Redactie - 06 augustus 2019

Is Europa klaar voor de zelfrijdende auto?

Moderne wagens hebben heel wat techniek aan boord die de bestuurder assisteren bij het rijden. Het ABS-systeem bestaat al ruim een halve eeuw, maar in recente jaren werden er ook andere technieken geïntroduceerd, zoals Adaptieve Cruisecontrol (ACC) en Lane Assist. Ondertussen worden er ook auto’s ontwikkeld die helemaal zelfstandig kunnen rijden. Veel mensen zijn echter sceptisch over deze nieuwe technologie en stellen zich vragen bij de veiligheid van zelfrijdende wagens.

De mate van autonomie van een auto kan ingedeeld worden in vijf categorieën:
- Niveau 0: Geen autonomie. De bestuurder heeft alle controle over het voertuig.
- Niveau 1: De bestuurder wordt op basisniveau ondersteund met ABS, ESP, Cruisecontrol, enz.
- Niveau 2: De auto kan zelfstandig versnellen, remmen en sturen, terwijl de bestuurder toezicht houdt en kan ingrijpen als dat nodig is.
- Niveau 3: In bepaalde situaties hoeft de bestuurder niet meer op de weg te letten, omdat de auto het overneemt.
- Niveau 4: De auto rijdt grotendeels zelfstandig en de bestuurder hoeft bijna niet in te grijpen.
- Niveau 5: De auto rijdt volledig zelf. Er is geen bestuurder meer nodig.

zelfrijdendeauto1.png

Op dit moment zijn de meeste mensen bekend met auto’s met een autonomie van niveau 2. Het zal echter niet lang meer duren tot auto’s volledig zelfstandig kunnen rijden. Bedrijven zoals Google en Uber zijn volop bezig met het ontwikkelen van zelfrijdende taxi’s. Maar mensen er wel klaar voor om hun rol als bestuurder aan kunstmatige intelligentie toe te vertrouwen?

Nieuwe ontwikkelingen roepen altijd veel gevoelens op en de meeste mensen hebben de neiging om af te wachten. Dit is ook het geval bij autonome auto’s. We zijn het niet gewend dat auto’s alles zelf kunnen doen en dat onze rol als bestuurder daardoor verandert. Velen stellen zich ook vragen bij de veiligheid van zelfrijdende wagens.
Om meer te weten te komen over de publieke opinie rond zelfrijdende auto’s, voerde Oponeo.nl een onderzoek uit. 500 respondenten uit verschillende landen, met verschillende leeftijden en beroepen gaven kennis van hun verwachtingen en angsten rondom autonoom rijden.

Vertrouwen in autonoom rijden

zelfrijdendeauto2.png

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 47% van de mannelijke en 53% van de vrouwelijke respondenten in een auto zou stappen met een autonomie hoger dan niveau 1. Dat is erg opvallend, want dat betekent dat ongeveer de helft van de mensen niet eens in een auto wil zitten die met Adaptieve Cruise control rijdt.

Maar liefst 57% van de respondenten ziet autonome auto’s als een bedreiging. Slechts 49% van de mannen acht de zelfrijdende auto als veilig. Het gaat zelfs zo ver dat 54% van de mannen de straat niet meer durft over te steken met autonome auto’s in de buurt. Bovendien geeft slecht 13% van hen aan dat ze in zo’n auto zouden stappen. Vrouwen vinden zelfrijdende wagens doorgaans veiliger. Slechts 38% zou bang zijn de straat over te steken als er zelfrijdende auto’s in de buurt zijn. Toch zou slechts 20% van de vrouwen daadwerkelijk in een autonome auto stappen.

Generatiekloof?
Oponeo wilde ook te weten komen of er verschillen zijn tussen de meningen van verschillende generaties. Millennials (18- tot 34-jarigen) gaven aan het minste vertrouwen in autonoom rijden te hebben: slechts 41,5% acht zelfrijdende auto’s als veilig. Op plaats twee staat Generatie X. Maar liefst 44% van de 35- tot 50-jarige respondenten denkt dat autonome wagens veilig zijn. Van de Babyboomers (50- tot 70-jarigen) acht 45% de zelfrijdende auto als veilig. We kunnen hier echter niet van een generatiekloof spreken, aangezien het verschil tussen de generaties niet erg groot is.

Moraliteit van autonome auto’s

zelfrijdendeauto3.png

Wanneer er geen bestuurder meer in de auto aanwezig is, betekent dat dat de auto alle beslissingen zal moeten nemen. Maar in hoeverre zal kunstmatige intelligente in de toekomst in staat zijn om situaties in te schatten zoals de mens dat zou doen? En volgens welke morele standaarden zal een zelfrijdende auto handelen? Oponeo peilde naar de verwachtingen van de respondenten over het vermogen van zelfrijdende auto’s om beslissingen te nemen op basis van morele principes.

50% van de respondenten vindt dat de inzittende(n) in geval van een ongeluk altijd beschermd moeten worden, terwijl 47% van de respondenten vindt dat de auto altijd het grootste aantal mensen moet redden. Slechts 3% vindt dat de auto willekeurig moet kiezen.
66% van de respondenten zou zichzelf opofferen voor anderen in geval van een ongeluk. Bovendien zijn vrouwen ongeveer 10% meer ertoe geneigd dat te doen dan mannen. Slechts 34% van de respondenten geeft aan zichzelf te willen redden in plaats van anderen.
Slechts 42% de respondenten denkt dat een voertuig ooit morele beslissingen zal kunnen nemen. Van de mensen die in de IT werkzaam zijn, gelooft echter 60% dat moraliteit geleerd kan worden aan autonome auto’s.

Veilig of niet?
Veel mensen zien zelfrijdende auto’s toch een beetje als een bedreiging. 55% van de respondenten die de auto als onveilig acht, denkt dat technische defecten het grootste risico vormen. Bovendien vindt 85% dat een zelfrijdende auto een bedreiging vormt voor de inzittenden. Zelfs de mensen die geloven dat autonome auto’s veilig zullen zijn, zouden het liefst een signaal van de auto krijgen wanneer zij als voetgangers worden gezien, zodat ze de straat veilig kunnen oversteken.

Conclusie
Het lijkt erop dat een groot aantal mensen het idee van een zelfrijdende auto nog niet helemaal vertrouwt. Wanneer we naar de verwachtingen over autonome auto’s kijken, lijken vrouwen iets minder moeite te hebben om de controle over hun auto uit handen te geven en in een auto te stappen met een hogere mate van autonomie. Als het gaat om moraliteit vinden de meeste mensen dat de auto in de eerste plaats de inzittenden moet beschermen en niet de omstanders.

Wellicht is het fenomeen van de zelfrijdende auto nu nog te nieuw en wachten de meeste mensen liever af. Naarmate autofabrikanten in de toekomst auto’s met steeds hogere niveaus van autonomie introduceren, zullen de meningen over deze voertuigen zeker veranderen. Er staan dus spannende tijden te wachten voor de auto-industrie.

Het hele onderzoek is hier terug te vinden.

Door: Richard de Jong, Oponeo

NTT BW start 31-5 TM 14-6 Open Line BW 06-06 tm 13-06-2023
Pax8 BN/BW 29-05 tm 18-06-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!