Redactie - 14 september 2012

SAS Big Data onderzoek: sterke link tussen volwassen datastrategie en succesvolle ondernemingen


Nieuw internationaal onderzoek van The Economist Intelligence Unit (EUI), 'Big data: lessons from the leaders', laat een sterk verband zien tussen financieel succesvolle bedrijven en het hebben van een goed gedefinieerde datastrategie.

Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met business analytics leider SAS, gaat na in welke mate de 700 onderzochte bedrijven al dan niet beschikken over een volwassen datastrategie. Daarnaast laat het zien hoe bedrijven kunnen profiteren van de enorme hoeveelheden gegevens die ze verzamelen. Bijna de helft van de bedrijven die aanzienlijk beter presteren dan hun branchegenoten gaf aan te beschikken over een goed gedefinieerde datastrategie. Dit is vier keer zoveel als het aantal bedrijven dat het even goed doet als zijn branchegenoten.

De enquête stelt vast dat bedrijven prioriteiten moeten stellen in hun zakelijke doelen om een datastrategie te kunnen bepalen. Ook moeten ze medewerkers aannemen met de juiste kennis en vaardigheden om big data-initiatieven te kunnen aansturen en uitvoeren.

De impact van data op de zakelijke omgeving is groter dan ooit, waarbij de hoeveelheid en de soorten gegevens waarover organisaties beschikken exponentieel toeneemt. Volgens Google's CEO Eric Schmidt, creëert de wereld elke twee dagen dezelfde hoeveelheid data als er gegenereerd werd vanaf het begin van de beschaving tot 2003. "De gegevens van een organisatie zijn zo goed als de zakelijke inzichten die zij opleveren?, zegt Paul Kent, SAS vice-president Big Data. "Het afstemmen van je big data-strategie op de aard en omvang van je uitdagingen is daarom cruciaal. Daarbij mag het inhuren van de juiste mensen voor het analyseren van die gegevens en het rapporteren van de resultaten niet onderschat worden."

Andere uitkomsten van het onderzoek: Social media is inmiddels gemeengoed.
Ongeveer 66 procent van de ondervraagde bedrijven verzamelt via het web klantgegevens, maar slechts 22 procent zegt dat social media en webdata de klantervaring significant beïnvloedt; bij de goed presterende bedrijven ligt dit percentage veel hoger, op 32 procent.

De behoefte aan snelheid.
Vijfenzestig procent van de respondenten geeft aan dat de snelheid waarmee hun bedrijf data verwerkt in het afgelopen jaar is toegenomen. Goed presterende bedrijven hebben het zelfs over sterk toegenomen snelheden. Verhoogde snelheid heeft het meeste invloed op de strategische besluitvorming (63 procent).

Mensen als activa.
Data scientists en data stewards zijn nodig om betere inzichten uit gegevens te halen. Uit het onderzoek blijkt dat zulke geschoolde ?data workers? schaars zijn.

Rapportage is het halve werk. 
Het blijkt voor veel organisaties een uitdaging de resultaten van datagedreven initiatieven goed te communiceren. De inzichten moeten worden gedeeld met medewerkers op alle niveaus in diverse afdelingen - van IT tot en met directieniveau - in de taal die elk van hen het best begrijpt.

Download hier een gratis exemplaar van het onderzoeksrapport.

Over het onderzoek
Het onderzoek werd in maart 2012 uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit. De 752 respondenten bevonden zich voornamelijk in West-Europa (33 procent), Noord-Amerika (28 procent) en Azië-Pacific (26 procent). Vertegenwoordigers uit negentien sectoren werden ondervraagd waaronder industrie (12 procent), IT en technologie (11 procent), financiële diensten (11 procent), professionele diensten (10 procent), gezondheidszorg, farmaceutica en biotechnologie (8 procent), en consumptiegoederen (7 procent). Vijftig procent van de respondenten waren van directieniveau of raad van bestuur. Vijfenvijftig procent van de bedrijven had een omzet van meer dan 500 miljoen dollar.


Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!