Wouter Hoeffnagel - 20 mei 2020

Minister de Jonge biedt gewijzigde telecomwet aan aan Raad van State

Minister Hugo de Jonge (foto) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt deze week een aangepaste versie van de Telecomwet aan aan de Raad van State. De tijdelijke wetswijziging moet meer ruimte bieden voor het gebruik van locatiegegevens van telecomgebruikers om het coronavirus te bestrijden.

Dit blijkt uit een voortgangsbrief van de minister over de aanpak van het coronavirus. Met het wetsvoorstel creëert de minister een wettelijke grondslag voor het verwerken van locatiegegevens van telecomproviders. Dergelijke data worden volgens de minister alleen gebruikt om grote groepen mensen te volgen, om in beeld te krijgen hoeveel mensen per uur in een gemeente aanwezig zijn. Individuele mensen worden niet gevolgd.

Privacy

Ook bevat het wetsvoorstel privacywaarborgen. De informatie mag onder meer niet worden ingezet voor opsporing, vervolging van personen die (corona-gerelateerde) regels overtreden over het tegengaan van samenscholingen.

De Autoriteit Persoonsgegevens uitte eerder kritiek op het plan locatiegegevens van telecomgebruikers te gebruiken in de strijd tegen het coronavirus. De toezichthouder stelt dat geanonimiseerde telecomgegevens in de praktijk nooit echt anoniem zijn. Ook wees de toezichthouder erop dat de huidige Nederlandse wet hiervoor geen ruimte biedt. Met het wetsvoorstel wordt deze ruimte nu dus alsnog gecreëerd.

Het wetsvoorstel moet nog worden voorgelegd aan de Raad van State. Indien de Raad van State akkoord gaat, moet ook de Tweede Kamer zich over het voorstel buigen.

SLTN Vierkant Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
IGEL - Cloud Expo BN start 27-11/7-12

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!