Wouter Hoeffnagel - 08 april 2016

'VNO-NCW onderschat belang digitale mainport'

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) vindt het een gemiste kans dat in het mainport advies van ondernemingsorganisatie VNO-NCW geen aandacht besteed wordt aan de derde mainport van Nederland: de digitale mainport. Het advies werd deze week aan staatssecretaris Sharon Dijksma aangeboden.

De Tweede Kamer nam in oktober 2015 unaniem de motie Verhoeven aan, waarin de Nederlandse regering werd opgeroepen tot de ontwikkeling van een visie en beleid voor stimulering van de digitale mainport. Dat betekent dat politiek Den Haag de waarde en het belang van de digitale infrastructuur als mainport inziet en het tijd vindt om daar naar te handelen. VNO-NCW heeft deze lijn echter niet gevolgd in haar mainport advies.

Belangrijke voorwaarde voor digitalisering
“VNO-NCW mist daarmee een belangrijke voorwaarde voor de digitalisering van de samenleving en de economische ontwikkeling van Nederland. De impliciete aanname lijkt te zijn dat het mainport model slechts van toepassing is op de fysieke economie als het gaat om het creëren van economische waarde”, zegt Michiel Steltman, directeur van Stichting DINL.

De omissie van de digitale mainport in het VNO-NCW advies valt in het licht van de feiten dan ook niet te rechtvaardigen, stelt DINL. De digitale mainport levert significante directe en indirecte werkgelegenheid en een substantiële bijdrage aan het bruto nationaal product. Uit cijfers van Deloitte blijkt dat de gehele internet economie in Nederland in 2013 € 34 miljard euro toevoegde aan het BNP, ofwel 5,3%. Het groeipotentieel van de sector is enorm: jaarlijks groeit de bijdrage van de sector aan het BNP, uitgedrukt in euro’s, met 9%, en het aandeel in het BNP met 0,5%. Het aantal arbeidsplaatsen in de internet economie bedroeg in 2013 ca. 140.000 FTE.

Noodzakelijke voorwaarde voor groei
“Een sterke digitale infrastructuur die tot de top van de wereld behoort is een noodzakelijke voorwaarde voor deze forse, aanhoudende groei. Uit rapporten van Deloitte over de omvang en het belang van de Nederlandse digitale infrastructuur, blijkt onomstotelijk dat de economische dynamiek van de digitale mainport dezelfde karakteristieken heeft als die van de fysieke mainports. Het gaat niet alleen om de toegang tot online diensten en de digitalisering zelf, maar ook om de dynamiek en het ecosysteem dat aan de basis staat van de Nederlandse positie als digitale gateway naar Europa en de wereld. Nederland is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor datacenters. Giganten als Google, Microsoft, Facebook, Netflix en aanbieders van cloudservices- en andere online diensten vonden reeds hun weg naar Nederland. Ons land kan zich dan ook beroemen op een sterke en snel groeiende cloud- en hosting industrie”, aldus Steltman.

Uit het VNO-NCW advies blijkt wel dat de beide fysieke mainports inzetten op de mogelijkheden van digitalisering en big data. De verwachting is dat Schiphol en de Haven van Rotterdam verder zullen aanhaken op deze ontwikkelingen om hun positie te kunnen behouden en uitbouwen. Dat betekent ook dat de drie mainports van Nederland elkaar nodig hebben om concurrerend te kunnen blijven.

Dialoog
DINL staat open voor een verdere dialoog en roept VNO-NCW op om samen met de sector beleid te ontwikkelen dat gericht is op de stimulering van alle drie de mainports.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!