Wouter Hoeffnagel - 18 augustus 2015

'Gebrekkig internet in basisonderwijs staat modern en uitdagend onderwijs in de weg'

900.000 leerlingen in het primair onderwijs dreigen de komende jaren niet te kunnen profiteren van modern en uitdagend onderwijs door gebrekkig internet op hun school. Dit stelt de PO-Raad. De raad roept zowel de Rijksoverheid, provincies als gemeenten op samen met scholen actie te ondernemen om alle leerlingen snel en goed internet te kunnen bieden.

De vraag naar digitaal, adaptief lesmateriaal groeit. Hierdoor nemen ook de eisen die aan internet worden gesteld toe. De huidige internetverbindingen van scholen zijn hier lang niet altijd op berekend. Onderzoek in opdracht van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT wijst uit dat 59% van de scholen op dit moment geen toegang heeft tot toekomstvast, betaalbaar en snel internet. De PO-Raad wijst op cijfers van Kennisnet, waaruit blijkt dat dit voor 5% tot 10% van de scholen nu al een belemmering is.

“Een snelle internetverbinding van voldoende bandbreedte is cruciaal voor goed en modern onderwijs”, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. “Het is daarom van groot belang dat de Rijksoverheid, gemeenten en provincies er zo snel mogelijk samen met scholen voor zorgen dat dit voor alle leerlingen beschikbaar is. Anders komt een hele generatie kinderen tekort.”

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!