Redactie - 08 september 2013

Het EVINOVA modulaire datacenter


Een gloednieuw data fort heeft onlangs in Drenthe zijn deuren geopend. Dit purpose built datacenter met een Tier3+ ontwerp is met een PUE van 1.26 energiezuinig, gebruikt de modernste technieken, is schaalbaar en heeft de hoogste beveiligingsstatus. Excellent, veilig en innovatief zijn de kernwaarden van EVINOVA, het modulaire datacenter dat gebouwd is voor de toekomst.

Eén van de unieke eigenschappen van het schaalbare datacenter dat door ICTroom is ontworpen en gerealiseerd, is de veilige ligging op anderhalve meter boven NAP. Een uniek gegeven in Nederland. Want vooral in de randstad is een dergelijke hoge ligging zeer zeldzaam. Daarmee is EVINOVA tevens de perfecte kandidaat om als twin-datacenter te worden ingezet voor organisaties die een positie hebben in een randstedelijk datacenter. Verder onderscheidt het datacenter zich met een lage PUE van 1.26, extra hoge racks van 51U met een rackdiepte van 120cm, vermogen per rack tot maar liefst 6.0 kW en een totale capaciteit voor 20.000 serverposities, uit te breiden tot 30.000 serverposities.

Purpose built
Directeur Dik van der Leeden (foto) geeft aan dat EVINOVA speciaal is ontworpen om dienst te doen als datacenter. Er is begonnen met het ontwerpen van de technische infrastructuur en pas daarna is het pand ontworpen. Drie jaar geleden alweer ontstond het plan om dit datacenter op te richten. Naarmate het idee verder werd uitgewerkt, groeide de omvang van het datacenter. Uiteindelijk is het drie keer zo groot geworden als initieel gepland. Dit datacenter is volledig modulair opgezet. Gebouwd op de toekomst.’

In oktober 2012 ging de eerste paal de grond in, vertelt Van der Leeden. ‘Bijzonder is dat de bouw van het pand en de realisatie van het datacenter door ICTroom vrijwel gelijktijdig hebben plaatsgevonden. Dat was gezien het tijdstraject onvermijdelijk. ‘Vooraf is hier door alle betrokken partijen dan ook zeer nauwgezette afstemming over geweest en dat gaf ons het vertrouwen dat dit in praktijk ook daadwerkelijk het gewenste resultaat op zou leveren ‘. Omdat bouwen en inrichten gelijk opliepen, is er tijdens het project op regelmatige basis bouwoverleg geweest tussen de partijen, zodat werkzaamheden naadloos op elkaar konden worden afgestemd. Eind april dit jaar is het datacenter volgens planning opgeleverd.’

Intensieve samenwerking
Het is niet zo dat ICTroom een datacenter ontwerpt, waarna een architect het gebouw ontwerpt en de aannemer vervolgens het stokje overneemt en de bouw hiervan realiseert. Er is gedurende het traject veel afstemming nodig tussen de partijen, vertelt Hans Regterschot, projectleider van ICTroom. ‘Dat wordt soms onderschat merk ik. ICTroom maakt een ontwerp voor de technische infrastructuur van het datacenter op basis van de gewenste specificaties van de klant. Daar gaan de architect en de aannemer dan mee aan de slag. Zij maken dan natuurlijk ook bepaalde keuzes en die kunnen invloed hebben op ons ontwerp. Daarom is overleg zo belangrijk. Samen bespreek je de mogelijkheden, kom je tot een goed compromis en worden de ontwerpen eventueel bijgesteld. Afstemming is ook nodig om modulair te kunnen bouwen. Wat moeten wij nu regelen, om in de toekomst iets te kunnen doen zonder dat het impact heeft op de bedrijfsvoering van het datacenter. In de technische ontwerpfase is al heel precies bekend wat waar gaat komen, zodat de aannemer dit in zijn ontwerp kan meenemen.’

Geïntegreerde systemen
Met de aannemer werd afgesproken dat er geen bouwwerkzaamheden zouden plaatsvinden in ruimtes waar ICTroom aan het werk was. Hans Regterschot: ‘ICTroom bouwt een cleanroom en die wil je vanaf dag één schoon hebben. Daar mogen bijvoorbeeld geen verspanende werkzaamheden meer plaatsvinden. Vanwege de werkzaamheden aan het pand is er wel extra vaak schoongemaakt en hebben we speciale matten geplaatst om de inloop van vuil te beperken. Om een zo energie efficient mogelijk datacenter te bouwen en als voorbereiding op de ISO certificeringen, zijn er tijdens de bouw al speciale voorzieningen aangebracht. Verlichting, beveiliging en toegangscontrole grijpen bijvoorbeeld op elkaar in en hebben wij daarom gekoppeld. Alles wordt nu aangestuurd door de inbraak- en toegangscentrale. Die weet dankzij bewegingsdetectoren en paslezers precies in welke ruimtes mensen aanwezig zijn. Ook is het daarmee mogelijk om alleen daar de verlichting in te schakelen, zodat er extra efficiënt met energie wordt omgesprongen. De blus- en brandmeldinstallatie van het datacenter is gekoppeld aan de ontruimingsinstallatie van het gebouw. De klant kan op de hoofdcentrale direct zien waar welke voormelding is opgetreden. Alle systemen praten met elkaar en ze voldoen aan de verordeningen. Ook hier was samenwerking weer het sleutelwoord. Om alles goed te krijgen heb je precies de juiste spullen nodig. Dat werkt door tot de deursloten aan toe.'

