Wouter Hoeffnagel - 25 maart 2020

ING: Kortetermijnimpact coronavirus op ICT-sector beperkt

De ICT-sector wordt nu en op de korte termijn niet of nauwelijks geraakt door het coronavirus. Op de middellange termijn is echter waakzaamheid voor een aantal subsectoren geboden.

Dit meldt ING. De bank kijkt naar verschillende segmenten van de ICT-sector. Zo kan (groot)handel in hardware leveringsproblemen ondervinden door de stagnerende aanvoer vanuit het verre Oosten. ING noemt het zoeken van alternatieve leveranciers en aanvoer als een mogelijke oplossing, al biedt dit voor de korte termijn geen soelaas.

Consultancy en opleiding

Consultancy en opleiding ervaren momenteel problemen door het niet meer fysiek aanwezig kunnen zijn bedrijven. Dit staat onder meer projectmanagement, advies en het geven van opleidingen in de weg. Deze groep zal moeten uitwijken naar digitale communicatievormen.

Datacenters zien onder meer door de forse stijging in de hoeveelheid thuiswerkers het dataverkeer substantieel toenemen. ING verwacht dat deze lijn doorzet. Nu veel ervaring wordt opgedaan met thuiswerken kan dit op de lange termijn thuiswerken 'bestendigen als de nieuwe wijze van werken'. Dit is een positief vooruitzicht voor datacenters.

Cloud- en servicebedrijven

Cloud- en servicebedrijven ervaren eveneens een positieve invloed van de huidige situatie op dataverwerking en -bewerking. De vooruitzichten voor dit segment zijn volgens ING dan ook eveneens positief. Waar debiteurenrisico's toenemen door bedrijfsbeëindiging bij relaties zal het segment moeten kijken naar mogelijkheden om het eigen bedrijf af te schalen. Wel adviseert ING hierbij voldoende aandacht te besteden aan de continuatie van de kernactiviteiten die terugkerende inkomsten opleveren. Waar medewerkers worden geoutsourced bij afnemers, ontstaat het risico dat die contracten door de afnemers worden beëindigd.

"In algemene zin wordt de brede sector ICT nu en op de korte termijn niet of nauwelijks geraakt door het Corona virus. Voor de middellange termijn is waakzaamheid voor een aantal sub-sectoren geboden", concludeert ING.

Trend Micro BW week 20 rm 23-2023 Cloudian BW - week 11/12-2023
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!