Wouter Hoeffnagel - 23 april 2018

Noodklok over tekort aan cybersecurity specialisten in Nederland

Hoogleraar Bibi van den Berg, lid van de Cyber Security Raad (CSR), luidt de noodklok over het tekort aan cybersecurity specialisten in Nederland. In het buitenland krijgt specialisten echter interessante aanbiedingen, waardoor veel studenten die in cybersecurity worden opgeleid naar het buitenland vertrekken.

Van den Berg uit zijn zorgen tegenover het FD. Het tekort aan cybersecurity specialisten in Nederland is voor de Raad een groot punt van zorg. De hoogleraar wijst erop dat het aantal cybersecurity studenten snel groeit. Zo is het aantal studenten in Delft in een jaar tijd van 400 naar 1.000 gestegen, terwijl in Leiden het aantal cybersecurity het komend jaar is verdubbeld van 150 naar 300. Veel van deze studenten vertrekken na hun opleiding naar het buitenland, waardoor in eigen land tekorten blijven bestaan aan cybersecurity specialisten.

'Omliggende landen investeren veel meer'

"We beginnen er de consequenties van te voelen dat de overheid te weinig investeert in onderzoek. In de EU is afgesproken dat landen in 2020 3% van het nationaal inkomen uitgeven aan onderzoek. Nederland heeft nu al jaren de 2% niet eens gehaald. Voor cybersecurity komt er nu eindelijk extra geld, dat is goed nieuws, maar de omliggende landen investeren veel meer", aldus Van den Berg.

Van den Berg wijst op een bijkomend probleem veroorzaakt door de 'braindrain'. "Er blijven dus ook weinig afgestudeerden en promovendi in het onderwijs actief. Terwijl we dus steeds meer studenten door die opleidingen duwen. Ik ben het afgelopen jaar nauwelijks aan onderzoek toegekomen, ik ben voortdurend aan het lesgeven. Dat vind ik heel leuk, maar er zit een grens aan. Nederlandse wetenschappers hebben de afgelopen jaren veel onderzoek geleverd, met veel impact, ondanks achterblijvende investeringen in het onderwijs. Nederland toetert wel over de kenniseconomie, maar we werken al twintig jaar in een klimaat van steeds meer krapte", aldus de hoogleraar.

Het volledige interview met Van den Berg is hier te vinden.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!