Redactie - 23 november 2018

Minderheid Nederlandse bedrijven ziet zichzelf als disruptor

Minderheid Nederlandse bedrijven ziet zichzelf als disruptor image

Zeker 28% van de Nederlandse bedrijven ziet zichzelf als een ‘disruptor’ die de gevestigde orde kan uitdagen. Dit terwijl slechts 1 op de 25 bedrijven in Nederland bestempeld kan worden als een Digital Leader volgens de Dell Technologies Digital Transformation Index (DT Index) die werd samengesteld in samenwerking met Intel.

De DT Index brengt de vooruitgang op het gebied van digitale transformatie van middelgrote tot grote bedrijven in kaart en onderzoekt daarbij de digitale verwachtingen en zorgen van het management. Het onderzoek wijst uit dat 35% van de managers van Nederlandse organisaties gelooft dat hun organisatie moeite zal hebben om te voldoen aan de veranderende verwachtingen van klanten in de komende vijf jaar. 27% van hen is bang dat hun organisatie achterop zal raken.

De berekeningen van de DT Index zijn gebaseerd op de inschatting van bedrijven over hun eigen prestaties op de volgende gebieden: de mate waarin zij kerneigenschappen van een digitale onderneming bezitten*, hun bestaande IT-strategie, workforce transformation-strategie en geplande investeringen.

Twee jaar na de eerste uitgave van de DT Index in 2016 hebben Dell Technologies en Intel de reikwijdte van het onderzoek meer dan verdubbeld (van 16 naar 42 landen) en werden 4.600 bedrijven gebenchmarkt.

dell-disropter-nl.jpg


Ondanks dat de groep Digital Leaders slechts minimaal gegroeid is sinds 2016, signaleert de DT Index beweging tussen andere groepen. 11% van de bedrijven in Nederland wordt nu gecategoriseerd als Digital Laggard (een daling van 3% ten opzichte van 2016). Dit betekent dat in 2018 relatief minder bedrijven het zonder digitaal plan moeten stellen en slechts zeer beperkte initiatieven en investeringen hebben om digitale transformatie te stimuleren.

De Digitale Transformatie Index laat zien dat relatief veel bedrijven blijven steken in de onderste twee groepen (45% in 2016 en maar liefst 55% in 2018). Dat betekent dat zij maar langzaam richting een digitale transformatie bewegen of helemaal geen digitaal plan hebben voor hun organisatie. Waar in 2016 de grootste groep bestond uit Digital Evaluators (van 45% in 2016 gedaald naar 30% in 2018), bestaat de grootste groep twee jaar later uit minder digitaal bedreven Digital Followers (van 31% in 2016 gegroeid naar 44% in 2018).

Belemmeringen voor digitale transformatie

Volgens het onderzoek worden nagenoeg alle Nederlandse bedrijven (95%) tegenwoordig geconfronteerd met grote obstakels in hun digitale transformatie.

De vijf vaakst genoemde belemmeringen op weg naar digitale transformatie zijn:
Gebrek aan budget en/of middelen (35%)
Gebrek aan samenhangende digitale strategie en visie (34%)
Zorgen over privacy van data en cybersecurity (32%)
Gebrek aan steun van topmanagement (30%)

Onvolwassen digitale cultuur: gebrek aan afstemming en samenwerking (26%)
Deze obstakels belemmeren de inspanningen voor digitale transformatie. Zeker 74% van de Nederlandse managers vindt bijvoorbeeld dat digitale transformatie binnen hun organisatie breder gedragen moet worden (ten opzichte van 71,5% in 2016). Slechts 6% is sterk overtuigd dat zij eerder een ‘disruptor’ zullen zijn dan dat zij zelf door een ander bedrijf belemmerd of verstoord worden in de komende vijf jaar.

“De meeste Nederlandse bedrijven beseffen dat ze moeten veranderen om de komende jaren relevant te blijven, en toch zijn ze niet altijd bereid om budgetten vrij te maken om het tij te keren”, merkt Patrick van de Coolwijk (foto), Managing Director Commercial van Dell EMC Nederland, op. “Organisaties die dat niet doen onderschatten hoe belangrijk het is om nu al volop in te zetten op digitale transformatie. Bedrijven die enkele jaren geleden nog disruptor waren, worden nu door nieuwkomers aan de kant gezet. Zo snel kan het gaan.”

