Redactie - 26 februari 2020

Enable U zorgt voor de juiste datastromen

Enable U zorgt voor de juiste datastromen image

Bedrijfsprocessen, zowel intern als extern, raken steeds meer verknoopt. Terwijl brondata binnen steeds meer platformen liggen opgeslagen. Goede en veilige integratie vormt de hoeksteen van hedendaagse bedrijfsprocessen. “En daar liggen precies onze kennis en vaardigheden; opgebouwd in vijftien jaar uitvoeren van integratieprojecten”, zegt Frank Arts, oprichter en CEO van Enable U.

Tijdens het gesprek met Dutch IT Channel spreekt Arts in het bijzijn van zijn collega Chief Commercial Officer Niels Beckers. Beiden hebben een technische achtergrond; Arts als werktuigbouwkundige en Beckers als natuurkundige. Maar de techniek op zichzelf vinden ze niet zo spannend; de doelstelling van Enable U en de uitdaging voor organisaties zit hem meer in het goed en veilig laten werken van techniek. Dat vinden we ook terug in de naamgeving van het bedrijf: Enable U. “Toen we de onderneming vijftien jaar geleden oprichtten, wilden we uitstralen wat de kerntaak is van ons bedrijf: onze klanten dusdanig bedienen dat zíj hun werk goed kunnen doen. Dat mogelijk maken is onze drijfveer. 

Inmiddels werken er 60 mensen bij de onderneming, die het hoofdkantoor in Amsterdam heeft. De afgelopen jaren is enable U met dubbele cijfers gegroeid en Arts verwacht dat het dit jaar niet anders zal zijn. "Onze kracht ligt in het rechtstreeks met elkaar laten communiceren van verschillende softwarepakketten, opdat organisaties veilig en efficiënt hun bedrijfsprocessen kunnen uitvoeren", aldus Arts.

Samenspel

Het gaat altijd, zo vertelt het tweetal, om een samenspel van activiteiten, zowel binnen een organisatie als over de eigen organisatiegrenzen heen, waarbij de uitwisseling van data tussen applicaties en organisaties een centrale rol heeft. Enable U zorgt ervoor dat die combinaties vlekkeloos verlopen.

Gevraagd naar de trends die ze nu zien, benoemen Arts en Beckers de hybride architectuur die je tegenwoordig bij elke organisatie aantreft. “Daarbij komt het belang dat compliancy in de weegschaal legt. Niet alleen vanwege de AVG, maar ook om zeker te zijn dat interne regels en afspraken met leveranciers en andere partners worden nageleefd. Wij zorgen ervoor dat de digitale ecosystemen waarbinnen organisaties zich bewegen werkelijk functioneren als een ecosysteem, dat de onderlinge verbindingen juist zijn. Daarbij is integratie cruciaal.”

Het uitgangspunt van Enable U is dat die integratie simpelweg tot stand komt. Veilig, snel en stabiel.

Ervaring

Een organisatie wil dat applicaties met elkaar relevante data kunnen uitwisselen, ongeacht waar deze applicaties zich bevinden: on premise, public en private cloud; bedrijven gebruiken al die platformen. “Het is voor een onderneming belangrijk te weten hoe de datastromen lopen, minder belangrijk is met welke tooling dat gebeurt. Wij leveren de kennis, de tools en de mankracht om dat voor elkaar te krijgen. Daarbij leunen wij op de ervaring die wij de afgelopen vijftien jaar hebben opgedaan. En bij elk project gaan wij elke keer opnieuw na of er algemeen toepasbare verbeteringen mogelijk zijn.”

De koppelingen worden veelal via API’s gemaakt. De interne datastromen bewegen zich (navolgbaar) via een Enterprise Service Bus (ESB). Voor de veilige integratie van software, intern én over de organisatiegrenzen heen beschikt Enable U over 2Secure (API Gateway) en 2Orchestrate (ESB). “Daarnaast hebben wij Connection-as-a-Service (CaaS) ontwikkeld. Daarmee ontzorgen we organisatie helemaal als het om integratie gaat.”

Overheid

Van meet af aan kan het IT-bedrijf een indrukwekkende klantenlijst laten zien (te vinden op zijn website). Enable U heeft momenteel klanten in Nederland, België, Duitsland en Denemarken. “Voor het bedrijfsleven gelden vaak dezelfde regels als het om internationale bedrijfsprocessen gaat, maar voor overheden ligt dat anders. Vanaf het begin werken wij voor bijvoorbeeld Ziggo en Achmea, ook op Europees vlak. Maar allengs kwamen wij erachter dat Nederlandse overheden op het vlak van integratie nog een onontgonnen terrein zijn. In de loop der jaren hebben we ons bekwaamd in het creëren van digikoppelingen (koppelingen binnen de overheid volgens specifieke standaarden)."

Dat is de overheid zelf ook niet ontgaan. Onlangs heeft opnieuw een belangrijk Nederlands staatsorgaan de opdracht gegund aan Enable U om de datastromen in goede banen te leiden. “En wij zijn aan de slag voor Energie Data Services Nederland (EDSN). Deze organisatie werkt aan de digitale datastromen die komen met de energietransitie. EDSN ontwikkelt een betrouwbare en innovatieve ICT-infrastructuur voor de energiemarkt van de toekomst. Ook voor Hogeschool Saxion hebben wij het integratieplatform ingericht voor informatie-uitwisseling tussen front- en backoffice op vlak van roostering, studievoortgang en financiën", zegt Arts.

ISV’s

Het doel van Enable U is om dé integratiespecialist in de Benelux te zijn. “Als we dat al niet zijn”, glimlacht Arts. En vandaar uit willen Arts en Beckers het bedrijf verder laten groeien binnen Europa. “Onze oplossingen zijn schaalbaar, op dat vlak stuit expansie op geen enkel probleem.”

Aangezien het bij integratie altijd gaat om data die worden gegenereerd binnen applicaties, haalt Enable U de banden met ISV’s (Independent Software Vendor) aan. “Voor de softwarehuizen is het belangrijk dat hun toepassing naadloos past binnen bestaande bedrijfsprocessen. Zij kunnen bij hun gesprekken met mogelijke afnemers onze expertise als aanvullende kracht aanbieden. We vormen eigenlijk een twee-eenheid in dat geval.”

Over Enable U

Sinds zijn oprichting werkt Enable U aan de ambitie om door middel van soepele digitale integratieprocessen tot maatschappelijke meerwaarde te komen. Meer informatie is HIER te vinden.

Pax8 BW 29-05 tm 18-06-2023 Trend Micro BW week 20 rm 23-2023
NTT BN start 31-5 TM 14-5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!