Wouter Hoeffnagel - 10 januari 2016

Rabobank wordt hoofdsponsor van Stichting DINL

De Rabobank heeft zich aangesloten als hoofdpartner bij Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). Het contract waarmee het partnership van de Rabobank bezegeld wordt, is op 7 januari jl. door Ralf Dekker (COO, lid Raad van Bestuur Rabobank) en Erwin Bleumink (voorzitter van DINL) ondertekend op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht.

De Rabobank is van mening dat de digitale infrastructuur van Nederland een belangrijke mainport functie vervult. Vanuit die gedachte leverde de bank eerder een bijdrage aan twee door Deloitte uitgevoerde onderzoeken die de noodzaak van een sterke digitale infrastructuur benadrukten. Deze rapporten zijn in 2013 en 2014 gepubliceerd en hebben mede geleid tot de oprichting van Stichting DINL.

Digitale mainport verder versterken
Het partnership van de Rabobank en DINL is voor beide partijen dan ook een logische volgende stap in de bestaande samenwerking. De partijen gaan zich inspannen voor het verder versterken van de digitale mainport functie, het benutten van de kansen die de digitale infrastructuur oplevert voor de Nederlandse economie en het uitwisselen van kennis waarmee beide organisaties hun positie kunnen versterken.

Rabobank ziet een sterke digitale infrastructuur als een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. “Ook voor ons als Rabobank is de verdere virtualisering van de dienstverlening van groot belang. Een betrouwbare en veilige digitale infrastructuur is daarvoor essentieel. Dit draagt bij aan een betere en snellere dienstverlening voor onze klant”, aldus Ralf Dekker.

Digitale infrastructuur niet alleen voor de IT-sector van belang
“De Rabobank is een belangrijke gebruiker van de digitale infrastructuur en heeft daarmee ook belang bij de continuïteit en veiligheid van de digitale infrastructuur en een rotsvast vertrouwen daarin. Als een van de grootste kredietverleners in Nederland maakt de Rabobank investeringen mogelijk in de verdere ontwikkeling en versterking van de digitale mainport”, aldus Erwin Bleumink. “Het partnership dat door de Rabobank en DINL gesloten is, toont dat de digitale infrastructuur een breder belang dient dan alleen dat van de IT-sector.”

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!