Witold Kepinski - 07 november 2017

Top-3 Gartner schaalversnellers voor digitale transformatie

Top-3 Gartner schaalversnellers voor digitale transformatie image

CIO's die proberen om de digitale transformatie in goede banen te leiden met de snelheid die nodig is om te slagen, hebben volgens Gartner een mix van drie schaalversnellers (Scale Accelerators) nodig. De drie schaalversnellers omvatten: digitale behendigheid (Digital Dexterity) netwerkeffect technologieën (Network Effect Technologies) en een geïndustrialiseerd digitaal platform (Industrial Digital Platform).

Tijdens de openingskeynote op Gartner Symposium / ITxpo 2017 in Barcelona , benadrukken Gartner-analisten dat schaal niet alleen over grootte gaat, maar ook over het heen en weer verplaatsen. Schaalvergroting maakt efficiëntieverbeteringen mogelijk. Scaling Across neemt de vaardigheden van de ene organisatie in de andere over, terwijl Scaling Out interne en externe platforms en ecosystemen met elkaar verbindt.

Eerste Scale Accelerator: Digital Dexterity

Digitale behendigheid gaat over een nieuw organisatieontwerp en een nieuwe talentenmix voor een nieuwe werkomgeving - een goed presterende digitale werkplek. Organisaties moeten intern veranderen om extern te veranderen, aldus Gartner. 

"Om te schalen, hebben we mensen met digitale handigheid nodig, mensen die samenwerken, wendbaar, analytisch, innovatief en creatief zijn", zegt Tina Nunno, vicepresident en Gartner Fellow. "Mensen die zowel het vermogen als de wens hebben om bestaande en opkomende technologieën te exploiteren voor betere bedrijfsresultaten."

Een digitaal handige cultuur vereist drie bouwstenen: Technologie, Betrokkenheid en Diversiteit. "Het is tijd om technologie voor gebruikerservaring te ontwikkelen op ervaringsvaardigheden, zoals ontwerpdenken, begeleide navigatie en a / b-tests zegt Leigh McMullen, managing vice president bij Gartner. "Investeer in SaaS-applicaties die medewerkers het voor zichzelf gemakkelijk maken om zaken voor zichzelf te doen - zaken als data-visualisatie en applicatie-integratie. Maak gebruik van virtuele persoonlijke assistenten om iedereen te bevrijden van taken met een lage waarde."

De tweede bouwsteen is betrokkenheid. "Betrek mensen bij het ontwerpcentrum voor uw technologie en uw processen," Nunno. "Daarvoor kunnen we de wetenschap van gedragsverandering gebruiken, bijvoorbeeld door medestanders, vertrouwde beïnvloeders en sociale normering te gebruiken. Zo komen we dichter bij het creëren van de juiste werknemerservaring."

Het derde element om een cultuur van digitale behendigheid op te bouwen, is diversiteit. CIO's zouden moeten kijken naar het benutten van diversiteit in alle vormen, zoals diverse gegevens, uiteenlopende talenten, diverse leveranciers, diverse achtergronden en diverse culturen. "Diversiteit stelt ons in staat om alle vormen van vooringenomenheid te overwinnen om de kracht van de massa en het digitale te benutten," zei McMullen. 

Tweede Scale Accelerator: Network Effect Technologies

Netwerkeffect technologieën transformeren het werk van de CIO van het nemen van tactische technologiebeslissingen in het bouwen van strategische platforms. Deze unieke reeks technologieën creëert betrouwbare groeipatronen, waarbij golven van verstoringen exponentieel op elkaar voortbouwen. Drie technologieën voor netwerkeffecten waarop de IT-beslisser zich voor 2018 kunt concentreren zijn: Internet of Things (IoT), API's (application programming interfaces) en kunstmatige intelligentie (AI).

IoT

"IoT schaalt de fysieke wereld, met IoT kunnen we alles van oliepijpleidingen tot menselijke aderen detecteren, meten en bemiddelen. Het stelt ons in staat om sneller betere beslissingen te nemen," zei Nunno. "Naarmate het aantal aangesloten apparaten groeit, gaat u van geen informatie naar overvloedige gegevens. Het netwerkeffect van IoT converteert snel individuele objecten naar systemen.”

Nunno heeft ook het soort mensen aangeduid om deze klus te klaren. "Zoek mensen die in staat zijn om alle soorten intelligentie in IoT in te bedden. Betrek professionals in gegevensbeheer om ervoor te zorgen dat u over verschillende brongegevens beschikt. Maak gebruik van de digitale behendigheid van burger data-wetenschappers." 

API

Terwijl IoT de fysieke wereld schaalt, schalen API's relaties in ecosystemen. Ze stellen CIO's in staat om eenvoudig partners, werknemers en zelfs concurrenten te verbinden tot een levendig, op het web gebaseerd netwerk dat waarde voor iedereen ontsluit. "De waarde komt langzaam naar voren en versnelt dan snel naarmate er meer deelnemers aan het ecosysteem worden toegevoegd en nieuwe API's worden ontdekt en gebruikt. Dat is het netwerkeffect", aldus McMullen. 

Met IoT-schaalvergroting in de fysieke wereld en API's die relaties schalen, beschouwt AI mensen opschalen. Gartner is van mening dat AI mensen zal helpen, niet zal vervangen. Bepaalde banen zijn verloren gegaan in elke technologische revolutie en er zijn nieuwe banen gecreëerd. AI is niet anders. Gartner-analisten zeiden dat het echte potentieel met AI de vergroting van mensen is.

"Het beste gebruik van AI vandaag en in de toekomst zal zijn om de menselijke capaciteiten te vergroten," zei Nunno. "Een menselijke machine is slimmer dan alleen, de machine schaalt de persoon, de persoon schaalt de machine."

Derde Scale Accelerator: industrialiseer het digitale platform

Het geïndustrialiseerde digitale platform ontketent de digitale behendigheid van personeel en het ontsluit de mogelijkheden van technologie voor netwerkeffecten. Industrialiseren betekent een digitaal platform gebruiken om nieuwe digitale marktplaatsen te creëren aldus Gartner. "Het mooie van het geïndustrialiseerde digitale platform is dat het de IT-beslisser in staat stelt om op schaal in alle richtingen waarde te creëren: omhoog, naar voren en naar achteren," zei Nunno. "Waarde creatie was vroeger een richting: van de organisatie naar klanten. Nu kan waard creatie in alle richtingen opschalen, van iedereen en overal."

Organisaties zullen hun digitale ambitie moeten bepalen door te bepalen wat voor soort organisatie zij willen zijn. Zonder een digitale bedrijfsambitie hebben organisaties gewoon een verzameling projecten. Vervolgens moeten CIO's voortbouwen op hun oude systemen. Ze zouden hun gemoderniseerde legacy-applicaties en hun digitale platform voor massale integratiecomplexiteit op grote schaal moeten combineren. Ze moeten hun platforms intern integreren, evenals met externe ecosysteempartners. Extern integreren is essentieel, omdat de best presterende CIO's verwachten dat ze het aantal belangrijke ecosysteempartners dat ze in de komende twee jaar hebben verdubbeld, zo besluit Gartner.

WK

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!