Wouter Hoeffnagel - 12 mei 2020

AVR speelt met nieuwe netwerkinfrastructuur flexibel in op energietransitie

Afvalverwerkingsbedrijf AVR bevindt zich middenin de energietransitie. Het bedrijf maakt van restafvalstoffen nieuwe energie en grondstoffen. Deze industriële activiteiten stellen hoge eisen aan de betrouwbaarheid van operationele processen. De IT-omgeving speelt hierbij een sleutelrol. Als een IT-systeem uitvalt, heeft dat direct gevolgen voor de productieomgeving. Samen met Axians heeft AVR de netwerkinfrastructuur gemoderniseerd. Naast het verbeteren van de stabiliteit en veiligheid van de omgeving is de IT-afdeling nu meer in control. Ook vormt het nieuwe netwerk het fundament voor nieuwe digitale ontwikkelingen.

Jaarlijks geeft AVR 1,7 miljoen ton restafval een nieuw leven. Met energie die het bedrijf daarmee opwekt worden bijvoorbeeld 160.000 woningen, maar ook ziekenhuizen, kantoren, zwembaden en grondstoffen verwarmd. Het bedrijf levert zo een actieve bijdrage aan de transitie naar een duurzame en schone circulaire economie. Frauke Wessel, Manager ICT en Inkoop bij AVR: “We opereren in een snel veranderende omgeving en moeten continu innoveren om voorop te lopen. Om onze assets optimaal te benutten, hebben we een stabiele operatie zonder verstoring nodig. We kunnen het ons niet veroorloven dat een fabriek stil ligt. Ons ICT-landschap was verouderd en kon ons daar onvoldoende bij ondersteunen.”

Van reactief naar proactief

De IT-afdeling van AVR heeft zelf niet de capaciteit voor zo’n omvangrijk project en zocht een partner die het ICT-landschap kon moderniseren. Daarbij keek de organisatie bewust naar de lange termijn. Het doel was om de veerkracht op IT-gebied structureel te verhogen en meer in control te zijn. Tegelijkertijd wilde het bedrijf klaar zijn voor de verdere digitalisering van de operatie.

Samen met Axians heeft AVR een nieuwe netwerkinfrastructuur ontwikkeld en geïmplementeerd. Door het beheer ook onder te brengen bij Axians maakt het bedrijf de slag van reactief naar proactief beheer. Het netwerk wordt nu 24/7 gemonitord vanuit het Network Operating Center van Axians. Dit draagt direct bij aan de stabiliteit van de operatie. In een industriële omgeving is er soms sprake van spanningsfluctuatie, waardoor er problemen met een switch of voeding kunnen optreden. Nu wordt dat meteen gesignaleerd en opgelost, nog voor de operatie problemen kan ondervinden.

Frauke Wessel, Manager ICT & Inkoop: “We proberen elkaar continu te verrijken door ideeën en suggesties te delen. Dat is voor mij partnership, elkaar aanvullen en pro-actief inspirerende ideeën uitwisselen.”

Grip op beveiliging

Naast beschikbaarheid was beveiliging ook een belangrijk aandachtspunt voor AVR. De organisatie heeft voor een layered defense model gekozen waarmee ze haar netwerk op basis van meerdere elementen beveiligt. “In samenwerking met Axians zijn deze onderdelen in detail uitgewerkt, ontwikkeld en geïmplementeerd”, licht Wessel toe. “Hierdoor kunnen we potentiële risico’s beter beheersen en beperken. Bovendien geven ze AVR grip op zowel het netwerk als de operatie.”

De implementatie van de nieuwe netwerkinfrastructuur biedt AVR ook de kans om vooruit te kijken. Samen met Axians onderzoekt het bedrijf de mogelijkheden van verdere segmentatie en het verbeteren van de redundantie. Deze maatregelen zijn nodig om de verdere digitalisering van de organisatie te ondersteunen en de innovatiekracht te versterken. Wessel: “We hebben verouderde applicaties vervangen en digitaliseren processen die nog niet door IT ondersteund worden in rap tempo. Verder hebben we een datalake gebouwd om meer data gedreven te kunnen opereren. We willen onze data slim benutten om de kwaliteit van onze besluitvorming te verbeteren.”

“Als ik kijk waar we vandaag staan op het gebied van onze infrastructuur en beveiliging denk ik dat we het nooit zonder Axians voor elkaar hadden gekregen.”

Digital Twin

Voor innovatie ontwikkelt AVR kleine deeloplossingen die later eenvoudig met andere oplossingen te combineren zijn. Wessel legt uit: “Een van deze deeloplossingen is een 3D-simulatie van de fabriek in Rotterdam. Hiermee kunnen we eenvoudig door de processen manoeuvreren en kijken waar procesoptimalisatie mogelijk is. Verder hebben we voor twee van onze turbines een Digital Twin gerealiseerd. Hiermee kunnen we op termijn de stap naar predictive maintenance zetten.”

In nauwe samenwerking met Axians heeft AVR de IT-omgeving een flinke kwaliteitsimpuls gegeven. Een goede cultuurmatch speelt daarbij een belangrijke rol. Wessel: “We werken als team. We hebben niet een AVR-team en een externe leverancier. De mensen in het team van Axians voelen als collega’s waar we zeer professioneel mee samenwerken. We proberen elkaar continu te verrijken door ideeën en suggesties te delen. Dat is voor mij partnership, elkaar aanvullen en pro-actief inspirerende ideeën uitwisselen. Als ik kijk waar we vandaag staan op het gebied van onze infrastructuur en beveiliging denk ik dat we het nooit zonder Axians voor elkaar hadden gekregen.” AVR heeft nu niet alleen meer grip op de huidige operatie, maar kan ook flexibel inspelen op de kansen die de energietransitie biedt.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V6

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!