Wouter Hoeffnagel - 26 februari 2020

Datalek bij United Consumers

Gegevens van klanten zijn door energieleverancier United Consumers per abuis naar duizenden andere klanten gestuurd. Onder meer e-mailadressen, woonadressen en namen van andere klanten zijn te vinden in de e-mail. De mail is verstuurd naar 2.865 klanten.

United Consumers erkent het lek; getroffen klanten zijn door de energieleverancier per sms-bericht op de hoogte gesteld. Het lek ontstond bij het versturen van een update over het energieverbruik van klanten. Hierbij werd het e-mailadres van de vorige geadresseerden niet verwijderd, waardoor steeds nieuwe e-mailadressen werden toegevoegd. Sommige klanten ontvingen hierdoor in korte tijd duizenden e-mails, waarin ook gegevens van andere klanten zichtbaar waren.

Storing

"De storing in ons mailsysteem is het gevolg van een update die we uitgevoerd hebben. De bedoeling was dat onze energieklanten een notificatie kregen dat hun maandelijkse energieverbruik klaarstond. Normaal gezien gaat dit proces altijd goed en dat was ook vanochtend het geval. De computer selecteerde in eerste instantie netjes een klant, stelde een e-mail op en verstuurde deze naar de betreffende ontvanger", schrijft United Consumers op zijn website.

"Na een klein kwartier bleek er toch een fout te zitten in het mailsysteem. Waar klant 1 netjes zijn of haar verbruiksoverzicht kreeg, bleek deze klant ook het verbruiksoverzicht te ontvangen van klant 2, 3, 4 etc. Bij elke nieuwe mail die het systeem aanmaakte, bleef het e-mailadres van de vorige ontvanger staan."

De fout werd tijdig ontdekt, waardoor de mailing kon worden stopgezet en het aantal getroffen klanten kon worden beperkt. De energieleverancier gaat melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!