Wouter Hoeffnagel - 19 april 2018

Wetsvoorstel voor meldplicht overnames telecomsector naar Raad van State

Wie Nederlandse telecomvoorzieningen wil overnemen, moet dit voortaan melden bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dankzij de maatregel krijgt de overheid meer invloed op bedrijven die van vitaal belang worden geacht, zoals telecom-, internet- en datacenterproviders. Een wetsvoorstel hiervoor is door staatssecretaris Mona Keijzer van EZK naar de Raad van State gestuurd.

Het wetsvoorstel geeft de overheid meer ruimte om maatregelen te nemen tegen ongewenste overnames in de telecomsector. Deze kunnen worden verboden of teruggedraaid indien zij de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar brengen. Dit kan bijvoorbeeld indien de dienstverlening door een overname mogelijk onbetrouwbaar wordt of dreigt uit te vallen. Staatssecretaris Keijzer: “Als internet, dataverkeer en telefonie niet goed werken, raakt het openbare leven ontwricht. Consumenten en ondernemers leiden bovendien economische schade. Nederland heeft veel profijt van een open economie. Maar het kabinet wil verhinderen dat onbetrouwbare, niet-transparante of criminele bedrijven aan onze nationale veiligheid komen. Daarom bescherm ik deze vitale sector en voer een meldplicht in. Dit is een vorm van actieve goedkeuring van belangrijke overnames die ook in het Regeerakkoord is afgesproken.”

Continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid

Het wetsvoorstel heeft niet alleen betrekking op aanbieders van internet, mobiele en vaste telefonie. Ook partijen die voorzieningen leveren zoals internetknooppunten, datacentra, hosting- en certificeringdiensten vallen onder de wetgeving. Deze organisaties zijn volgens de staatssecretaris van belang voor de continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienstverlening en de infrastructuur in Nederland. Op Europees niveau is overigens vastgelegd dat overheden alleen mogen ingrijpen bij overnames indien er sprake is van redenen van dwingend algemeen belang, bijvoorbeeld indien de nationale veiligheid of openbare orde in het geding is.

Staatssecretaris Keijzer heeft het wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd. Het kabinet verwacht de wet na de zomer van 2018 te kunnen indienen voor behandeling in de tweede kamer.

SLTN Vierkant Simac BW vierkant week 50 tm 52-2023
SentinelOne bannercampagne BW BN 04-09-2023 tm 31-01-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!