Redactie - 09 juni 2020

Enable U: innovaties componeren met bestaande samples

Enable U: innovaties componeren met bestaande samples image

Veel klantbediening is verre van ideaal en gefragmenteerd. En nog veel te vaak ontbreken de gegevens die iemand nodig heeft om zijn werk goed (beter) te doen. Innovaties om dat op te lossen worden een stuk gemakkelijker als je vrijelijk kunt beschikken over alle data en functies die al ergens in een applicatie aanwezig zijn. Daar komt het werk van Enable U goed van pas: zij zorgen ervoor dat de juiste informatie op de correcte tijd en plaats beschikbaar komt vanuit welke applicatie dan ook. En ook nog veilig en met inachtneming van privacy.

“Wij doen het lastige werk in IT-landschappen”, zegt Frank Arts, de CEO en mede-oprichter (14 jaar geleden) van Enable U. De bedrijfsnaam zegt het eigenlijk al: de onderneming zorgt ervoor dat hun klanten iets nieuws kunnen doen. “Bij heel veel IT-gerelateerde initiatieven zie je dat het stukloopt op het kunnen verbinden van systemen aan elkaar. Wij zijn er juist in gespecialiseerd om applicaties die niet ontworpen zijn om met elkaar te communiceren toch op een veilige manier gegevens te laten uitwisselen.” In die zin is Enable U te beschouwen als de Haarlemmer olie van IT-omgevingen.

Veel organisaties gebruiken een Enterprise Service Bus (ESB) om data uit te wisselen. “Wij gaan een stap verder”, zegt Arts, “want wij geven je geen toolbox, maar volledig werkende verbindingen om de digitale data echt te laten stromen; niet alleen intern, zoals met een ESB, maar ook met partners, klanten en overheidsonderdelen.”

Geen wonder dat de overheid vaak een beroep doet op de kennis en kunde van Enable U. Bij zaakgericht werken heeft een overheid vaak gegevens nodig van een andere overheid, een Kamer van Koophandel, adviesorganen, en uit allerlei interne systemen. “En vaak gaat dat om privacygevoelige informatie. Daar letten wij dus scherp op.”

Tussen de applicaties bestaan koppelvlakken waar de data worden uitgewisseld. Vaak moeten die data ook nog eens worden vertaald naar gebruik in een andere applicatie. Veel complexe integraties zijn het gevolg, waarvoor dure tools en specialistische kennis nodig is. Die verbindingen moeten dan ook nog eens goed worden beheerd. Enable U levert de totale ontzorging op dat gebied.

Naar behoefte uitbreiden

Er bestaan verschillende integratieplatformen om zinvol dataverkeer mogelijk te maken. “Wij hebben gekozen voor een andere aanpak”, legt Niels Beckers uit. Hij is Chief Commercial Officer bij Enable U. “Een integratieplatform kiezen, implementeren en inregelen is een omslachtige methode, vinden wij. Ons aanbod is een abonnement per gewenste koppeling. Dat leveren we werkend op, je hoeft niet eerst een architectuur te bouwen en af te wachten of het platform al functioneert. En als die koppeling naar behoren werkt, dan kan een organisatie naar behoefte uitbreiden. Daarbij komt dat we de koppeling uit de cloud aanleveren. Bij ons praat je over Connection-as-a-Service; CaaS. Organisaties kunnen op hun eigen tempo eerst de belangrijkste koppelingen laten aanbrengen en verder uitbreiden. Overigens kunnen wij ook aansluiten op reeds bestaande integratieplatformen die bij een organisatie in gebruik zijn.”

Wil je niet weten

Het gaat niet alleen om twee (of meer) applicaties aan elkaar te knopen. De gegevens moeten worden vertaald naar andere formaten, zodat een applicatie ze kan verwerken. “Je wilt niet weten wat er allemaal in zit in zo’n koppelvlak”, vertelt Arts. “Behalve die transformatie, gaat het om protocollen, allerlei logica, routering en authenticatie, bijvoorbeeld via DigiD. En dan natuurlijk goed beveiligd. Al dat werk dat zich onder water afspeelt; dat is ons pakkie-an.”

Daarbij heeft Enable U gekozen voor gestandaardiseerde processen en producten. “Dat moet wel, omdat wij snel willen kunnen opschalen als een klant dat wenst. We hanteren een methode zoals die de afgelopen 14 jaar is ontstaan en die we steeds verder optimaliseren. Daarnaast hebben wij een dashboard ontwikkeld waarop is te zien hoe de koppelvlakken ervoor staan. Welke verbindingen er zijn en hoe gezond die zijn. Voor beheerders een zeer nuttig instrument”, aldus Arts.

Softwarehuizen

Overheden hebben jaren geleden al de weg gevonden naar Enable U, maar ook onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven (bijvoorbeeld een verzekeraar als Achmea) waarderen de aanpak van deze integratiespecialist. “De laatste jaren zien we dat ook softwarehuizen veel belangstelling hebben voor onze oplossingen”, vertelt Beckers. “En dat is ook wel logisch, want zij willen natuurlijk dat hun klanten met hun applicatie(s) snel en eenvoudig uit de voeten kunnen. We leven in een wereld waarin steeds meer gegevens worden uitgewisseld, waarin steeds meer afhankelijkheden binnen ketens bestaan. Elke applicatie moet in staat zijn te functioneren binnen dergelijke ketens. Wij werken ‘aan de voorkant’ samen met softwareleveranciers, maar als het nuttig is gaan we ook samen naar de klant om de oplossing in te passen. Wij hebben een faciliterende rol. Het softwarehuis kan ook zelfstandig opereren en de koppelingen als abonnement meeleveren.”

Trends

Enable U zit vaak aan tafel met degene die het probleem ervaart binnen een organisatie. “Iemand die verantwoordelijk is voor een dienst die moeilijk te leveren is. Tegen de tijd dat wij aanschuiven zijn de frustraties vaak al huizenhoog en is er al van alles gebeurd op het vlak van integratie. De initiële gesprekspartner is dus vaak iemand van de business, maar uiteindelijk zitten we met de mensen van de IT-afdeling rond de tafel om de problemen op te lossen. We leveren immers een technisch hoogstandje. En ten slotte beslist de business of ze met ons in zee gaan.”

Aan trends als blockchain, kunstmatige intelligentie en Internet of Things draagt Enable U ook bij. “Je ziet dat organisaties deze vormen van techniek gaan toepassen. Vormen die veel data opleveren en met elkaar moeten worden gecombineerd, en ook nog eens met bestaande platformen. Wij denken mee hoe die nieuwe oplossingen passen binnen de bedrijfsprocessen en welke wegen data dan moeten afleggen.”

Voorlopig doet Enable U zijn koppelwerk nog voornamelijk in Nederland. “Verder breiden we geleidelijk uit naar omringende landen. Dat gebeurt deels al door onze samenwerking met Nederlandse softwarehuizen die ook internationaal actief zijn, en deels door directe interactie met onze internationale klanten. En wij rekenen enkele uitvoeringsorganisaties van de Europese Unie ook al tot onze klantenkring.”

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!