Wouter Hoeffnagel - 22 februari 2016

Gebrek aan structuur belemmert flexibiliteit van IT

IT is een belangrijk middel om innovatie te realiseren en het verschil te maken met de concurrentie. Veel organisaties nemen hun huidige systeemlandschap onder de loep, op zoek naar meer flexibiliteit en onderscheidend vermogen. In de praktijk blijkt het door een gebrek aan structuur en ‘het niet met elkaar in de pas lopen van business en IT’ echter lastig om hier op een goede manier invulling aan te geven.

Dit blijkt uit een inventarisatie van IT-dienstverlener COOLProfs onder IT-beslissers, werkzaam bij middelgrote en grote organisaties in onder meer de financiële sector, de energiemarkt, de verzekeringsbranche, groothandel, e-commerce en de zorgsector. Vrijwel alle organisaties die in de inventarisatie zijn meegenomen, hebben een systeemlandschap dat over de jaren heen is uitgebreid met meerdere applicaties en dat door uitzonderingen en work-arounds gefragmenteerd is geraakt. Daarnaast stelt het gros van de IT-beslissers dat hun IT-afdeling zich vooral bezighoudt met beheer en onderhoud.

Overkoepelende structuur ontbreekt vaak
Als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit blijkt er vaak een gebrek te zijn aan overkoepelende structuur. De IT-afdeling wordt gedreven door de noodzaak om zo goed en snel mogelijk in de behoefte van de business te voorzien. Het functioneert als traditionele leverancier van de business, waarbij het eigen bestaansrecht min of meer als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Voor de inzet van IT worden doorgaans afzonderlijke investeringsvoorstellen ingediend en een goed inzicht in de totale kosten ontbreekt dikwijls. Deze bevindingen zijn in lijn met de resultaten van het onderzoek ‘Bringing Dexterity to IT Complexity: What’s Helping or Hindering IT Tech Professionals’ (2015) van het Business Performance Innovation (BPI) Network: ‘Gebrek aan vaardigheden, kortetermijndenken, gebrek aan samenwerking en onvoldoende budget belemmeren de IT-transformatie.’

Onder druk van toenemende concurrentie uit de markt wil de business dat aanpassingen sneller worden doorgevoerd. Functionaliteit gericht op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen of het realiseren van een betere dienstverlening richting klanten, moet met een kortere time-to-market wordt opgeleverd. De business eist daarnaast dat de oplossingen toekomstbestendig zijn, oftewel flexibel en goed onderhoudbaar met het oog op veranderende wet- en regelgeving en het benutten van nieuwe marktkansen. En niet in de laatste plaats te realiseren tegen lagere kosten en met een goede beheersing van de migratierisico’s.

Co-creatie
De meeste IT-beslissers zijn van mening dat verandering gerealiseerd moet worden in samenwerking tussen business en IT. Zij beschouwen in navolging van Gartner de Agile methodiek als dé manier om in co-creatie oplossingen tot stand te brengen, de relatie tussen business en IT ten goede te veranderen en projecten te versnellen. Uit onderzoek van PwC uit 2014 bleek al dat met Agile de time to market met 18 tot 20 procent verbetert, de productiviteit met 14 tot 95 procent, de kosten met 7 tot 29 procent dalen en de tevredenheid van medewerkers toeneemt met 20 tot 40 procent. tegelijkertijd wordt onderkend dat Agile dan wel goed uitgevoerd dient te worden, in al zijn facetten en door de hele organisatie, omdat het anders meer problemen veroorzaakt dan dat het oplost.

Enkele van de gehoorde ervaringen zijn:

  • ‘Waar IT al overgegaan is op de Agile methodiek, houdt de business halsstarrig vast aan de watervalmethode’, 
  • ‘Silodenken is nog steeds een probleem’
  • ‘De grootste bottleneck voor succes is het gebrek aan vertrouwen bij de business in wat IT met Agile oplevert’.

Om dergelijke problemen voor te zijn, is concensus tussen business en IT over de enterprise architectuur volgens Joachim Vandecasteele, CTO van COOLProfs, essentieel: ‘De basis is een goede afstemming over het waarom, de business view, het wat, de information view en het hoe, de technology view.’

Structuur
Om op een goede en verantwoorde manier verandering te realiseren, is structuur volgens Vandecasteele eveneens cruciale factor. Dit kan worden bewerkstelligd door onder architectuur te werken in combinatie met de Agile methodiek.

Vandecasteele: “Met ‘Architected Agile’ wordt een applicatie enerzijds binnen het grotere geheel bezien en anderzijds worden diezelfde applicaties opgedeeld in kleinere, behapbare stukken. Zo ontstaat er inzicht in hoe een toepassing in het bestaande IT-landschap past, welke afhankelijkheden en koppelingen er bestaan en welke bestaande elementen kunnen worden hergebruikt. Tegelijkertijd kunnen via korte iteraties voortdurend stukken nieuwe functionaliteit worden opgeleverd. Op deze manier wordt de uitdaging om een flexibele en kosteneffectieve applicatiearchitectuur te bouwen in lijn met de bedrijfsstrategie een realistische uitdaging.”

Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024 Infopulse BW vierkant en liggend week 10 -2024
Arctic Wolf BN Gated Content

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!