Redactie - 31 januari 2013

Exponentiele groei in aantal zakelijke tablets


Het gebruik van zakelijke tablets neemt nog altijd snel toe. Aan het einde van 2012 ziet Computer Profile ten opzichte van de situatie eind 2011 een stijging in het aantal zakelijk gebruikte tablets van ruim 400 procent. Dat komt enerzijds doordat het aantal bedrijfsvestigingen waar zakelijke tablets wordt gebruikt nog altijd snel toeneemt en anderzijds doordat het aantal tablets per locatie blijft stijgen.

Apple

Veruit de belangrijkste speler op dit terrein is en blijft Apple. Van alle door Computer Profile geïnventariseerde tablets betreft ruim 8 op de 10 tablets een iPad 1, 2 of 3. Samsung heeft een aandeel in het totaal van circa 7 procent. Alle andere fabrikanten hebben op de zakelijke markt vooralsnog een aandeel van 2 procent of lager. Dit blijkt uit een marktanalyse die Computer Profilede afgelopen 6 maanden hield met Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers over het gebruik van eindgebruikersapparatuur.

Overheid

Aan het einde van 2010, ongeveer een half jaar na de introductie van de iPad in Nederland, zagen we zakelijke tablets (verstrekt door de werkgever) bij een kleine 1 procent van de bedrijfsvestigingen met ten minste 50 medewerkers. Aan het einde van 2011 was dat reeds met 9 procentpunt gestegen. In de loop van 2012 is het aantal locaties verder gegroeid met 7½ procentpunt. De groei in de afgelopen 12 maanden was het grootst bij bedrijfsvestigingen met 100 tot 200 werknemers en 200 tot 500 werknemers. In beide segmenten is het aantal locaties met iPads nagenoeg verdubbeld. Branches met een relatief snelle groei in aantal locaties met zakelijke tablets zijn de overheid en de transportsector. In beide segmenten heeft bijna een verdrievoudiging van het aantal locaties met tablets plaatsgevonden. Overheidsinstanties waar tablets het meest naar voren komen, zijn Nederlandse gemeenten, maar ook in het gerechtelijk apparaat komt het gebruik van tablets steeds vaker voor.

Desktops en laptops

Nu het gebruik van zakelijke tablets in volume sterk aan het groeien is, is de tablet ook steeds vaker een concurrent voor de pc, in het bijzonder de laptop. De pc-markt bestaat voornamelijk uit een viertal producenten. Ongeveer 48 procent van alle desktops en laptops betreft een systeem van HP. Dat is een procentpuntje winst ten opzichte van het jaar daarvoor. HP kent bij bedrijfsvestigingen in het segment Medium sized businesses (50 tot 250 medewerkers) en instanties uit de publieke sector (overheid, onderwijs, zorg) haar grootste parkaandelen. Beiden zijn boven de 50 procent. De segmenten waar HP het best scoort zijn ook de segmenten waar Fujitsu het best scoort. Fujitsu zag in totaliteit haar parkaandeel in de pc-markt stijgen van 4,7 procent eind 2011 naar 6 procent nu.

Dell

Het aandeel van Dell, overall de nummer twee, is het hoogst bij bedrijfsvestigingen van multinationals en Fortune 500 organisaties en locaties uit het segment National Enterprises (250 tot 2500 medewerkers). Bij locaties van multinationals is Dell met 41 procent zelfs de marktleider. De twee segmenten waar Dell het duidelijkst naar voren komt, zijn ook de segmenten waar Lenovo, de nummer 4 op de Nederlandse markt, haar grootste parkaandelen kent. Zowel Dell als Lenovo zijn ten opzichte van een jaar geleden vrijwel gelijk gebleven in parkaandeel. Het deel van de pc-markt dat valt onder ‘overige’ leveranciers is drie procentpunt gedaald, namelijk van 10 naar 7 procent.

Thin clients

Van desktop naar mobiele apparatuur en thin clients Het aandeel van desktopcomputers in het totaal aantal systemen is de laatste jaren aan het dalen. Eind 2009 bedroeg het percentage desktops 72 procent van het totaal aantal eindgebruikerssystemen, eind 2010 bedroeg dat nog 69 procent, eind 2011 67 procent en nu is dat verder gedaald naar 63 procent. Het percentage laptops van het totaal aantal systemen is in deze periode gestegen; van ongeveer 18,5 procent eind 2010 naar de huidige 21 procent. Naast het toenemend belang van laptops is ook de invloed van thin clients aan het toenemen. Het aandeel thin clients steeg de laatste 3 jaar telkens met een procentpuntje tot de huidige 14 procent. Kortom, 1 op de 7 eindgebruikerssystemen betreft een thin client. Het toenemende gebruik van desktopvirtualisatie zal hier ongetwijfeld een belangrijke rol in spelen. Hoewel tablets in aantal sterk aan het toenemen zijn, vormt dit type eindgebruikerssystemen momenteel nog steeds niet meer dan 1½ procent van het totaal.

Zorg

Naast een verschuiving in het soort eindgebruikerssystemen zien we ook een lichte daling in het aantal systemen dat op een (gemiddelde) locatie in gebruik is. Voor de geïnventariseerde bedrijfsvestigingen (met 50 of meer medewerkers) lag in 2010 het gemiddeld aantal eindgebruikerssystemen op 222. In 2011 daalde dat naar een gemiddeld aantal van 214 systemen. In 2012 is dat verder afgenomen naar het huidige gemiddelde van 204 systemen per locatie. De meeste eindgebruikerssystemen worden gebruikt door instellingen uit de publieke sector. In tegenstelling tot andere sectoren, is het aandeel thin clients binnen de publieke sector relatief belangrijk, met name bij overheids- en zorglocaties.

Meer onafhankelijke data-analyses voor de ICT-industrie zijn te vinden op www.computerprofile.com/products/analytics-product

Door: Witold Kepinski

  

SLTN Vierkant Trend Micro  BW Risk to Resilience World Tour week 20 tm 23-2023
Progress Communications BN start week 17 tm 19

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!