Modulaire opbouw
Het datacenter zal gefaseerd worden ingericht, geeft Van der Leeden aan. ‘Met de oplevering is de eerste fase afgerond. Een ruimte met plaats voor honderd extra hoge 51U racks. Achter deze eerste ruimte ligt een tweede vloer al klaar. We hoeven alleen de zaalinrichting maar aan te brengen om ook deze tweede fase operationeel te maken. Vervolgens is er in het datacenter ruimte voor nog eens vier fasen. Het gros van de voorzieningen is al aanwezig. Daar is in het ontwerp van ICTroom bijzonder goed over nagedacht.’ Uiteindelijk komt in zes fasen een totale vloeroppervlakte van maar liefst 1.500 vierkante meter beschikbaar. Dik van der Leeden: ‘Een extra voordeel van het gefaseerd inrichten, is dat we telkens de nieuwste technologieën kunnen toepassen. We hebben een afschrijvingsschema van vijf jaar. Het zal niet helemaal synchroon lopen, maar als we bijvoorbeeld aan de derde, vierde of vijfde fase toe zijn, kunnen we - gechargeerd gezegd - de eerste fase weggooien en opnieuw inrichten. Zo ontstaat een mooie cyclus van vernieuwingen. Zes fasen waarin we steeds de nieuwste stand van de techniek gebruiken.’

Flywheel UPS
De modulaire opbouw van het datacenter is ook in de E-ruimte terug te vinden. In de vloer naast de hoofdverdeler zijn frames zichtbaar waarop nieuwe installaties zijn te plaatsen. Dat hoeft pas zodra er behoefte aan is. Op die manier worden hoge investeringen voorkomen voor installaties die nu nog niet nodig zijn. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn al getroffen. Breek-werkzaamheden of een verbouwing zijn zodoende niet nodig. De extra apparatuur kan direct op de frames geplaatst en aangesloten worden. In deze E-ruimte vinden we tevens een Flywheel UPS. Een ultramoderne en energie-efficiënte technologie die in Nederland nog maar weinig wordt toegepast.

Adiabatische koeling
Het EVINOVA datacenter maakt gebruik van vrije koeling. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om hier adiabatische koeling aan toe te voegen. Dik van der Leeden: ‘Alle benodigde voorzieningen zijn tijdens de bouw aangebracht. Dat is weer zo’n voorbeeld van bouwen op de toekomst. Er hoeft niets voor te worden opengebroken, het kan er zo in en het is slechts een kwestie van een paar apparaten omwisselen om het in gebruik te nemen. Met adiabatische koeling kunnen wij een extra slag maken om een nog groener datacenter te worden. EVINOVA was al geschaald op een PUE van 1,26 en dat zal met de adiabatische koeling alleen maar efficiënter worden.’

Certificering
Met kernwaarden als Excellent, Veilig en Innovatief in de naam EVINOVA verwerkt, besloot het bedrijf om meteen bij oplevering van het datacenter een certificeringstraject op te starten voor ISO 9001, 14001 en 27001. Van der Leeden: ‘We zijn er helemaal klaar voor, want het datacenter is volledig compliant gebouwd. Het gaat dus alleen om certificering. De audits vinden nog dit jaar plaats. Het datacenter heeft een Tier 3+ ontwerp en heeft een aantal unieke eigenschappen zoals de ligging ver boven NAP, de hoogstaande technologieën die we gebruiken, de schaalbaarheid, het beveiligingsniveau en het groene karakter. Dat zijn mooie complimenten die ik regelmatig en ongevraagd krijg. Ik kan dan ook alleen maar zeggen dat ICTroom hier prima werk heeft geleverd. Er is echt goed over het ontwerp nagedacht. Er is op tijd geleverd en afspraken zijn goed nagekomen. Het is een goede club en ik heb alle waardering voor wat er hier is neergezet.’

Over EVINOVA
EVINOVA Datacenter B.V. richt zich met name op provinciale en lokale overheden, regionale ziekenhuizen, grotere MKB bedrijven en financiële instellingen. Ook streeft EVINOVA ernaar om preferred partner te worden van gerenommeerde IT-bedrijven. Producten en diensten die worden aangeboden zijn onder meer co-locatie en hosting.

www.ictroom.com

  

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 SLTN Vierkant
IGEL - Cloud Expo BN start 27-11/7-12

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!