Wouter Hoeffnagel - 22 april 2019

AWS, Azure en GCP zijn populairst cloudplatformen voor IoT-toepassingen

Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud Platform (GCP) zijn de meest populaire cloudplatformen voor Internet of Things (IoT) toepassingen. IoT ontwikkelaars maken vooral gebruik van C, C++, Java, JavaScript en Python. MQTT blijft het meest gebruikte communicatieprotocol.

Dit blijkt uit de Eclipse IoT Developer Survey van de Eclipse Foundation onder 1.700 ontwikkelaars. 65% van de respondenten geeft aan op dit moment aan een IoT-project te werken of die binnen de komende 18 maanden te zullen doen. Slechts 9% meldt dat hun organisatie niet van plan is IoT-oplossingen te ontwikkelen.

Security blijft belangrijkste bron van zorgen

De belangrijkste bronnen van zorgen rond IoT-applicaties zijn - net als vorig jaar - security, connectiviteit en dataverzameling en -analytics. Connectiviteit is binnen deze top drie van de derde naar tweede positie gegaan, terwijl dataverzameling en -analytics juist is gezakt naar de derde positie. Dit illustreert volgens de Eclipse Foundation enerzijds de groeiende volwassenheid van IoT analytics en anderzijds de komst van niche connectiviteitsprotocollen. Doordat meer protocollen beschikbaar zijn, hebben ontwikkelaar meer moeite het juiste protocol te selecteren.

AWS, Azure en GCP zijn de drie meest populaire cloudplatformen onder IoT-ontwikkelaars, wat overeenkomt met bredere trends in de algehele cloudmarkt. Public cloud is in 2018 gegroeid en heeft marktaandeel afgenomen van zowel de private cloud als on-premises implementaties van Openstack, Kubernetes en Cloud Foundry. Vooral de flexibiliteit van de cloud drijft deze ontwikkeling.

Programmeertalen

C+, C++, Java, JavaScript, Python en PHP zijn de meest populaire programmeertalen onder IoT-ontwikkelaars. Wel zijn hierbij verschillen zichtbaar voor het soort project dat ontwikkelaars uitvoeren. Zo is voor projecten die gebonden zijn aan apparaten C, C++, Java en Javascript het meest populair, terwijl voor gateway en edge notes ontwikkelaar het vaakst kiezen voor Java, Python, C++ en C. Voor cloud-gebaseerde IoT-toepassingen geven ontwikkelaars de voorkeur aan Java, Javascript, Python en PHP.

Meer informatie is te vinden in een blogpost die de Eclipse Foundation over het onderzoek heeft gepubliceerd.

Insight BW 27-09 tm 04-10-2023 SentinelOne BW 04-09-2023 tm 16-10-2023
SentinelOne BN BW 11-09 tm 18-09-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!