Marco van der Hoeven - 13 december 2022

Gartner: CIO speelt cruciale rol in sustainability strategie

Duurzaamheid is een breed begrip, dat echter vaak in beperkte zin wordt geïnterpreteerd. Gartner analist Sohard Aggarwal pleit daarom voor en meer holistische benadering, waarbij de CIO een cruciale rol speelt in het inzetten van de juiste technologieën om zijn organisatie daadwerkelijk in alle opzichten duurzaam te maken.

"Als mensen nadenken over duurzaamheid, en dat geldt zowel voor organisaties als voor consumenten, is de kijk vaak beperkt", zegt Sohard Aggarwal, Sr. Principal Analyst bij Gartner. “Ze denken maar aan één aspect, en dat kan het milieu zijn, lage CO2-uitstoot, of het kan gaan over het gebruik van moderne hernieuwbare energiebronnen. Maar het gaat veel verder dan dat. Want ook je leveranciers worden onderdeel van je ecosysteem.”

De consumptiegoederenindustrie moet bijvoorbeeld ook aan distributie- en retailpartners denken om hun doelen te bereiken. “Dus duurzaamheid is naar mijn mening niet eendimensionaal, het heeft meerdere aspecten. Natuurlijk is ecologische duurzaamheid daar een belangrijk onderdeel van. Maar je moet ook nadenken over de economische impact ervan: hoe helpt het mensen, hoe helpt het gemeenschappen, hoe helpt het economische systemen?’

Mensenrechten

Het heeft ook een sociaal en governance-aspect. ‘Wat voor invloed heeft het op mensenrechten? Hoe creëer je gelijkheid voor de samenleving, hoe gebruik je grondstoffen, hoe gebruik je bijvoorbeeld water in je processen? Het gaat dan niet alleen om minder water gebruiken, maar ook om het water schoon te houden voor toekomstige generaties.”

“Dus volgens mij gaat duurzaamheid verder dan alleen de hulpbronnen van de aarde. Het houdt ook rekening met de impact op de sociale gemeenschappen en de impact op de economische factoren. En als we eenmaal beginnen na te denken over alle dimensies, hoe ze met elkaar verbonden zijn en hoe ze samenwerken, dan kunnen we duurzaamheid daadwerkelijk stimuleren als we verder gaan.”

CIO

Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de CIO. “Wat mij intrigeert, is dat wanneer bedrijven zoals consumentengoederen of de maakindustrie over duurzaamheid praten, ze het vaak hebben over de impact op productieprocessen. Ze praten bijvoorbeeld over hoe we efficiënter kunnen leveren. Wat vaak wordt verwaarloosd, en naar mijn mening moet worden overwogen, is hoe je technologie tot je beschikking kunt gebruiken.”

“Met AI data en analytics kun je betere beslissingen nemen. Op dit moment lijkt dat nog een bijzaak. Wanneer ze beginnen met het produceren van een product of het opzetten van processen, proberen mensen stapsgewijze verbeteringen te vinden om bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik te verminderen of het productieproces efficiënter te maken. Maar dit zijn stapsgewijze veranderingen, het zal dan lang duren om de doelen te bereiken die je probeert te bereiken.”

AI

Het is dus eigenlijk een grote uitdaging om organisaties te helpen begrijpen hoe technologie hen kan helpen echt resultaten te boeken. “Zoek de juiste balans tussen technologie en de productie- of bedrijfsprocessen, vind de juiste mix tussen technologie en menselijke gedrag gestuurde beslissingen. We krijgen bijvoorbeeld vaak vragen over de rol van AI. Hoe kunnen we AI inzetten om organisaties te helpen duurzamer te worden?”

“AI alleen helpt je niet om duurzaam te worden. Maar het is absoluut een grote drijfveer, omdat het veel sneller kan rekenen dan mensen. Het kan je helpen veel sneller verbanden te leggen, het kan je helpen verbanden te vinden die je niet kunt voorspellen. En dan kun je menselijke intelligentie gebruiken, of je kunt je eigen beslissingsintelligentie verbeteren, om vandaag de juiste keuzes te maken waarmee je weer vijf of tien jaar verder kunt.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

“AI kan het zelfs gemakkelijker maken om in realtime te begrijpen welke impact iemand maakt. Neem bijvoorbeeld een organisatie die zijn CO2-uitstoot probeert terug te dringen. Ze kunnen technologie gaan gebruiken om dit real-time beeld te krijgen van wat ze doen. Dus in plaats van een jaar te wachten om nog een actie te ondernemen, kun je zelfs acties binnen een productlevenscyclus, in hetzelfde jaar, veranderen en heb je veel betere controle over hoe je resultaten boekt.”

“En het moet natuurlijk niet alleen gaan om die resultaten, het moet ook intrinsiek voortkomen uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een organisatie. Uit de ethische manier van zakendoen, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit is dus een van de grootste uitdagingen waarmee CIO's tegenwoordig worden geconfronteerd: de juiste combinatie van tools, technieken en technologieën vinden om ervoor te zorgen dat organisaties resultaten leveren op basis van hun ethische normen."

Orchestrator

Dus hij denkt dat de CIO meer verantwoordelijkheid krijgt als orchestrator. “Wat ik daarmee bedoel is: zij zijn verantwoordelijk, of worden eigenlijk steeds meer verantwoordelijk, binnen de organisatie voor het vinden van de juiste manieren om informatie te verzamelen, dat is waar ze beginnen. En ze kunnen veel doen binnen de vier muren van hun organisatie, maar de rol van de CIO beperkt zich niet tot alleen tot binnen die vier muren, hij breidt zich daarbuiten uit. Dus hun reikwijdte wordt steeds groter.”

Ook creëren CIO's meer governance. “Het gaat om vertrouwen in de gegevens die binnenkomen: zijn het gegevens die door mensen zijn ingevoerd en die we niet kunnen valideren, of maken we gebruik van andere technologieën, bijvoorbeeld Blockchain- of IoT-sensoren om die informatie vast te leggen en te valideren zodat dat we kunnen vertrouwen op de input.”

En tot slot is een deel van de CIO-rol het creëren van een digitaal platform. “Op dit platform komt data binnen, meet je KPI's zoals omzetgroei of kostenoptimalisatie, of bedrijfsveerkracht. Op deze manier stelt de CIO andere bedrijfsfuncties in staat om betere beslissingen te nemen, op basis van vertrouwde data. Zo worden CIO's snel verantwoordelijk voor het gebruik van de tools en technologieën om bedrijven te helpen duurzamer te worden."

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!