Wouter Hoeffnagel - 15 juni 2020

Negen op de tien gemeenten krijgt vragen over risico's van 5G

Negen op de tien gemeenten krijgt vragen over risico's van 5G image

Bijna 90 procent van de Nederlandse gemeenten krijgt te maken met zorgen over gezondheidsrisico's verbonden aan 5G-technologie. Het gaat hierbij om brieven en e-mails van bezorgde inwoners, maar ook om anti-5G-bewegingen die gemeentes aanschrijven.

Dit blijkt uit inventarisatie van de NOS bij alle Nederlandse gemeenten. Ongeveer een derde reageerde op de vragen van de omroep. Over de komst van 5G-technologie is de laatste tijd relatief veel onrust. Zo vonden brandstichtingen plaats bij zendmasten. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat dit een extremistisch protest is tegen de komst van 5G. Stichting Stop5GNL stapte eerder zonder succes naar de rechter om de uitrol van 5G-netwerken te stoppen. Deze stichting distantieert zich nadrukkelijk van de brandstichtingen.

Nationale discussie

Uit de inventarisatie van de NOS blijkt dat 87 procent van de gemeenten zorgen rondom van de komst van 5G ervaart. "Het is heel merkwaardig dat gemeenten eigen argumentatie moeten organiseren om een nationale discussie te beslechten", zegt wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon. Meskers spreekt namens de grote plattelandsgemeenten in Nederland en gemeenten in de kop van Noord-Holland, waaronder Alkmaar en Den Helder. Meskers: "Als je de discussie wilt voeren over de gezondheidsrisico's rond 5G, dan heb je een partij nodig met gezag." Hij ziet hier dan ook een taak voor het Rijk weggelegd.

58 procent van de gemeenten heeft behoefte aan meer voorlichting over 5G-technologie. Ook de gemeente Rotterdam en Amsterdam stellen meer behoefte te hebben aan communicatie door de landelijke overheid. Sint-Michielsgestel pleit voor een brede maatschappelijke discussie met het oog op de ontstane onrust over 5G. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt zich te herkennen in de uitkomsten van de inventarisatie.

Het ministerie van Economische Zaken wijst in een reactie erop dat de toegenomen behoefte aan voorlichting vanuit gemeenten afgelopen najaar bekend is geworden. Op basis hiervan is actie ondernomen. Zij zijn vorig jaar met gemeenten regiobijeenkomsten georganiseerd over 5G. Ook stelt het ministerie zijn communicatie over 5G te hebben 'geïntensiveerd', onder meer via social media.

Cloudian BW - week 11/12-2023 SLTN Vierkant
ALSO BN start week 21

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!