Wouter Hoeffnagel - 01 juli 2019

Telecomaanbieders moeten strengere eisen stellen aan leveranciers

Telecomaanbieders worden verplicht aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen om de weerbaarheid tegen dreigingen vanuit landing te verhogen. Zo worden zij verplicht extra hoge eisen te stellen aan leveranciers van diensten en producten in kritieke onderdelen van telecomnetwerken. Dit moet de kwetsbaarheid van de netwerken verminderen.

Dit blijkt uit het advies van de Taskforce Economische Veiligheid onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Op basis van dit advies is door minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer de voorgenomen aanpak ten aanzien van de beveiligen van het huidige en toekomstige 5G netwerk naar de Tweede Kamer gestuurd. De strengere eisen worden uiteengezet in een Algemene Maatregel van Bestuur, die dit najaar wordt gepubliceerd.

'Internet is onmisbaar voor bedrijfsleven'

Minister Grapperhaus en minister Keijzer noemen goed, snel en veilig internet onmisbaar in de Nederlandse economie en voor het Nederlands bedrijfsleven. De sterke positie van Nederland als digitaal koploper binnen de Europese Unie wil het kabinet behouden. Tegelijkertijd blijkt uit recente jaarverslagen van de diensten en het Cybersecuritybeeld Nederland van de NCTV de dreiging van spionage en sabotage door landen permanent aanwezig is. Deze zorgen zijn ook meer specifiek de afgelopen tijd geuit over de uitrol van 5G.

In het advies waar de taskforce nu mee komt worden huidige netwerken aangemerkt als vitaal proces. De continutiet en beschikbaarheid van deze netwerken zijn van cruciaal belang voor ons bedrijfsleven en de maatschappij. Europese samenwerking in de beveiliging van het 5G netwerk en het nemen van maatregelen is volgens de taskforce noodzakelijk. Het kabinet steunt een gezamenlijke Europese aanpak. Hierbij kan gedacht worden aan internationale wetgeving, coalitievorming of internationale ontwikkeling van normen en standaarden.

Structurele aanpak

De taskforce stelt ook vast dat een structurele aanpak nodig is met het oog op de continu ontwikkelingen in het dreigingsbeeld en technologische ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen binnen de telecomsector. In samenwerking met de telecomaanbieders wordt een structureel proces ingericht waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met bedrijfseconomische aspecten, voor zover de nationale veiligheid hierdoor niet in het geding komt.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!