Floris Hulshoff Pol - 12 juni 2023

Cohesity maakt data lakes van klanten met intelligentie future-proof

Cohesity wil het bedrijven makkelijker maken hun data te beheren voor een betere dataprotectie, maar ook voor het verkrijgen van meer waarde uit deze data. “Niet alleen reduceren wij de grote hoeveelheid data, maar geven ook intelligente informatie hierover. Op deze manier kunnen klanten een betere ‘cyber continuity’-strategie bouwen” zegt CTO EMEA Mark Molyneux van de dataprotectie- en beheerspecialist.

Cohesity maakt data lakes van klanten met intelligentie future-proof image


Back-up van data is de oorspronkelijke corebusiness van Cohesity, maar die is tegenwoordig uitgebreid naar een compleet portfolio van diensten en producten voor databeheer en datasecurity. Vooral die laatste categorie, datasecurity, wordt steeds belangrijker, zegt Mark Molyneux.

“Bedrijven richtten zich eerst vooral op alleen het beschermen van hun data, maar daar zit verandering in. Ze hebben tegenwoordig een gigantisch ‘data lake’ met opgeslagen (back-up) gegevens en willen daar meer waarde uithalen. Bijvoorbeeld voor het ‘data driven’ uitvoeren van de operationele taken

“Deze ‘data lakes’ van -vaak niet geclassificeerde- back-up data zijn zeer geïsoleerd, maar kunnen een hoop intelligente informatie opleveren voor de bedrijfswerkzaamheden. Denk aan informatie voor het voldoen aan compliance buiten de workloads om, regelmatige rapportages of forensisch security-onderzoek en het ontdekken van afwijkend gedrag.”

Security en regelgeving

Een belangrijke trend waarvoor goed beheerde back-updata een rol kan spelen, ligt meer op het gebied van security en regelgeving. Vooral noemt hij de opkomst van ransomware. “Vanwege alle wet- en regelgeving hebben bedrijven de afgelopen jaren hun dataprotectie goed ingericht om de operationele weerbaarheid te vergroten. Met de sterke toename van ransomware de afgelopen jaren, is dit eigenlijk niet genoeg. Ransomware richt juist zich vaak op de back-up data en de secundaire data. Juist omdat deze systemen -tot nu toe- slecht worden beheerd.”

“Dit is waar wij een belangrijke rol kunnen spelen. Ten eerste helpen we klanten hun grote hoeveelheid aan back-updata te reduceren. Ten tweede vertellen we klanten alles over hun data en geven op basis daarvan de benodigde compliance-informatie.”

“Daarnaast kunnen we ook de gewenste waarde uit deze data halen en hen daarover adviseren. Hoe lang moet je data bewaren of wanneer is het nodig data naar een andere laag of omgeving over te brengen? Kortom, we helpen data te reduceren, te classificeren en te beheren.”

“Hiermee kunnen bedrijven een echte ‘record’-strategie opzetten. Ook verzorgen we de daarbij behorende threat detection en -hunting-werkzaamheden. Dit om de back-updata echt veilig te houden en een extra securitylaag te bieden tegen bijvoorbeeld ransomware.”

Cyber continuity plan

Mark Molyneux waarschuwt met nadruk dat bedrijven dit laatste echt goed in de gaten moeten houden. Volgens hem is back-up tegenwoordig niet meer wat het ooit is geweest. Traditionele back-up is goed voor disaster recovery, maar niet voor ransomware. Zeker als die aanvallers de dataprotectiesystemen eerst aanvallen en versleutelen.

“Bij hersteloperaties is het nodig deze op een intelligente manier via een clean room-proces uit te voeren. Het is belangrijk dat de herstelde data echt accuraat is. Hiervoor moet je een plan ontwikkelen. Dit gaat verder dan een standaard business continuityplan. Noem het daarom een ‘cyber’ continuityplan.”

De Cohesity-oplossingen en -technologie zijn hiervoor geschikt. “Wij leveren de juiste intelligentie. We weten welke data klanten hebben, hebben deze geclassificeerd en kunnen vertellen in welke volgorde de data gestructureerd te herstellen. We verzorgen op een intelligente manier de herstelstrategie. Waar data of back-ups zich ook bevinden.”

Inzet van (generatieve) AI

Bij deze intelligentie speelt (generatieve) AI een grote rol en Cohesity is hiermee druk bezig. We breiden met AI de mogelijkheden van data-indexatie en -classificatie uit. Dit door geïndexeerde en geclassificeerde data te ‘taggen’. Via generatieve A wordt het dan mogelijk hierover simpele en complexe vragen te stellen. De antwoorden kunnen in de dagelijkse werkzaamheden worden toegepast of automatiseren bepaalde taken.”

“AI geeft ook meer inzicht in ongestructureerde data en bevordert ‘cybervaulting’. Hierbij moet je denken aan het veiligstellen van de meest belangrijke applicaties, workloads en bestanden. De ‘kroonjuwelen’”.

“Andere mogelijkheden zijn het (geautomatiseerd) plannen van de prioriteit van back-up workloads en het afdwingen van minimum (back-up)standaarden voor cloudinstances, vm’s en workloads en pro-actieve preventie. AI zorgt er ook voor dat bij uitval de workloads automatisch naar andere systemen ‘verhuizen’ of een back-up krijgen en zo dataverlies en storingen voorkomen.”

De CTO EMEA van Cohesity geeft wel aan dat bedrijven AI voor dataprotectie en -beheer niet volledig hoeven in te zetten, maar het als een stappenplan moeten zien. “Als je meer zaken wil automatiseren, dan kan je in het gebruik van AI telkens een stapje hoger gaan.”

Samenwerking partners en resellerkanaal

Cohesity zelf borduurt voor AI voort op de al in het platform beschikbare intelligentie en machine learning, maar door samenwerking ook met partners. Denk aan de recente samenwerking met Microsoft door integratie met ChatGPT.

“Wat we eigenlijk willen doen, is het implementeren van een gecontroleerd AI-model dat samenwerkt met de grote capaciteit aan data en andere informatie waarover we beschikken. Hierdoor kunnen klanten makkelijker visualiseren welke data zij in hun platforms hebben en daar direct analyses op uit te voeren voor beheer, dataprotectie of compliance.”

De samenwerking met partners geldt natuurlijk ook voor het resellerkanaal. Cohesity brengt zijn dataprotectie- en -recoveryplatform uitsluitend via het kanaal op de markt. “Resellers zijn voor ons heel belangrijk. We ondersteunen hen, bijvoorbeeld door trainingen, extra diensten en consultants, waar mogelijk. Bovendien kunnen zij het Cohesity-platform zelf als een dienst aanbieden.”

Future-proof data lakes

“We helpen eindklanten dus op verschillende manieren. Van het inzicht geven in hun grote hoeveelheden opgeslagen data, het verbeteren van hun compliance en ook voor het verbeteren van hun dataprotectie- en securitypositie. Kortom, het future-proof maken van hun data lakes. En natuurlijk hoe snel zij, in het geval van een incident, weer toegang hebben tot hun data”, besluit Mark Molyneux.

“Bedrijven moeten daarom over goede herstelplannen beschikken voor hun business continuity. Wij bieden hen hiervoor natuurlijk de beste oplossingen voor een toekomstveilige en moderne dataprotectie en cyber resilinecy. Voor alle (ongestructureerde) data en met intelligentie via AI.”

Door: Floris Hulshoff Pol

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Nutanix BW start 6 mei - 20 mei
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!