Wouter Hoeffnagel - 23 september 2015

Nederland ICT roept op aanbevelingen AWTI snel uit te voeren

Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) concludeerde onlangs in een rapport dat de Nederlandse overheid te weinig prioriteit geeft aan ICT. De raad adviseert de overheid meer aandacht te krijgen voor ICT en ICT in het hart van het overheidsbeleid op te nemen. Nederland ICT onderschrijft het rapport en roept het kabinet op de aanbevelingen van de raad om te zetten in concrete acties. Net als Nederland ICT mist de AWTI een integrale kabinetsvisie op ICT en dus op de digitale economie.

De AWTI stelt in rapport ‘Klaar voor de toekomst’ vast dat de betekenis van ICT door beleidsmakers wordt onderschat. De adviesraad benadrukt dat ICT de key enabler is voor bijna alle andere key enabling technologies. De vier aanbevelingen van de AWTI sluiten aan op de visie en ambitie van Nederland ICT. Dat geldt in het bijzonder voor de aanbeveling om de ontwikkeling van de Nederlandse ICT-capaciteit vanuit een integrale visie in het hart van het beleid te plaatsen. Ook de aanbeveling om het onderwijs in te richten op de eisen die een economie stelt waarin ICT een dominante technologie is is iets wat Nederland ICT onderschrijft

Meer prioriteit geven aan ICT
De AWTI vraagt het kabinet meer prioriteit te geven aan de ontwikkeling en exploitatie van ICT binnen het innovatiebeleid. Ook de aanbeveling ervoor te zorgen dat de Nederlandse kennisinstellingen kunnen blijven beschikken over een ICT-infrastructuur van topkwaliteit met de daarbij behorende middelen legt de vinger op de zere plek.

Het advies is aangeboden aan de ministers Kamp (EZ), Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW). Nederland ICT is van mening dat uitvoering van de aanbevelingen bijdraagt aan de ambitie om van Nederland de eerste echt digitale economie van Europa te maken.

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei
BN en BW Anderswerken 15-05-2024 tm 31-05-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!