Redactie - 06 februari 2020

Allround kennispartner Legian steeds actiever met 'basishygiëne' ICT-security

Allround kennispartner Legian steeds actiever met 'basishygiëne' ICT-security image

Legian begon eind vorige eeuw als detacheerder in ICT-networking, maar profileert zich steeds nadrukkelijker als allround consultant die ook het heikele vraagstuk van data- en informatiebeveiliging niet schuwt. “We willen een onafhankelijke kennispartner zijn”, vertellen Marcel Paardekooper en Dick Hoogendoorn. “Een trusted advisor voor onze klanten, juist ook voor de 'basishygiëne' ICT-security. Vooral de AVG heeft enorm veel losgemaakt.”

Legian Consultancy & Network Services begon in 1996 met detachering in het vakgebied ICT-networking. Gaandeweg is het bureau uit Den Haag steeds meer consultancy gaan doen. “Onafhankelijkheid is daarbij altijd heel belangrijk geweest”, vertelt CTO Dick Hoogendoorn. “We hebben nooit partnerships gehad met fabrikanten die ons verplichten om bepaalde adviezen neer te leggen bij onze klanten. We werken natuurlijk wel met fabrikanten samen, want we moeten kennis hebben van wat zij doen. Maar verkooptargets, daar beginnen we niet aan. Verder staan we voor professionaliteit, ambitie en de ontwikkeling van onze 150 mensen. Zij maken het verschil bij onze (grootzakelijke) klanten.”

De komende jaren wil Legian zijn consultancytak net zo groot maken als de detacheringstak. Directeur Marcel Paardekooper wil dat Legian een volwaardige kennispartner wordt, een trusted advisor die adviseert over het hele ICT-verhaal en die bekend is in alle geledingen van de organisaties van zijn klanten. “Onze kracht zit in betrokkenheid en in persoonlijke relaties met onze klanten. Als kennispartner willen we deze duurzame relaties bevestigen met het management van de organisaties van onze klanten. We willen niet alleen het IT-management kennen, maar de hele klantorganisatie. En we willen dat de hele klantorganisatie ons kent.”

Informatiebeveiliging

De adviezen van Legian gaan bovendien in toenemende mate over de beveiliging van ICT-infrastructuren. “Problemen met hacks of ransomware hebben bedrijven bewust gemaakt van het enorme belang van cybersecurity”, weet Paardekooper. “Cybersecurity zit steeds meer en steeds dieper in allerlei services. Dan is het niet gek dat ook consultancyorganisaties zoals wij in beeld komen, die aanvankelijk focusten op infrastructuren en netwerken. Klanten vragen steeds vaker om adviezen over beveiliging. Daarom erkennen wij meerdere disciplines, die steeds vaker verweven zijn met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan ICT-infrastructuur en -architectuur, en aan 'agile werken' samen met informatiebeveiliging. Daardoor wordt ons portfolio breder en kunnen wij integrale oplossingen aanbieden.”

Hoogendoorn vult aan: “Hoewel we sterk willen blijven in vakgebieden als networking, virtualisatie, datacenter, software defined networking en automation (volgens ons een sterke groeimarkt), is het onze ambitie om de securitypoot die hier de laatste jaren 'organisch' is gegroeid, net zo groot te maken. We hebben inmiddels dertig vakmensen die volledig gespecialiseerd zijn in wat wij noemen de 'basishygiëne' security. Onze toenemende bemoeienis met cybersecurity blijkt ook uit onze deelname aan het Information Security Forum, een wereldwijd opererend kennisplatform dat ons helpt om onze kennis te continueren volgens nieuwe trends en marktontwikkelingen. Het Information Security Forum heeft bovendien een belangrijke netwerkfunctie; met collega's uit het bedrijfsleven kunnen we regelmatig sparren over actuele securitythema’s.”

De vraag naar advisering over securityvraagstukken is vooral flink toegenomen door de inwerkingtreding van de Nederlandse privacywet AVG, waardoor de regels voor gegevensbescherming strenger zijn geworden en er een serieuze meldplicht is gekomen in het geval van datalekken. “Iedereen voelt de urgentie”, weet Hoogendoorn. “Maar denk ook aan de kwetsbaarheid die de laatste jaren is aangetoond in wat men noemt de 'vitale infrastructuren', zoals de operationele IT-omgevingen in de havens van Rotterdam. Vorig jaar september waarschuwde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport dat Nederland kwetsbaar is voor digitale ontwrichting. Omdat veel van onze klanten binnen vitale infrastructuren opereren, is dit een belangrijk gespreksonderwerp.”

Drie focusgebieden

Legian, bekend en groot geworden vanuit ICT-detachering, maakt dus duidelijk een ontwikkeling door naar een allround kennispartner met een groeiende focus op ICT-security en informatiebeveiliging. Centraal in de nieuwe propositie staan naast cybersecurity nog twee andere bouwblokken. Het zijn speerpunten waar de markt Legian al langer van kent: Governance Risk & Control (GRC) en OT-security (de beveiliging van operationele technologieën). “De keuze voor OT-security komt niet uit de lucht vallen, gezien onze sterke aanwezigheid in en onze ervaring met vitale infrastructuren”, legt Paardekooper uit.

Vanaf dit jaar wil Legian een strategische koers varen en zich nog nadrukkelijker profileren als onafhankelijke kennispartner, juist ook op het vlak van informatie- en databeveiliging. “We kijken daarbij niet alleen naar de technische proceskant, maar vooral ook naar mensen”, verduidelijkt Paardekooper. “We willen ons positioneren als een vertrouwde expertpartner voor onze klanten, en daarbij zijn onze mensen het belangrijkst. Uiteindelijk maken zij Legian tot wat we zijn.”

Familiaire cultuur

Want dat vinden Marcel Paardekooper en Dick Hoogendoorn tot slot belangrijk om te benadrukken: de 'familiaire cultuur' binnen Legian. “Wil je een allround trusted advisor zijn voor een klant, dan zijn het uiteindelijk de mensen die het moeten doen”, vindt Hoogendoorn. “Bij Legian gaat het echt om consultancy, kennis en ervaring. Het zijn onze mensen die bij een klant het verschil maken, juist ook op de langere termijn. Zij staan hier centraal, dat zie je aan de verloopcijfers. Onze consultants blijven hier met gemak zeven tot tien jaar werken. Marcel gaat ieder jaar minstens één keer langs bij al onze medewerkers op de locaties van onze klanten. Dat doet echt niet iedere directeur van een consultancybureau.”

Ook Marcel Paardekooper zelf is blij met Legian als 'familiebedrijf' – hoewel niet letterlijk – en blijft om precies die reden graag in het huidige kantoor in het gezellige centrum van Den Haag. “We willen niet eindigen in een kil kantorengebouw ergens langs de snelweg. We hoeven ook niet naar de beurs of zoiets. Sinds 2004 zitten we hier aan de Adriaan Goekooplaan, vlakbij het Catshuis, waar we premier Rutte nog wel 's zien fietsen. Inmiddels zijn we met een hecht team van 150 mensen, van wie zo'n 30 hier en 120 gedetacheerd op de locaties van onze klanten. Alles is bespreekbaar en er is weinig gevoel voor hiërarchie. Iedereen telt mee. Kom je hier binnen, dan voel je je welkom en gewaardeerd. Ieders mening doet ertoe, dat moet zo blijven.”

Door: Jeroen Bordewijk

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!