Digitale obstakels overwinnen
De DT Index toont aan dat bedrijven stappen ondernemen om barrières weg te nemen en het gevaar om door meer alerte, innovatieve spelers buitenspel te worden gezet proberen te reduceren. Dit gebeurt echter stapje voor stapje:
53% gebruikt digitale technologie om ontwikkeling van nieuwe producten en diensten te versnellen (7,5% groei ten opzichte van 2016)
51% bouwt beveiliging en privacy in voor alle apparaten, applicaties en algoritmes (2,5% groei ten opzichte van 2016)
43% onderneemt actie om vaardigheden en expertise intern te ontwikkelen, zoals eigen medewerkers leren coderen (24% groei ten opzichte van 2016)
42% stimuleert kennisdeling tussen afdelingen, met name tussen IT en business (32% groei ten opzichte van 2016)
39% omarmt agile softwareontwikkeling, waardoor nieuwe applicaties sneller gecodeerd en veilig geïntroduceerd worden (2% groei ten opzichte van 2016)
Bedrijven investeren ook in opkomende technologieën en cybersecurity om hun transformatie te ondersteunen en te beveiligen.

Nederlandse bedrijven zijn van plan om in de komende drie jaar te investeren in:
Cybersecurity: 58% (niet meegenomen in het onderzoek van 2016)
Een multi-cloud-omgeving: 56% (27% groei ten opzichte van 2016)
IoT-technologie: 47% (1% daling ten opzichte van 2016)
Een compute-centric aanpak voor datacenterinrichting en workload ondersteuning/optimalisatie 42% (niet meegenomen in het onderzoek van 2016)
Opslag op basis van Flash-technologie: 38% (1% groei ten opzichte van 2016)
Lager op de prioriteitenlijst staan investeringen in AI (35%), cognitieve systemen (33%), Virtual Reality/Augmented Reality (23%), neuromorfische hardware die hersenen kan imiteren (22%), blockchain (21%), kwantumtechnologie (20%) en commerciële drones (7%).

“Er is blijkbaar wel bereidheid onder Nederlandse bedrijven om te investeren, maar bedrijfsleiders moeten beseffen dat digitale transformatie enkel slaagt als ook de businessmodellen worden aangepast aan de nieuwe realiteit”, waarschuwt Patrick van de Coolwijk. “Dat houdt ook in dat de werknemers de digitale mogelijkheden leren benutten. Voor veel bedrijven is het de hoogste tijd om hier echt op in te zetten, want zo’n transformatie neemt flink wat tijd in beslag. Bij Dell Technologies staan we klaar om deze bedrijven te helpen een ambitieus maar haalbaar businessplan voor hun digitale transformatie op te stellen dat rekening houdt met alle aspecten die hierbij komen kijken.”

Onderzoeksmethode
In de zomer van 2018 heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau Vanson Bourne honderd Nederlandse managers van middelgrote tot grote bedrijven gevraagd hun positie in de Dell Technologies Digital Transformation Index in te schatten. Vanson Bourne beoordeelde de digitale inspanningen van bedrijven door hun IT-strategie, workforce transformation-initiatieven en veronderstelde prestatie (op basis van een set van criteria voor digitale ondernemingen) in kaart te brengen. De wereldwijde resultaten van 4.600 respondenten uit 42 landen worden begin 2019 bekendgemaakt.

Meer informatie
Extra informatie over de Dell Technologies DT Index van 2016 vindt u hier: https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/digital-transformation-index.htm
Aanvullende informatie over het Realizing 2030-programma van Dell Technologies vindt u hier: www.delltechnologies.com/realizing2030
* Kenmerken van een digitale onderneming
In 2015 hebben bedrijfsleiders een lijst van digitale criteria opgesteld waaraan bedrijven moeten voldoen om in de komende tien jaar succesvol te zijn:
Innoveren op flexibele wijze (agile)
Proactief nieuwe kansen ontdekken
Transparantie en vertrouwen tonen
Unieke en gepersonaliseerde ervaringen bieden
Altijd beschikbaar zijn en real-time handelen

Meer informatie

* Kenmerken van een digitale onderneming

In 2015 hebben bedrijfsleiders een lijst van digitale criteria opgesteld waaraan bedrijven moeten voldoen om in de komende tien jaar succesvol te zijn:

  • Innoveren op flexibele wijze (agile)
  • Proactief nieuwe kansen ontdekken
  • Transparantie en vertrouwen tonen
  • Unieke en gepersonaliseerde ervaringen bieden
  • Altijd beschikbaar zijn en real-time handelen
Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!