Redactie - 24 januari 2013

Groei van snelheid internetverbindingen in Nederland stagneert


Akamai Technologies heeft zijn 'State of the Internet'-rapport over het derde kwartaal van 2012 gepubliceerd. Het rapport laat onder andere zien dat Nederland binnen West Europa nog altijd aan kop staat op het gebied van internetsnelheid: 82 procent van de internetverbindingen heeft een snelheid van 4Mbps (megabit per seconde) of hoger. De groei in de internetverbindingssnelheid in Nederland stagneert echter wel. De gemiddelde verbindingssnelheid nam met slechts 0,8 procent toe tot 8,5Mps. Het Q3 2012 State of the Internet rapport is gebaseerd op gegevens die Akamai op zijn wereldwijde netwerk - het Akamai Intelligent Platform - heeft gemeten.

De groei van het aantal 4Mbps+ verbindingen was in Nederland eveneens aan de lage kant. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal bedroeg de groei 3,7 procent; op jaarbasis 2,1 procent. Ter vergelijking: in Zwitserland (met 81% de nummer twee binnen West Europa) was de groei van 4Mbps+ verbindingen op jaarbasis een respectabele 16 procent. Wereldwijd moeten we alleen Zuid Korea voor laten gaan, waar 86 procent van de verbindingen een snelheid heeft van 4Mbps of hoger.

Koploper
Ook voor wat betreft zeer snelle internetverbindingen (10Mbps of hoger, de zogenaamde ‘high broadband’-verbindingen) bleef Nederland – samen met Zwitserland – aan kop in West Europa: in beide landen maakten deze snelle verbindingen in Q3 22 procent van het totaal uit. Opvallend is hier dat de Nederlandse groei ten opzichte van het voorgaande kwartaal (Q2 2012) een aardige 17 procent bedroeg, maar dat op jaarbasis slechts 1,1 procent meer high broadband-verbindingen door Akamai werd gedetecteerd. Om dit in perspectief te plaatsen: in Het Verenigd Koninkrijk nam het aantal 10Mbps+ verbindingen op jaarbasis met maar liefst 145 procent toe. Ook in andere Europese landen groeide het aantal high broadband verbindingen stevig ten opzichte van Q3 2011: Denemarken (64%), Zweden (61%), Finland (73%, België (57%), Duitsland (42%), Spanje (111%) en Frankrijk (79%).

“Nederland bevond zich altijd in de voorhoede van Europa op het gebied van breedbandverbindingen. En we behoren nog altijd tot de top, maar andere landen zijn duidelijk bezig met een inhaalslag”, zegt Hans Nipshagen, Regional Manager Benelux voor Akamai. “Het internetgebruik in Europa neemt een steeds grotere vlucht en gebruikers krijgen de beschikking over steeds meer bandbreedte. Dat heeft ook gevolgen voor de kerninfrastructuur van het internet, omdat die gebruikers ook meer gaan verwachten van de snelheid en kwaliteit van hun verbinding, bijvoorbeeld bij video-on-demand. En dat is nu juist waar een partij als Akamai een belangrijke rol kan spelen, om ervoor te zorgen dat aanbieders de beschikbare bandbreedte optimaal kunnen inzetten, met de beste gebruikersbeleving.”

IPv4 en IPv6
Het aantal beschikbare IPv4-adressen nam in het derde kwartaal van 2012 verder af. Volgens gegevens van de Regional Internet Registries (RIRs) in de verschillende landen, blijkt dat de uitgifte van IPv4-adressen door RIPENCC (de Europese RIR) in het derde kwartaal gestaag bleef stijgen, waarbij het zich in de tweede week van september stabiliseerde. Dit komt mooi overeen met de mijlpaal van 14 september 2012, toen RIPENCC zijn laatste blok van ongeveer 16 miljoen IPv4-adressen moest aanspreken. RIPENCC maakt daarbij bekend dat het vanaf dat moment zuiniger zal zijn met het uitgeven van IPv4-adressen: “Het is nu van het grootste belang dat stakeholders IPv6 uitrollen binnen hun netwerk, om de continuïteit van hun online activiteiten te garanderen en de toekomstige groei van het Internet veilig te stellen.”

De hoogst gemeten gemiddelde snelheid voor mobiele verbindingen in Q3 2013 was 7,8Mbps, van een mobiele provider in Rusland. Dezelfde provider wist ook de hoogst gemeten gemiddelde pieksnelheid te behalen: 39,2Mbps. Een Spaanse provider volgde echter op de voet, met 33Mbps. Nederland verbleekt bij deze snelheden: de hoogste gemeten gemiddelde mobiele snelheid was 2,1Mbps. Terwijl als pieksnelheid 10,5Mbps werd gemeten.


Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!