Wouter Hoeffnagel - 06 november 2019

Caesar Groep en VX Company winnen regie-aanbesteding ministerie van J&V en COA

Caesar Groep en VX Company winnen de mantelovereenkomst ICT-opdrachten ten behoeve van het ministerie van Justitie en Veiligheid, alsmede het Centraal Orgaan opvang asielzoeker. De mantelovereenkomst betreft ICT-opdrachten voor zeven deelnemende organisaties: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Dienst Terugkeer & Vertrek (DTV), Justitiële Informatiedienst (Justid), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De omzet die onder deze Raamovereenkomst gerealiseerd kan worden is gemiddeld 10.000.000 euro per jaar, exclusief BTW. De beoogde ingangsdatum is november 2019 met een looptijd van 4 jaar.

De combinatie moest in zijn inschrijving aantonen onderscheidend te zijn op twee hoofdaspecten:

  • Toegang tot de gehele ICT-sector (gezien sterk uiteenlopende huidige en verwachte expertises)
  • Adoptie van agile werken (met rekening kunnen houden met de sterk uiteenlopende volwassenheid niveaus van de deelnemers).

Via een zogenoemde proeve van bekwaamheid heeft de combinatie aangetoond ook succesvol te adviseren rond een passende inrichting van een project bij een deelnemer met een agile werkwijze.

Ontwikkeling, beheer en onderhoud

Caesar Groep en VX Company zullen onder deze mantelovereenkomst werkzaamheden realiseren die in grofweg twee groepen in te delen zijn. Ten eerste zijn werkzaamheden aan maatwerkapplicaties op het gebied van ontwikkeling, beheer en onderhoud voorzien. In de tweede groep vallen alle overige maatwerkwerkzaamheden, die op zeer gevarieerd gebied qua technieken en expertises en met een resultaatverplichting uitgevoerd zullen worden.

Gerard Klein Bluemink, directeur bij VX Company: "Wij zijn bijzonder trots dat we als combinatie van wat kleinere ICT-bedrijven deze regie-aanbesteding vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben gewonnen. Als één van de vijf mantelleveranciers en in concurrentie met de grootste ICT-bedrijven. We zien het als een duidelijk teken van vertrouwen van de overheid in samenwerkende MKB ICT-bedrijven."

Dick Hof, directeur bij Caesar Overheid: "In de combinatie Caesar en VX Company zijn we gewend om binnen de eigen groep en met partners samen te werken vanuit het belang voor de klant. We zijn gewend om veel te schakelen en hebben dat in deze aanbesteding waar de adoptie van agile zo'n belangrijke rol speelt overtuigend aangetoond. We gaan vol trots aan de slag!"

Trend Micro BW week 20 rm 23-2023 Cloudian BW - week 11/12-2023
ALSO CTV BW 06-06-2023 t/m 15-06-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!