen dat een datacenteraanbieder meer moet zijn dan de aanbieder van capaciteit en internettoegang. Een overkoepelend platform zoals platformDIGITAL kan daarbij faciliteren. Voor onze afzonderlijke datacenters hebben we al heel bewust gekozen voor de beste locatie, met platformDIGITAL kunnen we invulling geven aan de databehoeften van bedrijven.”

De relevantie van datacenters groeit dus, nu en zeker in de komende jaren. Niemand heeft een glazen bol, maar je moet wel de keuze hebben voor een toekomstvaste infrastructuur, vindt De Boer. “Datacenters en hun locatie zijn hier steeds belangrijker voor. Wij bewegen in de inrichting en uitbouw van onze datacenters mee met die nieuwe technologieën, denk bijvoorbeeld aan datacenter-capaciteit voor een AI-platform. Zo’n toepassing vraagt om meer koeling en energie, want je hebt een meer high density omgeving nodig.”

Communities of interest
Ook krijg je een groeiende aanwezigheid van cloud-spelers, carriers en afnemers van datacenter-infrastructuur zoals IT-aanbieders en bedrijven. Zo ontstaan communities of interest binnen datacenters, die elkaar kunnen verrijken met hun expertise en hun data. Zo wordt een datacenterplatform ook steeds meer verrijkt, waardoor dat meer mogelijkheden kan faciliteren. Communicerende vaten dus.

“Die communities, ook wel connected communities, zijn meer dan alleen een mooie term”, aldus De Boer. “Dergelijke gemeenschappen die in datacenters ontstaan, kunnen elkaar helpen in de ontwikkeling richting een datagedreven of cognitive enterprise, zoals Gartner het noemt, voortbouwend op kennis van en expertise in AI en cloud. Een datacenter-aanbieder, of wij dat nu zijn of een ander, kan dit faciliteren en aanjagen als een soort spin in het web.”

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
V1 | Axians BN 27-05-2024 tm 10-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!